Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

zachráňme bezplatné cestovanie pre držiteľov ZŤP preukazov

Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), platných od 1. marca 2013.

Vytvorené: 2013-02-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1839 1828
2013 1839 1828

koniec utrpeniu v Martinskom útulku

Petícia za odvolanie Vladimíra Hataru z postu správcu Martinského útulku.

Vytvorené: 2012-11-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3258 2514
2013 1801 1382

Petícia proti zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky

Petícia proti zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky v meste Žilina My, dolu podpísaní občania sídliska Solinky nesúhlasíme so spoplatnením parkovacích miest na sídlisku Solinky v meste Žilina. Týmto zároveň pripomíname primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva, že riešenie problémov s parkovaním áut na sídlisku Solinky formou spoplatnenia nemali vo svojich volebných programoch. Prosím aby ste podpisovali petíciu tak, že do kolonky Mesto uvediete okrem mesta Žilina aj ulicu, n

Vytvorené: 2013-08-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1832 1829
2013 1738 1735

Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojení z toho, že dlhodobo v našej krajine dochádza ku hrubému zaobchádzaniu s mediálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi negatívny dopad na spoločenské prostredie v ktorom žijeme. Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty. Dochádza ku dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k výprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a to až do takej miery, že neváhame hovoriť o sexu

Vytvorené: 2012-09-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12470 12341
2013 1652 1628

za slobodu a zodpovednosť v školách

Do 31. októbra 2013 prebieha pripomienkovanie Štátneho vzdelávacieho programu, ktorým sa okrem iného zmení doterajšie nastavenie povinne predpísaného učiva. Som presvedčený, že práve učitelia a jednotlivé školy najlepšie poznajú svojich žiakov a vedia, čo je pre ne v danom veku, regióne a podmienkach školy najlepšie. Súčasný stav určenia povinného učiva po stupňoch považujem za plne vyhovujúci. Preto adresujem na Štátny pedagogický ústav v rámci verejného pripomienkovania zásadnú pripomienku: ne

Vytvorené: 2013-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1468 1449
2013 1468 1449

Nechceme v školách menej cudzích jazykov a voliteľných predmetov

Minister Čaplovič chystá zmeny v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy, ktoré na roky dopredu ovplyvnia obsah vzdelávania detí na Slovensku. Štátny vzdelávací program určuje napríklad počty hodín, ktoré školy musia venovať jednotlivým predmetom, ako aj obsah vzdelania. Musí sa ním riadiť každá škola a zmeny sa preto od budúceho septembra dotknú každého žiaka bez ohľadu na to, či chodí do verejnej, cirkevnej či súkromnej školy. Návrh obsahuje niekoľko veľmi škodlivých myšlienok, ktoré

Vytvorené: 2013-10-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1372 1355
2013 1333 1316

Iron Maiden, nie ste tu vítaní!

My občania SR vyjadrujeme nesúhlas s verejnou propagáciou satanizmu a nenávisti voči Bohu na Slovensku. Dňa 27. júna príde na Slovensko heavymetalová skupina Iron Maiden. Táto skupina je známa propagáciou okultizmu, uctievaním okultných symbolov a nenávisti voči čomukoľvek svätému.  Svojimi piesňami vzdáva úctu tomu, kto najviac nenávidí Boha i ľudí. Podpisom tejto petície preto vyjadrujeme nesúhlas s verejným uctievaním zla a satana skupinou Iron Maiden, ako aj s ich príchodom na Slovensko. I

Vytvorené: 2013-06-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1332 1281
2013 1332 1281

PETÍCIA v záujme zachovania zelene v Kolmanovej záhrade v Prešove

Už v pondelok 25.11.2013 by mali poslanci rozhodnúť o zámere výstavby rodinných domov v Kolmanovej záhrade. V územnom pláne mesta Prešov sa údajne objavili sporné skutočnosti o klasifikácií týchto pozemkov ako "stavebné pozemky" v rozpore so záujmami občanov Mesta Prešov, keď ešte nedávno bolo toto územie klasifikované ako "Chránený areál Holá hora". V roku 2007 bola mestským zastupiteľstvom akceptovaná vôľa občanov na ponechanie Kolmanovej záhrady a priľahlých pozemkov vo funkčnej ploche urban

Vytvorené: 2013-11-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1232 1193
2013 1209 1170

Hromadná pripomienka k novele zákona o horskej záchrannej službe

  Cieľom tejto iniciatívy je zamedziť diskriminácií dobrovoľných organizácií horských záchranárov a vytvoriť rovnocenné legislatívne podmienky pre výkon preventívnej,záchrannej a odbornej činnosti na horách.   Znenie hromadnej pripomienky: Hromadnápripomienka k novele zákona o Horskej záchrannej službe   Ministerstvovnútra predložilo do pripomienkového konania novelu Zákona č. 544/2002 Z.z.v znení neskorších právnych predpisov, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 01.decembra 2013, v rámci ktorého na

Vytvorené: 2013-05-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1185 1165
2013 1174 1154

Milosť pre Františka Kolena

Pán prezident dajte Františkovi milosť !!!

Vytvorené: 2013-11-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1066 1011
2013 1053 999