Otvorený list na podporu Oľgy Pietruchovej

Vážený pán

Ján Richter

minister

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6-8

Bratislava 816 43

 

Na vedomie:

 

Robert Fico

predseda vlády SR

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Miroslav Lajčák

minister

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37

 

 

 

Bratislava, 10.10. 2013

 

 

Vec: Otvorený list na podporu rodovej rovnosti a riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľgy Pietruchovej.

 

Vážený pán minister,

v posledných týždňoch sa množia verbálne útoky voči tzv. rodovej ideológii a konkrétnym osobnostiam, ktoré v očiach verejnosti reprezentujú požiadavky týkajúce sa uplatňovania ľudských práv a najmä rodovej rovnosti v SR. Domnievame sa, že rôzne skupiny, ktoré sa deklarujú ako kresťanské, a dokonca aj niektorí poslanci a poslankyne NR SR svojou nepriateľskou rétorikou nezodpovedne zvyšujú napätie v spoločnosti. Zároveň takto produkovaná polarizácia spoločnosti znemožňuje otvorenú verejnú diskusiu a svedčí o hlbokom nepochopení medzinárodne uznávaných ľudskoprávnych princípov, ku ktorých napĺňaniu sa SR nielen zaviazala, ale ktoré sú dôležité pre zlepšovanie spolužitia rôznych skupín obyvateľstva a demokratizáciu našej spoločnosti. Hoci si uvedomujeme, že väčšina občianok a občanov, ktorí sa pripájajú k týmto nalinkovaným a často až agresívne formulovaným reakciám, zrejme koná z neistoty živenej neznalosťou danej problematiky, faktom zostáva, že sa podieľajú na diskreditácii závažných problémov súvisiacich s rôznymi formami nerovnosti v našej spoločnosti, ako aj na diskreditácii ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Terčom osobných útokov, pripomínajúcich hon na čarodejnice, sa stala Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Dovoľujeme si týmto listom vyjadriť podporu pani Pietruchovej a jej tímu, ako aj ocenenie ich doterajšej práce a požiadať vedenie MPSVR SR, aby pre prácu odboru vytváralo vhodné podmienky aj tým, že verejne pripomenie oficiálny postoj ministerstva a vlády k problematike rodovej rovnosti v Slovenskej republike.

 

 

 

Kontaktné osoby a adresa:

 

Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, Medená 5, Bratislava, 811 02


Adriana Mesochoritisová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Adriana Mesochoritisová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...