Výzva na odvolanie ministra školstva!

Otvorený list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi

Vážený pán predseda vlády SR,

Zmenou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení poukázal financie určené na záujmové vzdelávanie detí samosprávam. Negatívne výsledky tohto kroku, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali, pociťujeme už dnes, keď mnohé centrá voľného času už oznamujú svoj blížiaci zánik.

Štrajk učiteľov ukázal potrebu zvýšeného prílevu financií do finančne poddimenzovaného školstva. Minister zavádza verejnosť tendenčne nastavenými štatistikami, ktoré majú ukázať na prezamestnanosť v našich školách. Vláda sa na upokojenie situácie dohodla s učiteľmi na zvýšení platov o 5 percent. Dnes však vieme, že vláda, ktorej ste Vy predsedom, opäť schválila zmenu financovania škôl a dala možnosť zriaďovateľom prerozdeliť 5 percent normatívu podľa svojvôle a ukrojiť tak z miezd učiteľov, ktorým to bolo určené.

O avizovanom zvyšovaní kvality taktiež nemôžeme hovoriť, lebo kvôli zmene financovania tie najkvalitnejšie školy musia dotovať tie menej kvalitné.

Chápeme nutnosť konsolidácie verejných financií, upozorňujeme však na prešľapy vedenia Ministerstva školstva SR, ktoré nezodpovedne míňa verejné financie vo viacerých medializovaných prípadoch:

-       prenájom služobného vozidla firmou Jirka Malchárka za niekoľko tisíc eur mesačne,

-       megatender na tablety, čítačky kníh, USB kľúče, digitálne videokamery, či fotoaparáty za 13 miliónov eur,

-       RIS – rezortný informačný systém za takmer 13 miliónov eur, ktorého výsledkom je jedno CD,

-       predražené logo ÚIPŠ za 8650 eur, pričom odvolaný riaditeľ ÚIPŠ sa neskôr stal riaditeľom dátového centra,

-       financovanie štadiónov za 45 miliónov eur,

-       schválenie výstavby výskumného parku vysokej škole, v ktorej vedúcim Katedry materiálového inžinierstva je brat ministra školstva,

-       nákup kvetov za 9900 eur,

-       nákup špičkového profesionálneho fotoaparátu pre potreby ministerstva aj s príslušenstvom,

-       nákup značkového alkoholu v darčekovom balení,

-       propagácia stredných odborných škôl.

 

Pán predseda vlády SR, vyzývame Vás, aby ste zvážili odvolanie ministra školstva Dušana Čaploviča, ktorého považujeme za zodpovedného za kritický stav, v ktorom sa slovenské školstvo nachádza.

Igor Hraško, poslanec OĽaNO

Richard Vašečka, poslanec OĽaNO

 


Obyčajní ľudia a Nezávislé osobnosti    Kontaktujte autora petície