Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP

Komu: Rada Európy

Vyhlásenie

Podpora slovenskej kandidátky na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

Dňa 4. decembra 2013 vláda Slovenskej republiky schválila návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v zložení JUDr. Andrea Krišková, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Marica Pirošíková, ktorý predložila Súdna rada Slovenskej republiky.

V piatok 13. decembra 2013 a v pondelok 16. decembra 2013 boli zverejnené vyhlásenia a články programovej riaditeľky Aliancie Fair-play Zuzany Wienk týkajúce sa kandidatúry troch odborníkov z oblasti práva na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva kritizujúce proces voľby a zvolených kandidátov.

Rozhodnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá po preverení  jazykových a odborných znalostí zvolila mladších kandidátov je podľa nás správne. O splnení osobnostných predpokladov u tých sudcov, ktorí súhlasili s kandidatúrou na sudcu ESĽP a nevedeli v jazykoch, ktoré si sami uviedli vo svojich životopisoch odpovedať na elementárne otázky z judikatúry ESĽP možno hovoriť len ťažko. Pani Wienk okrem iného označuje kandidatúru Marice Pirošíkovej ako citujeme: „neuveriteľný konflikt záujmov“, pretože zastáva pozíciu vlády „teda strany, ktorá, ako sa ukázalo v rozhodnutiach ESĽP, často porušovala práva občanov Slovenska a nielen občanov SR“.

Uvedené svedčí o absolútnom nepochopení úlohy zástupcu vlády, pretože pani Pirošíková nie je osobne zodpovedná za zlé rozhodnutia vnútroštátnych súdov vrátane ústavného. Práve naopak, je to pani Pirošíková, ktorá každoročne uzavrie množstvo zmierov pri evidentných porušeniach ľudských práv s obyvateľmi SR a je to ona, ktorá v rámci výkonu rozsudkov ESĽP odstraňuje dôsledky porušení na sťažovateľov, navrhuje potrebné legislatívne zmeny a vyžaduje od najvyššieho a ústavného súdu, aby zosúladili svoju prax s judikatúrou ESĽP.

Za trinásť rokov vyškolila stovky sudcov a prokurátorov, výsledkom čoho sú ich rozhodnutia, súladné s judikatúrou ESĽP. Tým zabezpečuje predchádzanie porušeniam ľudských práv na vnútroštátnej úrovni a zníženie počtu podaní na SR na ESĽP. O ľudských právach prednáša aj advokátom a advokátskym koncipientom a je veľkým ocenením jej činnosti, že ju ako kandidátku navrhla práve SAK. Zdôrazňujeme, že samotná Rada Európy ju ako experta vysiela prednášať o judikatúre ESĽP a výkone rozsudkov do iných členských štátov Rady Európy. Je členkou expertných výborov Rady Európy,  na ktorých sa pripravujú texty zmien Dohovoru, či  odporúčaní, ktoré následne schvaľuje Výbor ministrov Rady Európy.

Naše Občianske združenie Deti patria rodičom vzniklo na základe medializovaného prípadu Martinka a Samka Boorových, ktorí boli odňatí svojim rodičom bez relevantného dôvodu a daní k adopcii. Na základe právneho výkladu rozhodnutí súdov Veľkej Británie z pohľadu judikatúry ESĽP, a po konzultáciách s Johnom Hemmingom to bola práve pani Pirošíková, ktorá nastavila procesy tak, aby došlo k úspešnému spojeniu biologickej rodiny a navráteniu deti Boorových na Slovensko.

Po tomto prípade a vzniku nášho združenia sa ďalej obraciame s prípadmi detí odobratých bez relevantných dôvodov na kanceláriu pani Pirošíkovej a táto je jedinou osobou, ktorá dokáže zhodnotiť správnosť rozhodnutia súdov nie len vo Veľkej Británii, ale aj ostatných štátoch Rady Európy. Zhodnotí každý prípad individuálne a zašle nám judikáty, ktoré následne môžu použiť právni zástupcovia na obhajobu slovenských občanov v štátoch Rady Európy, ale aj na Slovensku. Judikáty ESĽP, ktoré poskytla pani Pirošíková už pomohli zvrátiť konanie v prospech biologickej rodiny pri neodôvodnených odobratiach detí.

My máme praktické a veľmi dobré skúsenosti s prácou pani Pirošíkovej. Je to osoba, ktorú podporujeme, aby bola zvolená za sudcu ESĽP, rozumie ochrane ľudských práv, je profesionálne aj jazykovo výborne vybavená a to, že sa dlhodobo venuje tejto problematike aj na vládnej úrovni hovorí skôr v jej prospech, ako neprospech.

Napriek jej vysoko odborným znalostiam nezabúda byť empatickým človekom, ktorý pochopí ľudí, ktorí cítia a sú presvedčení, že došlo u nich k porušeniu ľudských práv. Na kanceláriu zástupkyne vlády sa obraciame nielen my ako občianske združenie Deti patria rodičom, ale aj samotní občania Slovenskej republiky, či už žijúci priamo v SR alebo v iných štátoch Rady Európy.

Preto podporujeme kandidatúru JUDr. Marice Pirošíkovej na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

 

V mene občianskeho združenia a ľudí, ktorí spoločne bojujú proti násilnému a neopodstatnenému odoberaniu detí od rodičov a proti núteným adopciám v krajinách Rady Európy

sa pod Vyhlásenie reprezentatívne podpisujú:

 


OZ Deti patria rodičom    Kontaktujte autora petície