Petícia za zachovanie mestskej jazdeckej polície

My obyvatelia Bratislavy, týmto vyslovujeme svoj nesúhlas s plánovaným zrušením mestskej jazdeckej polície v našom meste. Jazdecká polícia je významnou súčasťou nášho mesta od roku 1991. Od tohoto roku zohráva dôležitú úlohu na miestach, ktoré sú neprístupné motorovým vozidlám v chránených krajinných oblastiach. Jednou z nich je aj bratislavský lesopark (Partizánska lúka, Železná studienka, Koliba ...). Náplňou ich práce je aj kontrolovanie vjazdu a parkovania motorových vozidiel na zeleni, zakladanie ohňa mimo vyhradených ohnísk, zisťovanie nelegálnych skládok odpadu a zabezpečovanie verejného poriadku. Samozrejmosťou je reagovanie na podnety od občanov (zdravotné komplikácie, úrazy, straty - nálezy zvierat a iné). Jazdecká polícia je v tejto, ako aj iných lokalitách najekologickejším riešením zabezpečenia verejného poriadku a preto veríme, že zostane zachovaná.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )