Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Za okamžité odvolanie Maroša Žilinku z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

My občania Slovenskej republiky žiadame okamžité odvolanie Maroša Žilinku z funkcie generálneho prokurátora a zároveň prešetrenie trestno právnej zodpovednosti jeho doterajšej činnosti Dôvody Spochybňovanie členstva v NATO a EÚ. Kolaborácia slovenskej GP s  GP Ruskej federácie Nekonanie pri zrušení neonacistických strán Kotlebovci-ĽSNS a Republika Oslobodzovanie oligarchov mafiánov ako sú Haščák, Bodor, Gašpar, Brheľ, Pčolinský a mnohých ďalších. Nekonanie proti nedovoleným zhromaždeniam rozosie

Vytvorené: 2022-03-18 Štatistiky

Vzdelanie bez obmedzení pre všetky základné školy, stredné školy, ako aj vysoké školy

VÝZVA pre Ministerstvo školstva SR     Obraciam sa na Vás, spolu s ostatnými rodičmi, aj na základe vypracovaných odborných analýz pána Ing. Michala Šebeňa a pána doktora MUDr. Radoslava Čičalu, ktoré sú súčasťou tejto výzvy, o prehodnotenie situácie, ktorá nastala  pri vzdelávaní našich detí vynucovaním neplatných Vyhlášok ÚVZ SR, ktoré aplikujete v školách na území SR, nakoľko dochádza bezdôvodne k veľkým zásahom vo vývoji a zdraví našich detí, ktoré sú tým najzraniteľnejším našej spoločnosti.

Vytvorené: 2022-01-07 Štatistiky

Zakázanie zemiakového šalátu, ako uznávaného jedla

My, tu dole podpísaní odporcovia zemiakového šalátu žiadame, aby sme boli uznávaní a rešpektovaní. Považujeme za nehorázne, aby nás spoločnosť odcudzovala a hanobila za nepojedanie akejsi divnej studenej zmesi. Nehovoriac o výzore. Máme plné právo, aby nás naplo už len pri pohľade alebo vôni. Taktiež žiadame, aby nás nikto, ani NAŠE MAMY nenútili ku konzumácií tohto satanového diela.    V prípade nezlepšenia situácie výjdeme do ulíc a pomôžu už len zemiakové delá. 

Vytvorené: 2021-12-22 Štatistiky

Petícia za zdvojkoľajnenie úseku železničnej trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno

Vlaky by na seba nemuseli čakať, nemeškali by a mohli by jazdiť rýchlejšie a častejšie. Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a apelujeme na všetky dotknuté orgány štátnej správy, orgány regionálnej samosprávy a územnej samosprávy, aby sa železničná trať číslo 131 : Bratislava - Komárno čo najskôr modernizovala. Žiadame zdvojkoľajnenie trate, jej elektifikáciu a zabezpečenie priecestí závorami. Počet cestujúcich sa vzhľadom na atraktivitu bývania v t

Vytvorené: 2021-11-17 Štatistiky

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Prezidentka Slovenskej republikyNárodná rada Slovenskej republikyVláda Slovenskej republikyMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19 My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Sl

Vytvorené: 2021-08-28 Štatistiky

Petícia o oslobodení malých motocyklov do 50cm3 kategórie L3e od vodičského preukazu A1

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Vládu Slovenskej republiky, ako aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby došlo k udeleniu trvalej výnimky kategórie, respektíve trvalému oslobodeniu malých motocyklov, pre staršie ako 30 rokov (Veterány) Žiadame trvalú výnimku, respektíve trvalému vyňatiu vozidiel s obsahom motora do 50cm3 kategórie L3e-A1 a možnosti zmeniť ju na L1e-AM v technickom preukaze, nakoľko tento typ tejto kategórie vozidiel nedosahuje takúto konštrukč

Vytvorené: 2021-08-14 Štatistiky

Pridanie kompletnej diskografie Krímešu na Spotify

Týmto žiadame Petra Marcina a Andyho Krausa o doplnenie knižnice Spotify svojou tvorbou z minulosti. Vzhľadom na legendárny status hudobnej dvojice, záujem o jej poetické cítenie výrazne vzrástol. Nanešťastie oddaní fanúšikovia si nemôžu vychutnať genialitu textov v komforte bez internetového pripojenia, a tak by si želali doplnenie tvorby legendárnych MCs, ktorí aj niečo spravili pre slovenský hip hop. 

Vytvorené: 2021-07-13 Štatistiky

Petícia za zrušenie maturitnej skúšky 2022

Vážený Pán minister školstva,   Pomocou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov budúceho 4. ročníka stredných škôl Slovenskej republiky prosíme a žiadame, aby ste zvážili zrušenie maturít 2022 (tak ako aj v roku 2020 a 2021).Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia.Myslíme si, že pre nás najvýhodnejšie bude známkovanie prospechu počas celého štúdia (teda 4 roky). Zároveň nám to príde

Vytvorené: 2021-03-22 Štatistiky

Udelenie amnestie väznom s trestnýmy činmi do 5 rokov

Som za udelenie amnestie väznom kvôli pandemii koronavirusu!! Keď vláda zabezpečila príchod tisíckam slovákom zo zahraničia ktorý možu byť nakazený. Treba myslieť aj na väznov aj oni a ich rodiny maju strach !!!  Amnestia by sa mala vzťahovať na ľahke trestné činy a prečiny do 5 rokov. Je možna aj forma elektronických náramkov štat ich má len sa nevyužívajú!! 

Vytvorené: 2020-03-30 Štatistiky

PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

PLATFORMA - PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ POČUTÉ – CRC/C/GC/12 – 6-2016 - - - článok vystihujúci problematiku: https://dennikn.sk/blog/zitnanska-zdokonaluje-system-syndromu-zavrhnuteho-rodica/ - podporte túto petíciu -   PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých   https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428 MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ignor

Vytvorené: 2016-06-08 Štatistiky

Peticia za uzatvorenie Mostu SNP v Bratislave

Z dôvodu ZLEHO technickeho stavu Mosta SNP v Bratislave, ziadame kompetentnych   o jeho okamzite uzatvorenie a bezodkladnu opravu bez casovo narocnych  vyberovych konani na rekonstrukciu, nechceme,  my soferi aby most spadol, tak ako v meste Janov dnes je 30. januara 2023!  

Vytvorené: 2023-01-30 Štatistiky

Peticia za bezodkladne udelenie cestneho obcianstva Mesta Nitra Panovi Trenerovi ANTONINOVI STAVJANOVI !

Súhlasíte s tým, aby bolo Pánovi Trénerovi ANTONÍNOVI STAVJAŇOVI za jeho neoceniteľný prínos pre ľadový hokej v klube HK Nitra bez zbytočného odkladu udelené čestné občianstvo Mesta Nitra ? Ak súhlasíte, prosím hlasujte a podporte túto petíciu. Ďakujeme.

Vytvorené: 2022-12-09 Štatistiky

Zrušenie silvestrovského ohňostroja v obci Zavar

Vážení občania, priatelia, ľudia, ktorým záleží na našom životnom prostredí!   Na základe zverejnenej informácie na webovej stránke obce Zavar a na facebookovom profile (zo dňa 18.11.2022), ktorá sa týka programu počas vianočných sviatkov, sme sa rozhodli predložiť obci Zavar výzvu na zrušenie ohňostroja. Ohňostroj sa má konať dňa 31.12.2022 o 20:00 hod. Žiadosťou apelujeme na vedenie obce Zavar ako aj na poslancov OZ, aby túto aktivitu opätovne prehodnotili a upustili od jej realizácie. Zrušeni

Vytvorené: 2022-12-04 Štatistiky

Hromadná pripomienka za ochranu kvality podnikateľského prostredia, zachovanie investícií do finančných inovácií a finančnej gramotnosti

Číslo parlamentnej tlače: 1183 Národná rada SR dňa 8.11.2022 posunula do druhého čítania návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov. Predložený návrh má v pláne zvýšiť sadzbu osobitného odvodu a rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú ho povinné platiť. Po novom by sa týkal aj širokého množstva subjektov podnikajúcich na základ

Vytvorené: 2022-11-21 Štatistiky

Petícia za záchranu 63 stromov v "Košútskej horičke".

My, dolu podpísaní občania mesta Martin požadujeme, aby nebolo vydané povolenie na výrub 63 hodnotných starých stromov v “Košútskej horičke”, na pozemku KN-C parc. čísla 508/303 a 520/1, v k.ú. Martin. Sme názoru, že da daný porast a 63 stromov označených na potenciálny výrub neohrozuje majetok ani zdravie. Naopak pomáha v danej lokalite zmierňovať dopady klimatickej zmeny, plní nenahraditeľnú úlohu v odchytávaní škodlivín a udržiavaní biodiverzity a taktiež stabilizuje svah, nad ktorým je u

Vytvorené: 2022-09-12 Štatistiky

Pomoc rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Eduard Heger vážený pán Mgr. Branislav Gröhling,  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vážený pán Mgr. Ján Horecký,  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 4. 10. 2022, vážený pán Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vážený pán MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR, vážený pán Mgr. Igor Matovič, minister financií SR, v

Vytvorené: 2022-08-23 Štatistiky

ODSTÚPENIE ALEBO ODVOLANIE GP MAROŠA ŽILINKU, NÁVRH POSLANCOV NR SR, PREZIDENTKE SR

Maroša Žilinku sa vyjadril, že zmluva o dočasnom pobyte sovietskych vojsk Varšavskej  zmluvy bola lepšia, ako naša obranná zmluva s NATO  -navrhol v 20 stranovom uznesení našu obrannú zmluvu zrušiť -ohrozil bezpečnosť SR a umožnil bezproblémový vstup ruských vojsk na územieSR   GP Maroš Žilinka, ktorí jednal tesne pred vypuknutím vojny na Ukrajine s Patruševom  pravou rukou Putina. - je človek, ktorý podpísal zmluvu o spolupráci s generálom Krasnovom o spolupráci           s ruskou GP.   GP Mar

Vytvorené: 2022-08-14 Štatistiky

PLATY SESTIER LEN V MYŠLIENKACH, ALE NIE V ICH PEŇAŽENKÁCH

OTVORENÝ LIST sestier a pôrodných asistentiek   Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,   my sestry a pôrodné asistentky pracujúce v štátnych aj neštátnych, ambulantných aj ústavných zariadeniach sme s veľkým rozhorčením prijali informáciu predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, že na dlho sľubovanom zvyšovaní našich platov sa ešte stále pracuje, pričom súčasný pán minister Lengvarský garantoval, že rozhodnutie v tejto dôležitej oblasti bude známe do konca júna 2022.   Napriek tomu

Vytvorené: 2022-07-11 Štatistiky

Petícia za výstavbu spolu s Poliakmi vysokorýchlostných železníc Rail Orava na úseku Kraľovany - Kraków s pripojením Slovenska k poľskému projektu Podłęże-Piekiełko

Predseda vlády Slovenskej republiky Minister dopravy SR   Vážený pán premiér, vážený pán minister, Poľsko už niekoľko rokov buduje v ťažkom horskom teréne úplne novú železničnú trať s modernými štandardmi, známu ako projekt Podłęże - Piekiełko. Cieľom tejto investície je výrazne skrátiť cestu vlakom z Krakova do poľských Tatier a do Nowého Sączu, vlaky budú môcť jazdiť rýchlosťou 120-160 km/h. Poliaci sú otvorení rozšíreniu tohto projektu aj o Slovensko, aby železničná trať nekončila naslepo v Z

Vytvorené: 2022-06-30 Štatistiky

Domčeky pre mačky v parkoch-útulkové pre lepšiu starostlivosť. Dokrmovanie granulami a vodou v mestách, osadené búdky samosprávou. Zvieracíe nemocníce, Urgentné sanitky Tč 112-153 hradené samosprávou.

  foto Turecko . Žiadame o Pomoc samosprávu pre pouličné mačky a ich ošetrovateľom, osadením výbehovými klietkami s domčekmi v zahlásených lokalitách. Zriadenie nemocnice s urgentnými sanitnými vozidlami s telefonným číslom  153 - 112 na území Slovenska. https://youtu.be/45Npmnp6lDU?t=34 odkaz na video  Mačky na Slovensku sú stresované, mnohé potom skončia pod kolesami aut, moknú v daždi, sú často prechladnuté, a pri hladovaní bez vody  a  potravy sú preto často infikované mnohými  parazitmi.

Vytvorené: 2022-05-24 Štatistiky