Petícia porozumenia: košický Dom umenia v synagóge patrí všetkým

My, podpísaní pod touto petíciou si svojim podpisom dovoľujeme požiadať o kultúrne riešenie 20 rokov trvajúceho sporu o pôvodnú neologickú synagógu - Dom umenia v Košiciach. Sme názoru, že odmietanie nápravy krívd spáchaných na židovskej komunite v minulosti, vrhá nepriaznivé svetlo na Košice, aj ako nositeľa titulu EHMK 2013. Apelujeme týmto na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby svojim hlasovaním podporili Memorandum o porozumení, ktoré je výsledkom rokovaní sporových strán a má snahu vyriešiť spor kultúrnou a zmierlivou cestou súdneho zmieru bez toho, aby bola ohrozená pozícia Mesta Košice, či záujmy jeho obyvateľov. Schválením memoranda sa nemení vlastník Domu umenia. Naopak, memorandum preukázateľne posilňuje pozíciu mesta v tejto veci, ponecháva rozhodnutie o osude Domu umenia v rukách súdu a zaručuje, že Dom umenia bude i naďalej slúžiť všetkým Košičanom ako kultúrna ustanovizeň. Niet teda racionálneho dôvodu, prečo by memorandum nemalo byť nimi schválené. Apelujeme na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby zastávajúc hodnoty racionality a morálky, schválili predmetné memorandum. Žiadame ich o porozumenie, že s memorandom bude bez ohľadu na vlastníka Dom umenia patriť naďalej všetkým.


Návrh Memoranda o porozumení nájdete na tejto adrese v bode č. 17:

http://www.kosice.sk/rokovanie_mz.php?id=133

 

PETÍCIA UZAVRETÁ

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili kultúrne riešenie 20 rokov trvajúceho sporu o pôvodnú neologickú synagógu - dnešný Dom umenia v Košiciach. O Vašej významnej podpore pre Memorandum o porozumení medzi Mestom Košice a Židovskou náboženskou obcou v Košiciach bola informovaná verejnosť aj poslanci mestského zastupiteľstva. Účel petície tým bol naplnený. To, či sa mestskí poslanci vydajú cestou porozumenia, alebo predlžovania konfliktu, sa dozvieme 16. júna 2014.

B'nai B'rith Concordia 


Občianske združenie B`nai B`rith Concordia    Kontaktujte autora petície
Facebook