Petícia za dostavbu Základnej a materskej školy Javorová alej ChG

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob,

poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby novej Základnej a materskej školy na Javorovej Aleji, Chorvátsky Grob – miestna časť Čierna Voda (ďalej len nová "ZŠ a MŠ") a preto požadujeme:

= aby poslanci obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob prestali blokovať výstavbu a hľadali cestu ako podporiť dobudovanie novej "ZŠ a MŠ",

= aby poslanci obecného zastupiteľstva a predstavitelia obce Chorvátsky Grob zabezpečili a schválili nevyhnutné finančné prostriedky (úver, poplatok za miestny rozvoj a pod.) viazané na dostavbu novej "ZŠ a MŠ" v súlade s rozpočtovou politikou obce a časovým harmonogramom výstavby,

= aby predstavitelia obce a poslanci obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob našli cestu vzájomnej obojstrannej komunikácie a poskytovania informácií medzi sebou v projekte výstavby novej "ZŠ a MŠ",

= aby bol dodržaný časový harmonogram a kvalita výstavby  novej "ZŠ a MŠ" v súlade s projektovou dokumentáciou, tak aby spĺňala všetky atribúty a súčasné požiadavky na modernú vzdelávaciu inštitúciu,

a tým zvolení zástupcovia a predstavitelia obce naplnili všetky predpoklady na to, aby žiaci mohli novú "ZŠ a MŠ" využívať od 4.9.2017, t.j. začiatku školského roka 2017/18.

Ide v prvom rade o naše deti, živú komunitu a funkčnú infraštruktúru v Chorvátskom Grobe.

 

Petičný výbor:

= predseda  a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Zuzana Michnicová, Na pasienku 51, 900 25 Chorvátsky Grob

= Soňa Poláková, Púpavová 10, 900 25 Chorvátsky Grob

= Ľuboš Florek, Na pasienku 124, 900 25 Chorvátsky Grob

= Jana Holub Slúková, Na pasienku 1, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Organizačné pokyny:

Ak máte záujem o vyplnenie petičného hárku podpíšete a odovzdajte ho na zberných miestach:

- Lekáreň MONAR, Rubínova 1 (MONAR centrum), Čierna voda, CHG,

- Kvetinárstvo KVETINKY od ALENKY, Čerešňová 2, Čierna voda CHG,

 


Zuzana Michnicová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook