Vyhlásenie Petra Porošenka za "personu non grata".

V súvislosti s  pozvaním  Petra Porošenka na návštevu Slovenska (16. a 17. 11. 2014) je dôležité prejaviť nesúhlas s tým, aby Slovensko bolo hostiteľskou krajinou človeka, ktorý zneužil svoje postavenie a vydal pokyn na útoky na civilné ciele a bombardovanie a odstreľovanie ťažkými zbraňami svojho vlastného obyvateľstva, vrátane detí, žien a starcov a namiesto cesty diálógu a vyjednávania volil cestu pomsty na vlastných spoluobčanoch. Porošenko, Obama, ani iní politici ktorí sa svojou poliikou - pod akoukoľvek zámienkou - pričinili o prelievanie krvi nevinných ľudí, nemajú miesto v srdciach Slovákov. Signatári tejto petície vyjadrujú nielen znepokojenie nad prípadnou  návštevou Petra Porošenka na Slovensku, ale kategoricky nesúhlasia  s oficiálnou, či neoficiálnou,  návštevou Petra Porošenka na Slovensku. Prijatie ktoréhokoľvek politika, ktorý má na rukách krv nevinných ľudí - najmä vlastných spoluobčanov - môže byť chápané jedine ako oficiálny súhlas s politikou krviprelievania, Signatári tejto petície s takouto politikou nesúhlasia a ani nedali prezidentovi SR, ani iným vrcholným predstaviteľom SR, vo voľbách mandát a súhlas na podporovanie politikov a vlád, ktoré bombardujú vlastné obyvateľstvo - pre to neexistuje žiadne ospravedlnenie!

Andrej Kiska, predseda vlády aj poslanci NR SR nereagovali na listy v ktorých signatáry tejto petície žiadali aby bol Porošenko vyhlásený za "personu non grata" - naopak - hlavne Kiska - otvorene podporuje Porošenka a teda aj jeho "genocídnu" politiku.

Žiadame všetkých spolubčanov, občianske združenia a hnutia, známe osobnoisti a politikov, ktorí si zachovali zdarvý rozum a nechcú aby Slovensko bolo vťahované do vojnového konfliktu a aby bolo  hostiteľskou krajinou vraha svojich spoluobčanov, podporte túto petíciu a vyjadrite aj oficiálne nesúhlas s návštevou Porošenka na Slovensku.