Podpora projektu Aliancie Stará tržnica

My občania chceme touto formou vyjadriť podporu projektu Aliancie Stará Tržnica, ktorý vo forme rôznych podujatí, služieb a vybavenosti plánuje Bratislave poskytnúť kvalitu, ktorá tu už tak dlho chýba. Veľmi sa tešíme, že sa konečne vďaka nemu naskytá príležitosť dostať sa na úroveň iných európskych miest. Radi by sme apelovali na Mestské zastupiťeľstvo aby pri rozhodovaní zvážilo aj fakt, že budova Starej tržnice je neodmysliteľným prvkom Bratislavy, a je dôležité aby ostala aj naďalej verejnou budovou a to nie len na papieri, ale aj funkčne. Občasné aukcie umenia a ani vyprofilovaný typ spoločenských akcií nepokrývajú potreby všetkých obyvateľov. Veríme, že práve aktívna spolupráca odborníkov, a nie dravá podnikateľská súťaž, je tou správnou cestou do budúcnosti. Naskytá sa nám možnosť urobiť prvý krok k rozvoju a podpore domácej ekonomiky, udržateľného rozvoja, kultúry a vzdelávania, čo má veľký význam z dlhodobého hľadiska. Prečo namiesto toho podporovať súkromné podnikateľské zámery? Realizácia konceptu tohoto typu by okrem iného znamemala, že nič nestojí v ceste kvalitným nápadom a určite by bola inšpiráciou a príkladom pre ďalšie mestské časti a mestá k premene. Žiaľ v tomto prípade len kvalitný projekt a iniciatíva "zdola" nestačia. Preto pevne veríme, že podporíte práve návrh Aliancie Stará Tržnica. Vopred Vám ďakujeme. Podpísaní,

 


Martina Vojtelova    Kontaktujte autora petície