Výzva na podporu Verejnej ochrankyne práv

Centrum pre výskum etnicity a kultúry si  veľmi váži úsilie Verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej presadiť opatrenia, ktoré zabezpečia, aby všetci ľudia v tejto krajine bez ohľadu na ich sociálny či etnický pôvod mali rovný prístup k spravodlivosti.

Nevypočutie ochrankyne práv v parlamente a vo vláde je prejavom arogancie charakteristickej pre nedemokratické režimy. Dnešný krok vlády je ďalším v rade opatrení obmedzovania  ľudských práv na Slovensku. Pripomíname, že podstatou ľudských práv je aj ochrana pred svojvôľou štátnych  orgánov.

Vysoko si ceníme snahy ochrankyne práv, ktorá veľmi aktívne presadzuje to, aby v tejto krajine vládlo právo a základný rešpekt voči každému človeku. Vyzývame preto všetkých ľudí, ktorí veria v  spravodlivosť a nie je im ľahostajný osud našej krajiny, aby sa k našej výzve pripojili a ochrankyňu práv v jej úsilí podporovali.

 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 8. január 2014

 


Centrum pre vyskum etnicity a kultury    Kontaktujte autora petície