Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"

Vyhlásenie: podporujeme biskupov Slovenska v otázke tzv. „Rodovej rovnosti“.

My, otcovia a matky rodín žijúcich v Slovenskej republike, vyjadrujeme podporu našim biskupom, ktorí nás vyzvali odmietnuť ideológiu tzv. „Rodovej rovnosti“ vo svojom pastierskom liste zverejnenom v nedeľu 1. decembra 2013. Zároveň ďakujeme biskupom za to, že sa venujú tejto téme a varujú veriacich (aj neveriacich) bratov a sestry pred nebezpečenstvom.

Ako otcovia a matky, ktorí majú nielen právo, ale aj povinnosť chrániť svoje rodiny, cítime, že sa nás bytostne dotýka otázka nastupujúcej ideológie Gender mainstreaming, ktorá pod rúškom rodovej rovnosti spochybňuje to, čo je človeku vlastné, jeho rodovú identitu. Ideológia zneužíva tému násilia na ženách na šírenie mienky, že človek sa nerodí ako muž alebo žena ale má právo si vlastnú pohlavnú orientáciu vybrať sám. Snahy, ktoré sú v západnom svete súčasťou presadzovania tejto ideológie (zvrátená sexuálna výchova na školách, obmedzenia pre rodičovskú výchovu a pod.) vnímame ako veľké nebezpečenstvo pre budúcnosť našich detí.

Sme otcovia našich detí. Nie sme rodičia č.1, ani rodičia č. 2. Naše milované manželky sú matky našich detí. Veríme že naše deti sú božím darom nielen pre nás, ale pre celú spoločnosť. Každému z nich Boh dal srdce muža, alebo srdce ženy. Milujeme ich a túžime ich chrániť a tým aj celú spoločnosť.

Zároveň veríme, že naše manželky a všetky ženy majú rovnaké práva ako muži, ktorí nie sú nadradení ženám (ani naopak). Máme však niektoré úlohy odlišné pri budovaní našich rodín a našej spoločnosti. Nie sme úplne rovnakí a v tejto odlišnosti sa v láske dopľňame. Odmietame akékoľvek násilie páchané mužmi na ženách a naopak.


Jozef Petrenčík    Kontaktujte autora petície