Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Celkovo Názov petícieVytvorené
763 3 413 Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO
My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby Slovenská republika vystúpila z NATO. Na Ukrajine bol zatknutý ostreľovač NATO, ktorý strieľal do ľudí na námestí v Kyjeve. Slovensko je členom NATO. Naozaj sa hlásime k posielaniu vojakov na Ukrajinu, aby tam strieľali do nevinných ľudí? Je v záujme Slovenska rozpútať občiansku vojnu na U...
2014-05-13
736 739 Petícia proti prepusteniu učiteľa Gymnázia v PB Viliama Kollára
Mgr. Viliam Kollár dostal výpoveď z dôvodu redukcie počtu učiteľov považskobystrického gymnázia. Musel odísť jeden telocvikár. Pýtame sa – prečo práve ten, ktorý svoju prácu robí s láskou? Na gymnáziu zaviedol tanečný kurz, lukostreľbu, horolezectvo, netradičné športy... Mladým rozumie a dokáže nás ukočírovať správnym smerom. A to v dnešnej dobe, kedy je učiteľov - mužov v školstve minimum, pret...
2014-06-23
722 740 K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4
      K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4         V uplatňování jedné z nejcenějších hodnot Evropské unie, volném pohybu pracovních sil, stále přetrvávají velké nedostatky. Příčinou je i skutečnost, že nedochází k uplatnění principu univerzálního uznání školního vzdělání získaného v jednotlivých členských státech.       Státy vyšegrádské...
2014-09-28
722 740 Die V4 sind zur gegenseitigen Anerkennung aufgefordert worden
    Die V4 sind zur gegenseitigen Anerkennung aufgefordert worden       Weiterhin gibt es ernst zu nehmende Hindernisse hinsichtlich eines grundsätzlichen Wertes der Europäischen Union, nämlich des freien Umzugs der Arbeitskraft, denn das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung der verschiedenen, in den Mitgliedsländern zu erwerbenden Abschlüsse gelangt bei weitem nicht generell zur Geltung.    Die...
2014-09-28
722 740 The V4 states were instructed to mutually acknowledge qualifications of graduate students.
      The V4 states were instructed to mutually acknowledge qualifications of graduate students.       There are still serious problems in the free flow of workers, which is one of the European Union’s most basic values, since the principle of the reciprocal acknowledgement of diplomas and certificates is not universally applied in the member states.       The Visegrád Four, with their Christian r...
2014-09-28
722 740 Para el reconocimiento mutuo de las calificaciones convocaron al V4.
  Petición para el reconocimiento mutuo de las calificaciones otorgadas en las escuelas de Estados de Visegrád.           Para el reconocimiento mutuo de las calificaciones convocaron al V4.           Sigue subsistiendo el serio problema de la libre afluencia de la mano de obra dentro de la Unión Europea, no obstante de que éste es uno de sus valores fundamentales, dado que no prevalece en forma u...
2014-09-28
722 740 A végzettségek kölcsönös elismerésére szólították fel a V4-et
  Továbbra is komoly fennakadások vannak az Európai Unió egyik legalapvetőbb értéke, a munkaerő szabad áramlása tekintetében, hisz messze nem érvényesül univerzálisan a tagállamokban szerezhető különféle végzettségek kölcsönös elismerésének elve.   A keresztény gyökerekkel rendelkező Visegrádi Négyeket óriási történelmi múlt köti össze egymással, mely múltat továbbra is ápolni kell.   Miben más e...
2014-09-28
722 740 Petizione al fine di ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche emesse dagli istituti
  Petizione al fine di ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche emesse dagli istituti scolastici nei paesi del Gruppo di Visegrad    Persistono, ahimè  ancora oggi, i problemi e le difficoltà relativi alla libera circolazione della forza lavoro che costituisce uno dei più fondamentali valori della Comunità Europea. Siamo ancora molto lontano dalla realizzazione universale del concetto...
2014-09-28
722 740 Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji
      Kraje V4 zostały wezwane do wzajemnego uznawania kwalifikacji           Nadal istnieją poważne zakłócenia jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej, swobodnego przepływu siły roboczej, bowiem daleko jest od powszechnego stosowania w państwach członkowskich zasady wzajemnego uznawania zdobywanych kwalifikacji.   Kraje Grupy Wyszehradzkiej łączą ze sobą chrześcijańskie korzenie i bogata...
2014-09-28
722 740 Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdi
          Výzva k predstaviteľom vlád krajín V4-ky za vzájomné uznanie stredoškolského a vysokoškolského štúdia.         V uplatňovaní jednej z najväčších výhod Európskej únie, voľného pohybu pracovných síl, stále pretrvávajú nedostatky. Príčinou je, že sa neuplatňuje princíp univerzálneho uznania dosiahnutého školského vzdelania v jednotlivých členských štátoch.    Krajiny V4-ky spájajú kresťansk...
2014-09-28
722 740 ett krav på V4 om ömsesidigt godkännande av slutbetyg/diplom
Online namninsamling i syfte att få slutbetyg/diplom ömsesidigt godkända av och i Visegrádgruppens länder ett krav på V4 om ömsesidigt godkännande av slutbetyg/diplom Arbetskraftens fria rörelse är en av EUs grundläggande principer vilket fortfarande hämmas av medlemsländernas värderingsprocedurer med effektiv krångel gällande godkännandet av varandras tillgängliga utbildningar.  Vi...
2014-09-28
670 751 Voľby cez internet
My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame novelizáciu zákona o voľbách, v znení aby bolo možné voliť kandidátov vo všetkých vypísaných voľbách i elktronickou formou - cez internet ....
2014-01-22
669 669 Petícia za obnovu vyhorenej budovy Skladu soli NKP Solivar (Uzavrená)
Adresa: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP, č. 33 813 31  Bratislava - Staré Mesto ____________________________________   Tento list je petíciou podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov s názvom: Petícia za obnovu vyhorenej budovy Skladu soli  národnej kultúrnej pamiatky Solivar My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou,...
2014-03-19
650 7 477 PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU (Uzavrená)
Prosím zdielajte túto elektronicku petíciu   celá petícia na vytlačeie tu, prosím podpisujte ručne, viac info v oznamenia:  https://www.wikidemokracia.org/peticie/pdf/stop_juvenilnej_justicie.pdf   PETÍCIA STOP JUVENILNEJ JUSTÍCII za ochranu detí pred zneužitím v neefektívnom sociálnom systéme štátu zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov žiadame:   1.      ...
2013-08-10
633 724 Petícia za odlúčenie cirkvi od štátu
Prečo si kresťania sami nefinancujú svoju cirkev, ktorú tak milujú, ale musíme ju všetci platiť z daní, hoci nás oklamala o majetky, ktoré im ako keby znárodnili komunisti, ktorí im v skutočnosti nič neznárodnili? Prečo drancujú naše lesy a nám to nevadí? Prečo sa kresťania sami neskladajú a nefinancujú aj svojich milovaných blížnych?!! Nemáme peniaze na školy, nemocnice, cesty ale na blahobyt ro...
2014-07-16
591 984 STOP HAZARDU NA SLOVENSKU!!!
Hazard je novodobá nelátková droga, ktorá sa veľmi rýchlym a nekontrolovateľným tempom šíri od roku 1989 po Slovensku a zožiera túto spoločnosť. Žiadame, preto kompetentných, aby s tým niečo robili lebo je len otázka času, kedy nás táto pliaga úplne pohltí a zničí ďalšie a ďalšie životy. Týka sa to nás všetkých....
2013-11-19
568 570 ► PETÍCIA proti mareniu kontrolných činností v meste Prešov ◄
Mestská pokladnica je už pár dní RAJOM pre korupciu a rozkrádanie. Ľudia vyšli do ulíc, aby poukázali na situáciu, aká momentálne v meste panuje. To je totiž bez hlavného kontrolóra a teda de facto aj bez kontroly. Primátor tvrdí, že mu funkcia zanikla. No dôvody su priam smiešne. Vraj nedodržal zákon, keďže sa nevzdal svojho členstva v rade materských škôl. On to však urobil. Bojí sa radnica svo...
2014-03-12
563 574 PETÍCIA za výstavbu a prevádzku útulku pre psov v BB
My, účastníci petičnej akcie, ako odozvu na dlhodobo neriešený stav a pribúdajúci počet bezprízorných zvierat v meste Banská Bystrica, svojím podpisom slobodne a vážne prejavujeme vôľu podporiť vznik a prevádzku Útulku pre týrané a opustené zvieratá v meste Banská Bystrica a v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, následne v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o peti...
2014-02-13
559 559 za zachovanie Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici (Uzavrená)
My, občania Mesta Banská Bystrica, svojim podpisom na predmetnej petícii - vyjadrujeme svoju podporu pre zachovanie Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktoru Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 20.5.2014 - po netransparentnom procese - O NÁS BEZ NÁS - ZRUŠILO Zrušením Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici  - 40 dní pred ukončením školského ro...
2014-06-01
558 561 Košičania PROTI DAROVANIU Domu umenia Židovskej náboženskej obci
  My,podpísaní pod touto petíciou,  svojim podpisom žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta  Košice  o kultúrne a objektívne riešenie reštitúcie o Dom umenia. Žiadame poslancov, aby nepodporili Memorandum – t.j. BEZ SÚDNEHO ROZHODNUTIA NEDAROVALI Dom umenia dňa 16.júna 2014  Židovskej náboženskej obci.  DOM UMENIA PATRÍ NÁM  KOŠIČANOM,  NEMAL BY SA DOSTAŤ DO SÚKROMNÝCH RÚK. Žiadame  posla...
2014-06-07
550 561 Petícia na podporu bezplatneho cestovania vo vlakoch v SR
  My, dolu podpísaní obyvatelia Slovenskej republiky, plne podporujeme a vítame opatrenie vlády Roberta Fica týkajúce sa zavedenia bezplatnej prepravy cestujúcich v SR vo vozňoch 2. triedy v regionálnych a v diaľkových vlakoch realizovaných na objednávku štátu.   My, podporovatelia tejto petície, podporujeme a vítame, že od 17. novembra 2014 budú mať deti do 6 rokov, deti od 6 do 15 rokov, žiaci...
2014-11-12
544 661 Za obnovenie jazdy rýchlika Tekov cez Zlaté Moravce (Uzavrená)
Ste za obnovu priameho vlakového spojenia Zlatých Moraviec so stredným a západným Slovenskom prostredníctvom rýchlika Tekov, a to vo štvrtky a piatky popoludní v trase Bratislava – Trnava –Leopoldov - Hlohovec – Lužianky – Zlaté Moravce – Kozárovce – Nová Baňa – Žarnovica – Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica- (Brezno) a v nedele a pondelky popoludní v opačnom smere? Ak áno dajte svoj súhla...
2014-11-22
527 618 Petícia za väčšie množstvo prúžkov do glukomerov pre deti s dm
Každá mamička , ktorá má dieťa s diabetom vie,aké je dôležité meranie glykémie ich detí, pre správnu kompenzáciu a aby zabránili nežiaducim reakciam v prípade ,keď dieťaťu chýba inzulín,alebo ho má napríklad aj priveľa.Medzi tie nežiaduce reakcie patrí hypoglykemia a hyperglykémia...obe sú to reakcie ohrozujúce zdravie a život dieťaťa.Týmto nežiaducim reakciam sa dá predísť a to meraním glykemie g...
2014-04-12
497 500 Hromadná pripomienka novely zákona 578/2004 Z.z. ku 3.1.2013
Vážení spoluobčania Asociácia sestier a pacientov ASAP zostavila Hromadnú pripomienku k Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vysvetlenia : V návrhu n...
2014-01-02
464 3 998 Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   Pán minister Ing. Peter Žiga, PhD.   Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Nitre 5.2.2013   Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.   Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia   Vážený pán minister,   s veľkým znepokojením sme si preč...
2013-02-05
462 505 Severná Tribúna patrí fanúšikom!
My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu MŠK Žilina, obraciame sa na majiteľa a manažment klubu MŠK Žilina, aby konečne začali robiť kroky v prospech fanúšikov klubu a nie proti nim. Žiadame presunutie sektoru hostí zo Severnej Tribúny (ST) späť na Južnú Tribúnu, znovuotvorenie ST na všetky domáce zápasy a zrušenie povinných klubových kariet....
2014-10-30
458 467 Petícia za ukončenie ozbrojenej agresie na Ukrajine
Veľvyslanectvo Ruskej Federácie Godrova 4, 811 06 Bratislava     Vážený pán veľvyslanec, pred niekoľkými týždňami organizovala Vaša krajina veľkolepé Olympijské hry v Soči. V posledných dňoch je konanie Ruskej federácie v ostrom kontraste s ich mierovým posolstvom. My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky vyjadrujeme ostrý protest proti invázii ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu....
2014-03-03
446 12 440 Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojení z toho, že dlhodobo v našej krajine dochádza ku hrubému zaobchádzaniu s mediálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi negatívny dopad na spoločenské prostredie v ktorom žijeme. Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty. Dochádza ku dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k v...
2012-09-27
432 437 Nesúhlas s novelou obmedzujúcou právomoci prezidenta
Navrhované ústavné zmeny v oblasti justície uberajú právomoci hlave štátu. Po novom by už prezident nemal mať možnosť navrhovať troch zástupcov v súdnej rade. Kompetencia má prejsť na vládu. Slovenskí občania si zvolili prezidenta, ktorému dali dôveru, ktorý nemá skúsenosti v politike, ktorý je tam pre ľudí. Tento ťah KDH a SMER-SD sa dá brať len ako zrada voči 1 307 065 voličom ktorí Andrejovi...
2014-04-01
401 405 Otvorený list na podporu rektora T. Zasepu
Otvorený list Konferencii biskupov Slovenska, Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a akademickej obci na podporu rezignovanému rektorovi prof. Tadeuszovi Zasępovi, PhD. My, absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku, so znepokojením sledujeme udalosti posledných dní na našej alma mater. Nemôžeme a nechceme ostať ticho, pretože informácie, ktoré prinášajú médiá, poukazujú...
2014-05-08
394 397 Na podporu správneho činu vodiča MHD
Pod túto petíciu sa môžu podpísať všetci, ktorí podporujú vodiča MHD v jeho konaní - obrane cestujúcich a sebaobrane pri situácií popísanej v nasledujúcom článku: http://vas.cas.sk/clanok/9891/vecerna-drama-v-bratislavskej-mhd-sofer-na-vytrznika-s-nozom-namieril-pistol-bola-to-osudna-chyba.html Každý svojim podpisom vyjadruje podporu vodičovi v jeho konaní a zároveň vyzýva jeho zamestnávateľa, Dop...
2014-06-06
386 501 Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál (Uzavrená)
Ing. Peter Žiga, PhD. Minister životného prostredia     SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Senci, 24.10.2013   Vec:                                                                           P E T Í C I A ZA  BEZODKLADNÉ  VYHLÁSENIE  ÚZEMIA  EURÓPSKEHO  VÝZNAMU MARTINSKÝ  LES ZA   CHRÁNENÝ   AREÁL My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky s...
2013-11-17
381 1 593 Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.
Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.  Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slo...
2014-07-25
374 376 Výzva na podporu Kristíny Kormúthovej
My, podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame o prehodnotenie prepustenia Kristíny Kormúthovej. Ako ľudské osoby zastávajúc čo je spravodlivé sme toho názoru, že trest je neopodstatnený. V prvom rade by sa mali za stav tejto spoločnosti zodpovedať politici a dostať výpoveď, pretože podporujú stav zúfalstva, beznádeje a tyranie.  Ešte dokedy budú diskriminovaní a vykorisťovaní biely ??? V...
2014-05-20
367 369 Nesúhlas so zriadením škôlky v priestoroch ZŠ Lichardova 24
Mesto Žilina plánuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2014 hlasovať o prenájme priestorov nad školskou jedálňou ZŠ Lichardova 24, so zámerom vytvorenia neštátnej škôlky (podrobnosti na www.zilina.sk, časť Samospráva/ Mestské zastupiteľstvo). Rodičia boli o tomto zámere informovaní až na mimoriadnom rodičovskom združení dňa 30.1.2014 (necelé 2 pracovné dni pred hlasovaním), bez dostat...
2014-01-30
343 862 Petícia proti stavbe mešity na Slovensku a v celej Európe
Slovensko spolu s celou európou sú kresťanský národ! Možno niesi ten najväčší kresťan, možno ani nechodiť do kostola alebo si ateista ale všetci mame spoločnú kultúru a zvyky, ktoré sú kresťanské. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad Vianoce. Každý ich má rád, každý sa teši na darčeky, stromček, výzdoby, pokoj atď..  Teiž máme radi Veľkú noc a s nou spojenú polievačku, šibačku, kraslice, zajačiky a...
2013-08-26
341 1 006 Za odluku cirkvi od statu
Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu....
2013-01-13
328 328 Petícia porozumenia: košický Dom umenia v synagóge patrí všetkým (Uzavrená)
My, podpísaní pod touto petíciou si svojim podpisom dovoľujeme požiadať o kultúrne riešenie 20 rokov trvajúceho sporu o pôvodnú neologickú synagógu - Dom umenia v Košiciach. Sme názoru, že odmietanie nápravy krívd spáchaných na židovskej komunite v minulosti, vrhá nepriaznivé svetlo na Košice, aj ako nositeľa titulu EHMK 2013. Apelujeme týmto na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby ...
2014-05-23
309 311 Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok. Napriek minuloročným vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca návrh novely neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by užívanie marihuany zmenili z trestného činu na priestupok alebo aspoň zmiernili tresty za užíva...
2014-06-11
294 298 Petícia za zmenu v školskom stravovaní.
Poznatky o stravovaní dosahujú výrazných zmien, a predsa naše deti v školách a predškolských zariadeniach jedia to isté ako tam jedávali ešte ich starí rodičia. Dieťa, ktoré trávi väčšinu času v škole, je odkázané na školskú jedáleň, inak by ostalo hladné až do večera. Detí alergických na laktózu, lepok, a iné zložky bežnej stravy, ponúkanej stravovacími zariadeniami pribúda. Takisto, je stále via...
2014-04-10
290 297 "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"
PETÍCIA vyhlásená  sestrami  a pôrodnými  asistentkami       V Bratislave, 15.1.2014   Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek       "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte,  nekandidujte"   My, registrované sestry a pôrodné asistentky, členky/členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v súlade so zákonom (komora plní aj úlohy preneseného výkonu verejnej...
2014-01-15
283 468 Petícia na zrušenie nástrojov psychiatrie na územi SR
Týmto žiadame pána prezidenta, vládu a poslancov NR SR o začatie vyšetrovania používania nástrojov psychiatrie na území SR a ich následné zastavenie, z dôvodu, že lieky, ktoré používa psychiatria majú nežiadúce účinky smrť. Taktiež z dôvodu, že používanie elektrických šokov, klietok je nehumánne. Žiadame prešetriť aj oblasť porušovania ľudských práv tejto oblasti a oboznámenie sa s dôvodmi, prečo...
2014-05-13
274 276 Lieskovská a zvolenská protispalovňová petícia (Uzavrená)
1. Proti výstavbe zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov v k.ú. Lieskovec, Lieskovská cesta firmou eMTrade v snahe zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia; 2. Proti výstavbe ďalších prevádzok na spracovanie, resp. zhodnocovanie odpadov, výroby energie, a iných priemyselných prevádzok ,ktorých súčasťou sú nové stredné a veľké zdroje znečistenia ovzdušia v katastrálnych územiach...
2014-02-17
268 294 Odmietame trestné stíhanie pána Klányiho a Chlebíka
V budove Okresného súdu Bratislava I, sú od 21.5.2014 zadržaní a väzobne stíhani Juraj Chlebik a Jozef Klányi , ktorí napísali na budovu Národnej Rady SR nápis "1% " sprayom, za čo im hrozí odňatie SLOBODY v trvaní 3-8 rokov pre poškodzovanie verejného majetku! Odmietame trestné stíhanie ľudí za uplatňovanie práv, ktoré deklaruje Ústava SR Čl.32 "Občania majú právo postaviť sa na odpor proti...
2014-05-30
267 3 966 Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI
Žiadam všetkých, aby podpísali aj tuto petíciu. http://www.zakrestanske.sk/LGBTUV   Vážený pán Ján Richter minister Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 6-8 Bratislava 816 43 Na vedomie: Robert Fico predseda vlády SR Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava Miroslav Lajčák minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Hlboká ce...
2013-10-12
265 269 zabrante odstraneniu dukelskeho pamatniku,je to urazka obeti
Dobre si obzrite tento pamätník na Dukle, lebo v takejto podobe ho vidíte naposledy. Vojenský historický ústav, pod ktorého táto národná kultúrna pamiatka patrí, rozhodol o odstránení tohto známeho bronzového súsošia z roku 1964 ŽALUJEM, na ktorom matka ďakuje ruskému vojakovi za oslobodenie a žaluje za príkoria a utrpenie spôsobené fašizmom. Oficiálne zdôvodnenie je, že "tento pamätník tam pôvodn...
2014-09-27
264 267 Petícia za znovuotvorenie autobusovej zastávky v meste Michalovce
  Dňa 1.júla 2014 bola v meste Michalovce zrušená "stará rokmi zaužívaná" autobusová stanica v meste (pri kostole).   Bola vybudovaná nová autobusová stanica na Železničnej stanici, ktorá  je od mesta vzdialená hodný kus. Nevyhovuje starým občanom, žiakom ani ľuďom dochádzajúcim do práce.   Argumenty mesta, že chce odbremeniť komunikácie, že chce vybudovať oddychovú zónu, ktorá tam bola už v roku...
2014-09-18
264 264 Otvorený list primátorovi Novej Bane ohľadne festivalu Gothoom (Uzavrená)
Vážený pán primátor! Obraciame sa na Vás vo veci pripravovaného festivalu Gothoom Open Air Fest 2014. Chceme vyjadriť znepokojenie ohľadne jeho realizácie v Novej Bani. Dôvodom je zamýšľaná účasť kapiel, ktoré verejne propagujú násilie, sexuálnu zvrátenosť a v ich vystúpeniach dochádza k znevažovaniu náboženských symbolov. Vzhľadom na veľké množstvo negatívnych ohlasov k podujatiu sme sa rozhodli...
2014-06-09
263 284 Petícia za vyvodenie osobných dôsledkov za prehratý súdny spor
My, dole podpísaní občania mesta Snina, požadujeme okamžité a bezpodmienečné odvolanie funkcionárov mesta Snina, ktorí sú zapletení do kauzy Skládka TKO. Nesúhlasíme s tým, aby o budúcom smerovaní mesta rozhodovali Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina, Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór mesta Snina a JUDr. Ján Palovčík, vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Snine. Sme presvedčení, že...
2014-12-11
263 266 Proti výstavbe heliportu Štrbské Pleso
Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR a Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, aby zamietli zámer výstavby a prevádzky pristávacej plochy pre vrtuľník - Heliport Štrbské Pleso v k. ú. Štrba. Ide už o druhý pokus schváliť tento rizikový zámer. Súkromný heliport je plánovaný na území TANAP-u a v tesnej blízkosti Územia európskeho významu SKUEV 307 Tatry. Zámer výstavb...
2014-05-20
Facebook