Košičania PROTI DAROVANIU Domu umenia Židovskej náboženskej obci

 

My,podpísaní pod touto petíciou,  svojim podpisom žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva

mesta  Košice  o kultúrne a objektívne riešenie reštitúcie o Dom umenia. Žiadame poslancov, aby nepodporili

Memorandum – t.j. BEZ SÚDNEHO ROZHODNUTIA NEDAROVALI Dom umenia dňa 16.júna 2014  Židovskej

náboženskej obci.  DOM UMENIA PATRÍ NÁM  KOŠIČANOM,  NEMAL BY SA DOSTAŤ DO SÚKROMNÝCH RÚK.

Žiadame  poslancov MZ, aby zastávajúc hodnoty  morálky, racionality, zodpovednosti voči svojim
voličom a zodpovednosti voči správe majetku mesta Košice, hájili záujmy obyvateľov a tým NESCHVÁLILI Memorandum o porozumení predložené košickou ŽNO, pretože v súvislosti s Domom umenia ( nie synagógou) nie je kosher a zavádza. Košická židovská obec za predaj chátrajúcej Synagógy dostala v roku 1955 nadštandardne dobre zaplatené.

Vlastníkom  Domu umenia je mesto Košice a toto nie je potrebné meniť,  pretože už desaťročia
patrí všetkým!.  Podporou Memoranda sa mesto Košice dobrovoľne zriekne Domu umenia v prospech malej skupiny - židovskej obce.

Svojím podpisom podporte, aby Dom umenia zostal všetkým Košičanom a aby naďalej zostal vo vlastníctve mesta Košice. Prípadne, NECH SÚD SPRAVODLIVO ROZHODNE.

 
kysytään!-- Large modal -->