Poslanec Kuffa, ospravedlňte sa LGBTI ľuďom a ich blízkym!

Pán poslanec Štefan Kuffa,

cestou otvoreného listu Vás informujem, že za výrok zo dňa 19. septembra 2013 na adresu LGBTI komunity, respektíve jej jednotlivcov, ktorý ste predniesli na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (nota bene na pôde inštitúcie, ktorá má hájiť práva VŠETKÝCH slovenských občanov a občianok) v znení: "Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých," budem hľadať všetky dostupné legálne právne prostriedky s cieľom domôcť sa verejného ospravedlnenia mne ako súkromnej osobe, ktorá sa cíti byť ohrozená kvôli Vašim výrokom na živote, i LGBTI ľuďom a ich blízkym, voči ktorým takýmto spôsobom nielen odobrujete, ale aj iniciuete každé prípadné psychické i fyzické násilie (podobne ako je tomu v Rusku).

Zatiaľ nepoznám právnu cestu, po ktorej sa pustím, pretože súdny systém na Slovensku nepovažujem za dôveryhodný rovnako ako nepovažujem za dôveryhodnú Národnú radu Slovenskej republiky. Ako dôverovať inštitúcii, ktorá sa verejne nedištancuje od výrokov poslanca, ktorý vlastných občanov pokojne nechá (zatiaľ len slovne) hodiť s mlynským kameňom na krku do vody? Alebo máme chápať aj boží odkaz Nezabiješ len ako rétorické cvičenie a nebrať ho vážne – podobne ako Váš "biblický" odkaz Utopíš?

Obratom tiež budem o Vašich výrokoch informovať príslušné európske i medzinárodné inštitúcie, počnúc Európskym parlamentom, končiac Organizáciou Spojených Národov, ktorých je Slovenská republika členkou a ktorých právne normy a ďalšie relevantné zásady Slovenská republika ratifikovala. 

Pán Kuffa, je neprijateľné, akým spôsobom robíte z Národnej rady Slovenskej republiky kata časti slovenskej populácie. Rozhodla som sa, že beztrestnosť nenávistných výrokov z úst Vás, oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, na adresu vybraných "nepohodlných" skupín obyvateľstva sa musí skončiť. Urobím pre to všetko, čo je v mojich silách. A sľubujem Vám, že z tejto cesty neuhnem.

Hana Fábry, občianka Slovenskej republiky
Bratislava, 21. septembra 2013

Vyhlásenie k listu:

Podporujem otvorený list Hany Fábry poslancovi Štefanovi Kuffovi a žiadam o verejné oficiálne stanovisko k uvedeným výrokom predsedu NR SR Pavla Pašku a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Vyzývam zároveň Mandátový a imunitný výbor NR SR, aby voči poslancovi NR SR Štefanovi Kuffovi začal disciplinárne konanie v zmysle Rokovacieho poriadku NR SR za porušenie poslaneckého sľubu a za nabádanie k diskriminácii.

Zároveň všetkých oslovených žiadam o informovanie o postupe a výsledku šetrenia prípustnosti, respektíve neprípustnosti vyššie zmieneného výroku poslanca Štefana Kuffu v NR SR.