Otvorený list na podporu rektora T. Zasepu

Otvorený list Konferencii biskupov Slovenska, Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a akademickej obci na podporu rezignovanému rektorovi prof. Tadeuszovi Zasępovi, PhD.

My, absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku,

so znepokojením sledujeme udalosti posledných dní na našej alma mater. Nemôžeme a nechceme ostať ticho, pretože informácie, ktoré prinášajú médiá, poukazujú na mnohé fakty, ktoré – ako sa zdá – sa rozhodla akademická samospráva Katolíckej univerzity úplne ignorovať. A je úplne zrejmé, že svoj podiel zodpovednosti by mal niesť niekto úplne iný, nie však súčasný rektor univerzity.

Profesora Tadeusza Zasępu poznajú mnohí z nás osobne ako veľkú osobnosť, skvelého pedagóga a najmä milého a úprimného človeka. Je celoživotným zástancom pravdy, ale aj večnej Pravdy, a tak aj žije, pracuje a tvorí.

S radosťou sme sledovali rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku od momentu začiatku jeho prvého funkčného obdobia v roku 2008. Z jeho iniciatívy, vďaka jeho práci a práci celého kolektívu, sa meno Katolíckej univerzity – dovtedy poznačené rôznymi škandálmi – podarilo stabilizovať, ba čo viac – vďaka mnohým pozitívnym správam o úspešných projektoch v médiách – sa výrazne zlepšilo. Čítame uznesenia Akademického senátu KU, ktoré visia na stránke www.ku.sk, no nikde nevidíme čo i len zmienku o tom, že mu zástupcovia akademickej obce za jeho prácu v úrade rektora ďakujú, či niekedy ďakovali.

Staré príslovie hovorí, že človek, ktorý nemá nepriateľov, nemá ani skutočnú hodnotu a slovenské zasa, že aj závisť si treba zaslúžiť. A je to skutočne tak! Ružomberok, ani Katolícka univerzita, v tom nijako nezaostávajú, ba tieto príslovia potvrdzujú. Desivé však je, že slovo „katolícka“ v názve univerzity, sa mnohým ľuďom z verejnosti javí už len ako klišé, na ktorom neostalo ani kúsok pravdy.

Pripájame naše spomienky, ktoré nech sú podporou pre rektora KU. Keď sa mu už na domácej pôde vďaka nedostáva a dôvody jeho rezignácie sú natoľko šokujúce, že od pôvodcov prešľapov na KU by aj tak bola skutočne len cynizmom, veríme, že ho Pán Boh odmení najlepšie, ako vie.

Pravda je večná a ak si tých, ktorí po nej dnes šliapu na univerzite, nenájde teraz, bude to určite neskôr.

 

PRETO ŽIADAME A VYZÝVAME KONFERENCIU BISKUPOV SLOVENSKA ako zriaďovateľa KU v Ružomberku, ABY ZÁVERY VNÚTORNEJ KONTROLY POTVRDENÉ NEZÁVISLÝM AUDÍTOROM RIADNE PREŠETRILA A O ZÁVEROCH INFORMOVALA AKADEMICKÚ OBEC UNIVERZITY A ŠIROKÚ VEREJNOSŤ.

 

Absolventi študijného programu žurnalistika na FF KU

 


Obrovské srdce, úprimnosť, láskavosť, čestnosť, hrdosť, ochota, múdrosť, dobroprajnosť, ľudskosť a viera v skutočnú pravdu. To sú vlastnosti, ktoré by sme si na človeku, ako je prof. Zasępa, mali vážiť, nie ich zatracovať a ignorovať. Niektorí to pre svoju malosť a zatrpknutosť nedokážu a je mi ich zo srdca ľúto. Som nesmierne vďačná za to, že som mala to šťastie spoznať vás osobne, pán profesor. Ste človek, ktorý dokáže zmeniť svet k lepšiemu. Kiež by sme takých mali na Slovensku viac.

Mária Okálová, korektorka v reklamnej agentúre Wiktor Leo Burnett, absolventka žurnalistiky na FF KU v Ružomberku

Prof. Tadeusz Zasępa zanechal vo mne ako pedagóg hlbokú ryhu. Nielen ja som niekedy načúval jeho prednášky so zatajeným dychom. Ako rektor posunul mladú Katolícku univerzitu rapídne vpred a vďaka jeho kontaktom, schopnostiam a zanieteniu sme aj po ukončení štúdia sledovali vynikajúce výsledky našej alma mater. Som presvedčený, že prof. Zasępa vždy jednal spravodlivo a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Dovolím si tvrdiť, že bol najlepším rektorom, akého Katolícka univerzita vo svojej histórii mala.

Václav Bobáň, editor spravodajského portálu Aktuality.sk

Tadeusz Zasępa je pre mňa človek s podobnou charizmou ako bol, dnes už zosnulý, dekan Imrich Vaško alebo nedávno kanonizovaný Ján Pavol II. Vytvára okolo seba atmosféru prijatia, rovnosti a lásky. Pri komunikácii študentom dáva pocítiť, že je jedným z nich. Svojimi kontaktmi a skúsenosťami budoval KU zvnútra i zvonka. V kvalite i v zachovávaní kresťanského ducha. Okrem toho je to muž pevných morálnych zásad a viery, ktorý aj v dnešnej dobe verí v zázrak dobra.

Monika Krčmáriková, absolventka

Na roky štúdia spomínam len v dobrom. Spoznal som skvelých ľudí, na pôde univerzity som sa cítil fantasticky. S veľkým zármutkom som ale prijal posledné udalosti na univerzite. Pán rektor odstúpil. Človek, vďaka ktorému sa hlavne katedra žurnalistiky vypracovala na jednu z najlepších na univerzite. Možno je to zo zdravotných dôvodov, povedal som si. Ale keď som si prečítal jeho dôvody, neveril som vlastným očiam. Takéto niečo sa deje na Katolíckej univerzite? Na pôde, kde som sa ja cítil fantasticky, kde som spoznal skvelých ľudí, kde z každého rohu budovy na mňa vyžarovala srdečná atmosféra. A ešte k tomu obviňovať neuveriteľného človeka, na ktorého nedopustím nič zlého. Osobné stretnutia s ním ma neskutočne obohatili. A môžem na plné hrdlo povedať, že takého vrúcneho človeka som v živote nezažil. A bojím sa, či v dnešnom svete plnom závisti, náhlenia sa po materiálnych veciach, ešte zažijem...

Jozef Petko, zodpovedný za printy v Prvej slovenskej stávkovej spoločnosti Niké

Z KU odchádza duša. Prof. Zasępa - veľký človek. Neuteká, nevyhráža sa, vzdáva sa postu, ktorý pre neho stráca na tejto pôde svoj pôvodný zmysel, nedovolí mu s čistým svedomím a obrovským srdcom, ktoré dáva študentom, ďalej pokračovať v práci. Jeho odchod je obrovským výkričníkom pre všetkých, ktorí sa na machináciách PF zúčastňovali, neuveriteľnou stratou kredibility celej KU a zároveň podnetom zamyslieť sa nad stavom celej spoločnosti. Prof. Zasępa - veľký človek, ktorého potrebujeme. Človek, akého potrebuje tento svet. Rešpektujme jeho rozhodnutie, ale nenechajme ho odísť, lebo aj vďaka nemu sme tým, čím sme.

Jana Krajkovičová, PR & marketing director, BEMACO, s.r.o.

Pána prof. Tadeusza Zasępu poznám ako charakterného človeka, ktorý mi počas študentských čias veľa odovzdal. Zďaleka nešlo len o jeho profesionálny prístup, ale predovšetkým o vštepovanie hodnôt ako čestnosť, spravodlivosť, ochota hľadať pravdu a poukazovať na ňu... Keďže viem, že týmito hodnotami, ktoré sú nielen v mediálnej brandži, ale aj v celej spoločnosti, čoraz zriedkavejšie a vzácnejšie, sám žije a trpí pre ne, vnímam útoky na jeho osobu s hlbokým znepokojením. Aký príklad môžu študentom ponúknuť spreneverou a podvodmi poznačení akademici a tí, čo ich zločiny kryjú? Ten Zasępov určite nie, a to nie je bolestné len pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, jej študentov a absolventov, ale pre celú našu spoločnosť.

Ján Debnár, redaktor spravodajského portálu Aktuality.sk

Podľa mňa pedagógom a rovnako aj predstaviteľom Katolíckej univerzity, ktorá má formovať myseľ i srdce, by mal byť človek, ktorý svoju prácu berie nielen ako zamestnanie, ale hlavne ako poslanie. Pán profesor Zasępa takýto rozhodne je, vedel nás motivovať, usmerňovať a dával nám dobrý príklad svojím vlastným správaním. Za všetky prípady môžem uviesť, ako nám on, Poliak, na jednej z prvých hodín zaspieval pieseň Slovensko moje, otčina moja s toľkou hrdosťou, láskou a pokorou, že sme zostali aj dosť zahanbení, nakoľko ju väčšina z nás tak dobre ani neovládala. Profesor Zasępa bol naším mentorom a budil v nás rešpekt, ale zároveň ho poznám ako priateľského, srdečného človeka, ochotného s čímkoľvek pomôcť, ktorý berie študentov ako svojich rovnocenných partnerov a je ochotný s nimi viesť otvorený, konštruktívny dialóg. A o tom to je, rozvíjať veci, dokonca aj Katolícku univerzitu, možno len otvorenosťou, čestnosťou, nehľadiac na vlastné zabezpečenie, ale na všeobecný prospech, preto si myslím, že jeho odchodom univerzita stratí skutočný hnací motor, ktorým je práve čistá myseľ a dobré srdce.

Ľubica Oravcová, absolventka

Rezignácia pána rektora Tadeusza Zasępu ma, asi ako každého, nemilo prekvapila. Pre človeka čestného a spravodlivého je ale normálne, že nechce byť súčasťou skazeného prostredia plného nenávisti, závisti a mamony. Pánovi rektorovi prajem do ďalších rokov hlavne pevné zdravie. Som rád, že som ho mohol poznať osobne.

Dušan Petričko, absolvent

Profesora Zasępu poznám ako fundovaného a svedomitého pedagóga, ale aj ako láskavého a čestného človeka. Jeho úprimný záujem o študenta ako o osobnosť, nielen číslo v dave, ovplyvnil moje štúdium v tom najlepšom zmysle. S rovnakým záujmom a zanietením pristupoval aj k záležitostiam, ktoré sa týkali Katolíckej univerzity. Som hrdá, že som mohla byť jeho študentkou.

Ružena Dvorščáková, absolventka

Rád by som vyjadril podporu odstúpenému rektorovi KU. Mali sme to šťastie, že nám osobne prednášal a môžem zodpovedne povedať, že má veľkú zásluhu na rozvoji žurnalistiky na KU - začínali sme v jednej miestnosti bez počítačov a dnes je to špičkové pracovisko. Moji spolužiaci sú úspešní vo svojom odbore a určite nerobia hanbu KU. Pán profesor má veľkú zásluhu na tom, kým dnes sme. Priniesol na univerzitu nový vietor, iný pohľad na vec a hlavne ukázal nám, že aj novinár (hoci je sám), vie veci zmeniť k lepšiemu.

Dominik Kianička - vydavateľ, majiteľ najväčších regionálnych novín v Žilinskom kraji

Pán prof. Tadeusz Zasępa bol a ostane pre mňa jedným z mála tých, ktorých si zo svojho štúdia žurnalistiky na KU v Ružomberku budem pamätať až do smrti. Bude to najmä pre jeho ľudskosť, múdrosť a nadhľad, ktorým sa prezentoval nielen voči študentom, ale voči komukoľvek, s kým prišiel do kontaktu. Je jedným z hlavných pilierov Katolíckej univerzity a zaslúžil sa o to, že vychovala po vedomostnej aj morálnej stránke ľudí, ktorí sa nestratili v mori slovenských nezamestnaných. Patrí mu vďaka za to, že šíril dobré meno Katolíckej univerzity po celom svete a vždy ju považoval za svoju najmilšiu a Slovensko, ako krajinu, za svoj druhý domov. Je veľmi smutné a zlé, že práve na univerzite, ktorá by mala vynikať morálkou a čistotou, bol v poslednom období svedkom nečestnosti, intríg a útokov na svoju osobu.

Michal Kolárik, marketingový manažér stávkovej spoločnosti DOXXbet, športový novinár

Keď vošiel profesor Zasępa na našu hodinu, v miestnosti bolo v tej sekunde o čosi jasnejšie, veselšie, pokojnejšie. Na chodbách univerzity rozsieval milé slová aj v časoch, kedy ho neposlúchalo zdravie, nemyslel na seba a zaujímal sa o úsmevy iných. Rád hovoril o Slovensku, o našich zvykoch a cítil sa tu ako doma. A za to, že chcel pre našu alma mater len to najlepšie, mu niekto, kto nevedel prekonať jeho veľkosť umom a láskou, bodol nôž v tvare Eura od chrbta. Je to smutné a znižuje to kredit školy, ktorej povesť pomáhal profesor Zasępa budovať.

Jozef Matz, redaktor Aktuality.sk

Som nesmierne sklamaná a určite tak aj väčšina študentov KU z toho, aké informácie prenikli na verejnosť a čo dohnalo profesora Zasępu k tomu, aby sám odstúpil. Nezdá sa mi správne, že by mal skončiť kvôli pár ľuďom človek, ktorý dal tejto škole tak veľa energie, skúseností a lásky.

Katarína Matzová, rod. Potocká, redaktorka TV Patriot (momentálne na materskej dovolenke)

Od ukončenia môjho štúdia ubehlo 6 rokov, na niekoho zabudnete hneď, na iného po čase, ale na človeka ako prof. Zasępa sa zabudnúť nedá. To čo nás naučil - ľudsky i profesne, to nám nik iný na univerzite nedal. Prof. Zasępa je duša tejto školy a nezaslúži si takýto odchod, takéto správanie. Je to nehanebné a nespravodlivé, že človek, ktorý vybudoval univerzitu a dal ju do povedomia všade, kde sa pohol, ma takto dopadnúť... Neviem si predstaviť iného skúsenejšieho, váženejšieho, ľudskejšieho - svätého človeka na toto miesto. Prof. Zasępu nik iný nenahradí. Je to Osobnosť.

Lenka Bordáčová Chladoňová, absolventka (momentálne na materskej dovolenke)

Ako bývalá študentka odboru žurnalistika na KU sa nemôžem pozerať na „dobrovoľnú“ rezignáciu prof. Zasępu, ktorý bol a stále je mojím profesorom, priateľom a duchovným učiteľom. Svojím postojom, humorom, nadhľadom a dobrým srdcom ma povzbudil v ťažkých chvíľach môjho štúdia a naučil ma, že v živote je dôležitá pravda, nie ľahšia cesta, ktorá nám práve v danej situácii a čase vyhovuje. Aj keď v súčasnosti nepôsobím v odbore, a vrátila som sa k umeniu - k hudbe, využívam pri svojej práci veľa novinárskych zručností. Rada a s úctou sa pri bežných náhodných situáciách stretávam s láskavou tvárou pána profesora, ktorý požehnal aj mojim dvom malým deťom. Dlhé roky je práve on srdcom Katolíckej univerzity a možno aj jej jedinou spásou... preto ho vo všetkom podporujem, modlím sa a dúfam, že pravda nakoniec zvíťazí.

Lucia Uličná, absolventka

Pána rektora Tadeusa Zasępu si vážim najmä z dvoch dôvodov. Zo svojej osobnej skúsenosti viem, že je to morálny človek, z ktorého vyžaruje dobrota a láskavosť. Zároveň som presvedčená, že najmä vďaka jeho manažérskym schopnostiam a oddanosti, Katolícka univerzita má dnes modernú knižnicu, zrekonštruované priestory fakúlt i ubytovacích zariadení a vybavenie pracovísk, ktoré jej môžu závidieť všetky ostatné univerzity. Vďaka Vám, pán rektor!

Júlia Kavecká, vedúca spravodajstva Rádia Lumen; zástupkyňa starostu Kamennej Poruby

Pán prof. Zasępa je človek, ktorý na Vás osloví pri prvom stretnutí svojou spontánnosťou, dobrosrdečnosťou a napriek (alebo práve kvôli?) dosiahnutým výsledkom, obrovskou pokorou. Je to človek, na ktorého láskavý pohľad na veci, srdečný prístup, optimizmus a zmysel pre humor sa nedá zabudnúť. Človek, po stretnutí s ktorým si poviete, že chcete aj Vy byť lepším človekom.

Gabriela Vanacká, absolventka

Spomínam si na naše úplne prvé stretnutie. Bola to skúška. A keďže som mal individuálny plán, stretli sme sa v Bratislave. Ja absolútne vystrašený – on so svojim nezameniteľným úsmevom a pokojom. Od tej chvíle bol pre mňa veľkým vzorom. Roky plynuli a spoločné stretnutia pribúdali. A hoci nás bolo na škole niekoľko stoviek, vždy nás vedel zaradiť a pamätal si nás. A naše posledné stretnutie... Obhajoba dizertačnej práce. Zastavil sa, nezabudol nás vystresovaných podporiť, povzbudiť a hlavne dodať odvahy. Vždy mal pre nás niekoľko milých slov. Aktuálne dianie je pre mňa obrovským sklamaním. Náš rektor je osobnosť, ktorej sa málokto vyrovná. Ďakujem, pán profesor, za každú chvíľu s Vami. A myslím, že môžem povedať za všetkých absolventov, ktorí sa rozhodli pre Vašu podporu, že sme tu a vždy budeme stáť pri Vás.

Peter Hajnala, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV SR

 

 


absolventi žurnalistiky KU    Kontaktujte autora petície