Otvorený list na podporu Oľgy Pietruchovej

Vážený pán

Ján Richter

minister

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6-8

Bratislava 816 43

 

Na vedomie:

 

Robert Fico

predseda vlády SR

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Miroslav Lajčák

minister

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37

 

 

 

Bratislava, 10.10. 2013

 

 

Vec: Otvorený list na podporu rodovej rovnosti a riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľgy Pietruchovej.

 

Vážený pán minister,

v posledných týždňoch sa množia verbálne útoky voči tzv. rodovej ideológii a konkrétnym osobnostiam, ktoré v očiach verejnosti reprezentujú požiadavky týkajúce sa uplatňovania ľudských práv a najmä rodovej rovnosti v SR. Domnievame sa, že rôzne skupiny, ktoré sa deklarujú ako kresťanské, a dokonca aj niektorí poslanci a poslankyne NR SR svojou nepriateľskou rétorikou nezodpovedne zvyšujú napätie v spoločnosti. Zároveň takto produkovaná polarizácia spoločnosti znemožňuje otvorenú verejnú diskusiu a svedčí o hlbokom nepochopení medzinárodne uznávaných ľudskoprávnych princípov, ku ktorých napĺňaniu sa SR nielen zaviazala, ale ktoré sú dôležité pre zlepšovanie spolužitia rôznych skupín obyvateľstva a demokratizáciu našej spoločnosti. Hoci si uvedomujeme, že väčšina občianok a občanov, ktorí sa pripájajú k týmto nalinkovaným a často až agresívne formulovaným reakciám, zrejme koná z neistoty živenej neznalosťou danej problematiky, faktom zostáva, že sa podieľajú na diskreditácii závažných problémov súvisiacich s rôznymi formami nerovnosti v našej spoločnosti, ako aj na diskreditácii ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Terčom osobných útokov, pripomínajúcich hon na čarodejnice, sa stala Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Dovoľujeme si týmto listom vyjadriť podporu pani Pietruchovej a jej tímu, ako aj ocenenie ich doterajšej práce a požiadať vedenie MPSVR SR, aby pre prácu odboru vytváralo vhodné podmienky aj tým, že verejne pripomenie oficiálny postoj ministerstva a vlády k problematike rodovej rovnosti v Slovenskej republike.

 

 

 

Kontaktné osoby a adresa:

 

Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, Medená 5, Bratislava, 811 02


Adriana Mesochoritisová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Adriana Mesochoritisová vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook