Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vedenie SZĽH odstúpte !!!

Fanúšikovia Slovenského hokeja - My, podpísaní pod touto petíciou žiadame, aby vedenie SZĽH (prezident SZĽH PaedDr. Igor NEMEČEK, Generálny sekretár Otto SÝKORA, Čestný prezident SZĽH Juraj ŠIROKÝ) odstúpilo a prenechalo to ľudom ktorí chcú Slovenský hokej zveľaďovať a nie na ňom zarábať !!!

Vytvorené: 2014-02-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1437 1359
2014 1288 1217

PETÍCIA za výstavbu a prevádzku útulku pre psov v RS

Dolu podpísaní obyvatelia Rimavskej Soboty a okresu Rimavská Sobota žiadame mesto Rimavská Sobota o výstavbu a prevádzku útulku pre psov, ktorá je pre toto mesto nevyhnutná. Žiadame mesto, aby peňažné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú na dani zo psov sa použili na výstavbu útulku a následne na jeho prevádzku.

Vytvorené: 2014-02-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1225 1164
2014 1225 1164

Humanizácia pôrodu

Pre všetky mamičky, oteckov, starých rodičov a mladé rodinky, ktoré ešte len plánujú rodičovstvo: Spojme všetky sily a zmeňme terajší stav pôrodníctva. Poďme sa spolu postaviť za právo slobodne si zvoliť miesto a spôsob rodenia a žiadať konkrétne zmeny – aby sa deti rodili s láskou. Od 15. júna nastúpi nový prezident Slovenskej Republiky a práve v týchto dňoch sa pán prezident rozhoduje, s kým bude spolupracovať a za akým cieľom pôjde. Vážený pán prezident, vieme, že Slovensko má veľa problémov.

Vytvorené: 2014-05-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1678 1574
2014 1221 1127

Spaľovňa Skalica

Odmietame výstavbu zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v objekte bývalej spaľovne Skalica. Zariadenie čínskej výroby produkujúce a spaľujúce ťažký vykurovací olej, ktoré v projekte pre posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA nemá doložené schválenie pre prevádzkovanie v EU a nie sú uvedené ani parametre emisného zaťaženia ovzdušia a vôd.Pritom je navrhované umiestnenie mimo premyslenej zóny mesta, mimo adekvátnych komunikácií pre nákladnú dopravu a v tesnej blízkos

Vytvorené: 2014-04-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1204 1141
2014 1195 1132

Aby nikomu nemohli bez súdu zobrať majetok a plat

V Národnej rade SR sa bude vo februári rozhodovať o návrhoch zákonov, ktoré majú občanov Slovenska ochrániť pred zneužívaním exekúcií, záložného práva, zmeniek a zrážok zo mzdy. Predložili ich poslanci Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská. Nebudú chrániť nezodpovedných, ale pomôžu obyčajným, poctivým ľuďom, ktorí dnes často nestačia na žralokov. Ak si dnes človek požičia, teoreticky ho pred úžerou, klamlivými zmluvami a podvodmi chráni európska aj slovenská legislatíva. Na to má dozerať súd. Preto

Vytvorené: 2014-01-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1182 1156
2014 1162 1137

Petícia za zachovanie vysielania Rádia VIVA

Rada pre vysielanie a retransmisiu včera opäť rozhodla, že frekvencie Rádia VIVA má získať schránková firma Corporate Legal. Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že Najvyšší súd v minulosti už raz pridelenie licencií tejto „firme“ zrušil pre nesplnenie podmienok výberového konania. Je pritom verejne známe, že Corporate Legal je spoločnosťou s úzkou väzbou na istého veľkopodnikateľa . Mysleli sme si, že majetok štátu, akým sú aj rozhlasové frekvencie má byť využívaný účelne a hospodárne. Že má byť

Vytvorené: 2013-12-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 41474 40484
2014 1145 1064

Petícia proti zákonu poslankyne Zmajkovičovej

My, dole podpísaní občania nesúhlasíme s už schváleným zákonom poslankyne Renáty Zmajkovičovej, ktorá zakázala predaj "nezdravých potravín" v školských bufetoch. Podľa nás tento zákon prinesie jedine zatvorenie školských bufetov. Je to rozhodnutie žiakov, čo budú jesť a čo nie. Tento zákon sa bude týkať aj bufetov na stredných školách a myslíme si, že študenti stredných škôl, ktorí majú nad 15 rokov, sú už dostatočne rozumovo vyspelí, aby sami uvážili, ktoré potraviny si zakúpia a ktoré nie! Na

Vytvorené: 2014-10-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1133 1124
2014 1130 1121

Petícia - uzákonenie - Vianočné reklamy od decembra, nie októbra.

My, národ slovenský, prosíme vládu tohto štátu, aby dali do zákona, že vianočné reklamy sa budú vysielať od decembra a nie tri mesiace pred Vianocami. Takéto znechucovanie sviatkov, či už vianočných alebo iných, sa už od našich médií nedá zniesť! 

Vytvorené: 2014-10-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1158 1146
2014 1126 1114

Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zastavaním

Staré grunty a Sitina patria k posledným oázam zelene vo vnútri mesta Bratislava. Dlhé roky tvoria prirodzený voľno časový priestor Bratislavčanov. Momentálne sú ohrozené viacerými developerskými projektami, ktoré sa v tomto priestore pripravujú alebo už aj realizujú. Intenzívna bytový výstavba na Starých gruntoch zlikviduje navždy ubúdajúcu zeleň, ale aj kvalitu života obyvateľov Karlovej Vsi. Problémy, ktoré enormný nárast zástavby spôsobí nielen v doprave si vieme predstaviť. Podobne boli zas

Vytvorené: 2014-05-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1062 1050
2014 1049 1037

Chceme aby Vladimír Vůjtek zostal pri Slovenskej reprezentácii !

Podpor aj ty podpisom súhlas aby jeden z najlepších trénerov samostatného Slovenska zostal naďalej trénovať Slovenskú reprezentáciu v ľadovom hokeji. Podpisy by sme následne vytlačili a dali na stôl vedeniu SZĽH.Vladimír Vůjtek sa stal trénerom slovenskej reprezentácie 17.augusta 2011, keď nahradil neúspešného Glena Hanlona. So Slovenskom bol na 3 majstrovstvách sveta z toho v roku 2012 vybojoval s tímom po neúspešných 8-ich rokoch striebro.Na MS 2013 sa prebojoval so Slovenskom do štvrťfinále,

Vytvorené: 2014-05-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1048 1015
2014 1045 1012