Deklarácia Stop "eutanáziám z ľahostajnosti" v ZSS


Stop eutanáziám v ZSS (zariadenia sociálnych služieb)

Ak je tri dni mŕtva pani Gabriela v izbe sociálneho zariadenia v Košiciach a nikomu nechýba, nik neskontroluje lieky a stravu u nej, tak to je zlyhanie spoločnosti. Ak bežne vznikajú dekubity v zariadeniach sociálnych služieb a prevencia bezvládnym nie je poskytovaná, tak musí prísť k zmene. Chceme sa bezbranne prizerať červíkom v hnisavých ranách pacientov? Nepodávať umierajucim kyslík, infúzie, netlmiť účinne bolesť, a neposkytovať im hospicovú a paliatívnu starostlivosť? Ako dlho budeme ľahostajní, ak nie je poskytovaná, alebo je zanedbávaná zdravotná, teda ošetrovateľská starostlivosť v sociálnych zariadeniach?

Sociálne zariadenia nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Iba sociálnej. 80% klientov ZSS je bezvládnych ( výsledok prieskumov ), to znamená veľmi ťažko chorých. Sú to poistenci štátu, štát za nich odvádza mesačne do zdravotnej poisťovne na ich zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť im však nie je poskytovaná, lebo ZSS nie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

V ZSS nie je predpísaný žiadny normatív na personál. 10 záhradníkov, 15 predavačiek, dvaja sociálni pracovníci si urobia opatrovateľský kurz, ktorý trvá 220 hodín.  Riaditeľom ZSS sa môže stať ktokoľvek.  Bez zdravotníckeho, alebo sociálneho vzdelania, bez toho, aby menovaní vedeli, že ak sa pacient ráno nenaje a dostane liek na diabetes, tak veľmi ľahko môže upadnúť do kómy. Bez vedomostí a zručností, aby ovládali čo znamená defence musculaire, alebo ako ohrozí zdravotný stav pacienta upchatý močový katéter.

 • Sestry sú z týchto zdravotníckych zariadení vyháňané! Zariadenia ich nechcú, lebo almužna 400 E – 500 E ako plat pre sestru je pre nich samovražda. Rozhoduje plat a nie odbornosť a potreba. Tvrdia, že klientom stačí sociálna opatera. Prieskumy preukázali že v týchto zariadeniach je v priemere 1 sestra (zdravotná) na100 klientov v zmene. To tam vôbec nemusí byť prítomná. Sestry zo zariadení odchádzajú, lebo úroveň komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti je iba fiktívna a podprahová.
 • Sociálnych pracovníkov je v SR veľké množstvo, a bude ich stále viac na rozdiel od sestier. Pracujú v ZSS a prezentujú,  že pacienti, klienti (prijímatelia sociálnej služby) ležiaci v ZSS  nepotrebujú poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Týmto tvrdením zavádzajú odbornú aj laickú verejnosť.
 • Viete si predstaviť starostlivosť bez sestry, alebo bez sociálneho pracovníka? Pacient potrebuje aj sestru aj sociálneho pracovníka. Prípady, keď pacient dostane profesionálnu starostlivosť poskytovanú sestrou špecialistkou a súčasne sociálnu pomoc sú toho dôkazom. Napr. bezdomovec  s omrznutou končatinou po amputácii, ktorý sa po dvoch rokoch vrátil k svojim blízkym. Sociálna a zdravotná starostlivosť sú spojené nádoby, ktoré majú spoločný cieľ a prinášajú pacientovi benefit. Sú prípady, keď tie nádoby sú funkčné a pacient sa vracia do domáceho prostredia.

Bezvládní ľudia umiestnení v ZSS sú chorí občania nášho štátu a nie platiaci prijímatelia sociálnych služieb

 • Verejnosť je oklamaná predstavou, že v zariadeniach je poskytovaná nonstop komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Nie je, ani nemôže byť, lebo sestry, ktoré tam pracujú a mali by poskytovať zdravotnú starostlivosť nemôžu mať zámerne zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Takú istú ako majú lekári. Sestry sú samostatné poskytovateľky zdravotnej starostlivosti, ale v ZSS nie.
 • Sestry v ZSS samozrejme poskytujú zdravotnú starostlivosť, ale iba takú, akú sú schopné zabezpečiť v tak nevhodných podmienkach. Mnohokrát na čierno, bez legislatívnej úpravy a právnej ochrany. Žiadna poisťovňa ich nepoistí, lebo opäť, ZSS nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Paradoxom je, že napriek tomu majú vymedzených 45 výkonov, ktoré môžu poskytovať, majú na to odbornú spôsobilosť, v ZSS to má byť iba deväť uznaných výkonov. Nemôžu získať ani právnu ochranu, lebo zákony tomu nie sú prispôsobené.
 • Verejnosť je oklamaná predstavou, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má dosah na tieto zariadenia. Nemá, ani nemôže mať, lebo tieto zariadenia nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Nemá na čo dohliadať. ZSS nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, teda zdravotnú starostlivosť neposkytujú, ale sociálny zákon hovorí, že môžu ak chcú.
 • Ak sa pacientom v ZSS zhorší zdravotný stav, niet ich kam premiestniť, nemocničné lôžko je drahé.

Liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH) sú rušené a Hospicov je v celej SR iba 11

Ak sa zhorší zdravotný stav pacientom v ZSS sestry volajú Rýchlu zdravotnícku pomoc (RZP). Najfrekventovanejšia komunikácia je nasledovná:

"Koľko má pacient rokov?"

"70-80-90-100."

"Čo by ste chceli? Poraďte si!"

To znamená v preklade :

"Pomôžte si ako viete, bez legislatívnej podpory, bez poistenia, ale hlavne poskytnite pacientovi komplexnú zdravotnú starostlivosť, paliatívnu aj hospicovú."

Posledné medializované prípady, ako tri dni v izbe mŕtva pani Gabriela v ZSS Košice, zanedbaná ošetrovateľská starostlivosť o bezvládneho v Seniorville, dekubity s hmyzom u pacienta a tisícky tichých nemedializovaných prípadov zanedbania nás nútia konať. Ďakujeme príbuzným, že sú aktívni a ochotní medializovať tieto životné diskriminácie. Vyzývame preto vládu, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, všetkých poslancov, aby konali. Žiadame o zmeny v legislatíve a to v zrýchlenom legislatívnom procese

 

DEKLARÁCIA Stop "eutanáziam z ľahostajnosti" v ZSS

ku dňu 1.3.2013

 • Všetci pacienti - klienti v ZSS majú právo na dôstojnosť a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť aj v záverečnej etape svojho života, v súlade s ochranou ľudských práv človeka
 • V ZSS je nevyhnutné mať predpísaný personálny normatív zdravotníckych pracovníkov, sestier, fyzioterapeutov, asistentov, sanitárov na počet pacientov, klientov. ZSS musí byť vybavené komplexným materiálno technickým zabezpečením. Garantom poskytovania zdravotnej starostlivosti musí byť sestra s vysokoškolským vzdelaním a príslušnou špecializáciou

 • Chodiaci klient v ZSS nie je to isté,  ako ležiaci a chorý pacient v ZSS, ktorý potrebuje nonstop komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. 80% klientov v ZSS je s najvyšším stupňom postihnutia V-VI, to znamená chorí pacienti / ležiaci, ťažkí psychiatrickí / a nie iba platiaci klienti

 • V ZSS je potrebné poskytovať pacientom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu, organizovanú sestrami. Poskytovateľ - garant - zariadenie musí mať uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a jeho činnosť musí podliehať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


Svojím súhlasom podporujete naše ďaľšie kroky v snahe na zlepšenie situacie u dlhodobochorých a starých ľudí umiestnených v ZSS

 • Ak súhlasíte s deklaráciou, podporte ju prosím svojim menom
 • Deklaráciu prepošleme poslancom NR SR a členom ZV NR SR
 • Ďakujeme Vám v mene tých, ktorí sa ozvať nemôžu. Ďakujeme v mene chorých a bezvládnych
Asociácia sestier a pacientov ASAP
Na Hrebienku 40
811 02 Bratislava
0903 825 068