Petícia za zachovanie mestskej jazdeckej polície

My obyvatelia Bratislavy, týmto vyslovujeme svoj nesúhlas s plánovaným zrušením mestskej jazdeckej polície v našom meste. Jazdecká polícia je významnou súčasťou nášho mesta od roku 1991. Od tohoto roku zohráva dôležitú úlohu na miestach, ktoré sú neprístupné motorovým vozidlám v chránených krajinných oblastiach. Jednou z nich je aj bratislavský lesopark (Partizánska lúka, Železná studienka, Koliba ...). Náplňou ich práce je aj kontrolovanie vjazdu a parkovania motorových vozidiel na zeleni, zakladanie ohňa mimo vyhradených ohnísk, zisťovanie nelegálnych skládok odpadu a zabezpečovanie verejného poriadku. Samozrejmosťou je reagovanie na podnety od občanov (zdravotné komplikácie, úrazy, straty - nálezy zvierat a iné). Jazdecká polícia je v tejto, ako aj iných lokalitách najekologickejším riešením zabezpečenia verejného poriadku a preto veríme, že zostane zachovaná.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Juraj Eliaš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook