Petícia za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici v Bratislave

 

My, obyvatelia Bratislavy a  jej okolia, ktorí zdieľame radosť z nákupu na asi poslednom normálnom trhovisku v bratislavskom v Starom Meste, máme informáciu o pláne výstavby na tomto území, čo v prípade realizácie zámeru by znamenalo  zánik trhoviska. Žiadame preto predstaviteľov mesta Bratislava, predstaviteľov Starého Mesta a všetkých tých, ktorým zachovanie trhoviska leží na srdci, aby pomohli  zachovať genia loci tohto pre občanov kultového miesta. Podľa možností na jeho pôvodnom mieste, v nevyhnutnom  prípade na inom mieste v jeho blízkom okolí.

Dôvodom vzniku tejto petície sú reálne obavy zo zániku, respektívne likvidácie nášho obľúbeného trhoviska, ktoré desaťročia poskytovalo obyvateľom služby v rozsahu a kvalite, ktoré sú v Bratislave unikátne.

Obavy máme z nasledovných dôvodov:

 • Trhovisko na Žilinskej ulici nie je uvedené v územnom pláne mesta Bratislavy ani pripravovanom územnom pláne zóny CMO Severovýchod Starého Mesta
 • Trhovisko sa nachádza na súkromnom pozemku a záleží len a len na dobrej vôli majiteľa, dokedy ho zachová. Za to, že je trhovisko dodnes funkčné, sme mu vďační.
 • Majiteľ územia prezentoval svoj zámer vybudovať na území dnešného trhoviska polyfunkčný objekt - parkovací dom pre 260 áut.
 • Všetci predajcovia majú zmluvy platné do konca roku bez záruky možnosti predĺženia.
 • V bratislavských periodikách sú opakovane publikované názory o bezperspektívnosti tohto trhoviska. Píše sa o postupnom úpadku záujmu obyvateľov bez toho, aby tieto tvrdenia boli  doložené konkrétnymi údajmi. A ak by aj boli pravdivé, nič sa nevykonalo pre to aby sa tento trend zvrátil. Podobne sa zo strany kompetentných  doteraz nevykonalo nič, aby sa likvidácii trhoviska zabránilo, alebo vybudovalo trhovisko nové.

Dôvody, pre ktoré žiadame zachovanie trhoviska či už v danom priestore alebo na inom mieste v Starom Meste:

 • Otvorené trhovisko je špecifický mestských prvok, nachádzajúci sa v každom väčšom európskom meste. V mnohých prípadoch priamo v historickom centre, pričom história oboch je spoločná.  Príkladov je mnoho, napríklad známy Zelní trh v Brne, alebo trhy vo Viedni. Samosprávy týchto miest účinne pomáhajú, aby takéto trhy mohli fungovať
 • Návšteva trhoviska je niečo úplne iné ako návšteva obchodného centra. Trhovisko je estetický zážitok plných pultov, kvetov, čerstvej zeleniny, ovocia, medu, húb a spokojných a vzájomne sa zdraviacich ľudí.
 • Trhovisko je jediná forma predaja, kde môžu predávať priamo drobnopestovatelia, keďže nízka cena za prenájom im to ešte                                  umožňuje.
 • Je jediným miestom v meste, kde sa dá dostať taká zelenina a ovocie, ktoré ešte ráno boli alebo v zemi, alebo na strome niekde v okolí domov, kde bývame.
 • Nie je argumentom, že trhovisko je plne využité len od jari do zimy a hlavne v sobotu. Je to normálne, tak funguje príroda a tak fungujú ľudia v meste.
 • Trhovisko je kultúrny a spoločenský fenomén zachovávajúci tradície obchodu, ktoré už nikde inde nenájdeme. Skúste sa v nákupnom centre porozprávať s predavačom (ak ho objavíte). Napríklad na tému, aké je to, čo vlastne predáva, ako sa pripraví baklažán, prečo ste ho už dlhšie nevideli, alebo on vás. Kde Vám odložia ranný nákup na poobedie, donesú čerstvú hus vtedy kedy ju potrebujete?
 • Počuli ste chválu predavača na zaigelitovanú, unifikovanú zeleninu bez chuti, v ktorej sa prehrabávate a ktorej je síce more, ale žiadna „z té pravé Záhorácké prírody“? Ani ponuku  „križovatky“ namiesto kríženca kačice a husi od maďarskej panej nedostanete inom mieste, iba  na Žilinskej.

Kde uvidíte ako beží čas podľa toho čo sa Vám na stoloch ponúka a kde zistíte, že je treba ísť na hríby lebo hubárky zo Záhoria už majú pred sebou  kopy špičiek, kuriatok alebo suchohríbov?

Petičný výbor :

1.Soňa Párnická, občianska aktivistka, Björnsonova 2,81105 Bratislava, Iniciatíva Bratislava otvorene, konakt:sona.parnicka@gmail.com, 0903846193 - splnomocnenec pre rokovanie s dotknutými orgánmi mestskej a miestnej samosprávy

2.Ing.Koloman Prónay, projektant, Lehotského 4,Bratislava, predseda OZ Občianska iniciatíva za zachovanie živ. prostredia , 0905285772, pronay@orangemail.sk

3.Prof. Mikuláš Huba, geograf a environmentalista, Staroturský chodník 1, Bratislava, Iniciatíva Bratislava otvorene
4.Doc.Zuzana Kronerová, herečka, Dankovského 14, Bratislava

5.Tomáš Mikuš, predajca na trhovisku Žilinská, Veľký Biel pri Senci

6.Renata Mínová, fotoeditorka, Dobšinského 30,Bratislava, OZ Hestia

7.Ing. Matej Vagač, manažer, Dobrovičova 10, Bratislava, Iniciatíva Bratislava otvorene, matej.vagac@gmail.com

8.Zuzana Ivašková, humánna geografka, Björnsonova 10, 811 05 Bratislava, Local Act, kontakt: ivaskova@gmail.com , 0908743705

9.Bohdan Smieška, konzultant, Björnsonova 10, 811 05 Bratislava, Local Act, PDCS, kontakt: smieska.bohdan@gmail.com , 0905494076

10.Damas Gruska, vysokoškolský učiteľ, Jelenia 10, 811 05 Bratislava, kontakt: damas.gruska@gmail.com, 0908869388

 


Soňa Párnická    Kontaktujte autora petície