Nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak

Otvorený list

Vážený pán prezident,

Vážený pán predseda vlády,

Vážení páni poslanci a poslankyne NR SR

Občianska spoločnosť.

dovoľujeme si Vám predostrieť nesúhlas občanov a Občianskeho združenia ROLIK – Rómsky literárny klub - na margo nemiestnych rasistických vtipov uverejnených v detskom časopise Fľak, ktoré  sa objavili v poslednom čísle tohto detského časopisu. Prosíme Vás v mene rómskych rodičov ako aj širokej občianskej verejnosti ,ktorej záleží na tom, aby sa deti a mládež vzdelávali v kultivovanom prostredí, bez náznakov dehonestácie etnika, šírenia rasizmu a xenofóbnych postojov v „očiach detí“, ktoré si pravidelne listujú tento časopis a prosíme, aby ste daný počin redakcie odsúdili a zároveň vyjadrili svoj postoj. Po časopise siahajú v rámci výchovno - vzdelávacieho  procesu aj pedagógovia, ktorí určite s takto koncipovanou textáciou nesúhlasia. Pýtame sa, prečo sa spracovávajú   na rôznych úrovniach vzdelávacie projekty, stratégie, ktoré sú obsahovo zamerané na šírenie tolerancie, rešpektovania ľudských, mravných hodnôt, keď detské časopisy od mladého veku vštepujú mládeži absolútne potieranie týchto hodnôt prostredníctvom vtipov, ktoré sú na rozhraní porušovania práva.

Detský časopis Fľak vychádza už skoro 20 rokov. Aj dnes po ňom siahne  tisíce mladých čitateľov. Tentoraz však časopis vyprodukoval to, čo by už nemalo v žiadnych printových a iných médiách uzrieť svetlo sveta. Dovoľujeme si uviesť texty, ktoré v žiadnom prípade nemajú miesto v žiadnych časopisoch a už tobôž nie  aby boli adresované mládeži. Tento text nie je vôbec vtipný. Skôr pestuje nevraživosť, dehonestáciu a najmä zosmiešňovanie predstaviteľov rôznych etník, národov.   „Je to čierne a žerie to hranolky. Čo je to? Polovica Spojených Štátov amerických. S kým susedí Rusko? S kým sa mu zachce. V aute sedí Albánec, Sýrčan a Ukrajinec. Kto šoféruje? Polícia. Čo znamená, ak je vyvesená čierna zástava? Máme voľné miesta…

Čo je to absolútny nezmysel? Ak Cigán študuje popri zamestnaní.“           

Tento druh humoru považujeme za absolútne nemiestny. Na dôvažok upozorňujeme, že pomenovanie „Cigán“  v hore uvedenom texte má jasný rasový a nenávistný podtón. V historickom kontexte predkladáme, že Rómovia už v roku 1971 požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a tak je to platné dodnes .   A preto touto formou si  Vás dovoľujeme osloviť ako predstaviteľov zákonodarnej moci, predstaviteľov štátu, osobnosti s morálnym kreditom, aby ste zaujali stanovisko k nášmu predmetnému  otvorenému listu  a tak vyjadrili svoj postoj, k uvedeným obsahovým textáciám, ktoré sú použité v časopise a tak dali signál spoločnosti, že chceme budovať spoločnosť postavenú na rešpektovaní ľudskosti a nie na zosmiešňovaní a šírení nenávisti. Pevne veríme, že aj vydavateľ zaujme stanovisko k nášmu postoju a triezvo prijme opatrenia, ktoré zamedzia opakovaným dehonestujúcim akože vtipom, ktoré naozaj nie sú vtipné a ospravedlní sa širokej verejnosti.  

S úctou , Mgr. Marián Balog

rómsky aktivista - zakladateľ a aktívny člen Rómskeho literárneho klubu

a predstavitelia občianskej spoločnosti.                                                                                

V Banskej Bystrici dňa 13.10.2017  


Mgr. Marián Balog rómsky aktivista - zakladateľ a aktívny člen Rómskeho literárneho klubu a predstav    Kontaktujte autora petície