Petícia za uvádzanie celkovej ceny za zájazd

PETÍCIA ZA UVÁDZANIE CELKOVEJ CENY ZA ZÁJAZD

My, dolupodpísaní občania Slovenskej rebupliky, už máme dosť klamlivých a zavádzajúcich cien pri propagovaní zájazdov cestovnými kanceláriami. Tieto nás lákajú na zdanlivo nízku cenu zájazdov, ktorá  však nezodpovedá skutočným cenám, ktoré ako spotrebitelia musíme za daný zájazd zaplatit.
Oceňujeme, že na 27. schôdze Národnej rady SR bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ČPT 791, bližšie informácie na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4732), ktorým sa chce tento problém riešiť. Obraciame sa na Národnú radu Slovenskej republiky a jej poslancov s výzvou vo forme tejto petície, aby tento návrh zákona schválili.
Svojím podpisom pod túto petíciu podporujeme prijatie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ČPT 791).

CHRÁŇTE  SPOTREBITEĽOV   PRED  NETRANSPARENTNOSŤOU CIEN  ZÁJAZDOV ! ! !


Mgr. Kristína Traegerová, PhD.    Kontaktujte autora petície