Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.

Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.

 Čl. 106

(1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia. 

(2) Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. 

(3) Ak prezident nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný, rozpustí prezident Národnú radu Slovenskej republiky do 30 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. V takom prípade začína prezidentovi plynúť nové volebné obdobie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od jej rozpustenia. 

(4) Podrobnosti o odvolaní prezidenta ustanoví zákon.

US SR znenie odvolania prezidenta..

https://www.prezident.sk/?postavenie-prezidenta-sr

VIDEA:

Vlastizrádce Kiska vydal Slovensko na pospas okupaci vojsky USA plus moje vyjadrenie k článku

ANDREJ KISKA: ĽUDSKÉ PRÁVA NESMÚ BYŤ NADRADENÉ OBCHODNÝM ZÁUJMOM

AMERICKÝ PROSTITÚT KISKA TREBA HOVORIŤ O VOJENSKEJ INTERVENCII NA UKRAJINE A ZJEDNOTIŤ SA

Andrej Kiska: Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom

ZAMYSLITE SA! Odmietam voliť menšie zlo!

Andrej Kiska je Zlo ! - Uputávka na pripravovaný celovečerný dokumentárny film

15 12 2014 Napľujem na vaše hroby

Hluboce se stydím za zločineckou organizaci, jakou je NATO Vracím vyznamenání

SLOVENSKÁ ÚDERKA MAJDANISTOV V SLUŽBÁCH USA A FAŠIZMUS NA UKRAJINE

Nenechajme sa občania zmanipulovať a zatiahnuť do hry politikov

 nezabudnite po podpise petície že Vám ešte príde na uvedený e-mail odpoveď z odkazom na ktorý treba kliknúť ako potvrdenie svojho podpisu pod petíciu.

 


Pavol Szentivanyi    Kontaktujte autora petície