Zastavme projekt "revitalizacie" parku pri Karpatii v Humennom

Petícia obyvateľov mesta Humenné a ďalších občanov za pozastavenie projektu revitalizácie parku pri hoteli Karpatia v Humennom, za prehodnotenie opravy podchodu a za otvorenie verejnej diskusie súvisiacej s týmto verejným priestorom.


​My, občania podpísaní pod touto petíciou, žiadame


pani primátorku a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Humenné,
v súvislosti s projektom revitalizácie parku pri Hoteli Karpatia v Humennom a v súvislosti
s opravou podchodu, aby

​1. sa iniciovala a prebehla verejná diskusia, za účasti obyvateľov mesta Humenné
s odborníkmi na verejné priestory, alebo krajinnú architektúru a bol prehodnotený celý investičný zámer, vrátane súčasného realizačného projektu vypracovaného spoločnosťou RAHAR s.r.o.

​2. sa zachovala zeleň v parku v čo najväčšej možnej miere a bola pridaná zeleň s ohľadom na jej ochrannú funkciu pred znečistením a hlukom z automobilovej a železničnej dopravy

​3. sa objektívne prehodnotila investícia do opravy podchodu so zohľadnením hendikepovaných občanov

​4. sa prehodnotilo zbúranie pôvodnej fontány a objektívne zhodnotila jej funkcia

Petíciu zostavilo OZ Flek

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Ďurašková, bytom Sokolovská 16, 06601 Humenné


Zora varcholová    Kontaktujte autora petície