Petícia za vytvorenie oficálne uznanej enduro&ATV/UTV trasy (TST Trans Slovakia Trails) na území Slovenskej republiky

Svojim podpisom žiadam o vytvorenie oficiálnej trasy na území Slovenskej republiky pre účely enduro/dual sportu, ATV a UTV, ktorá nebude zasahovať do chránených oblastí SR a bude viesť len cez nespevnené verejne dostupné komunikácie a cesty III. triedy. Táto trasa bude legálna, oficiálne uznaná ako trasa určená výlučne pre účely enduro/dual sportu. Sprístupnením takejto trasy sa predovšetkým predíde nelegálnemu jazdeniu mimo vyznačených ciest a v chránených oblastiach. Sme slušní ľudia, nechceme porušovať zákony. Chceme len to čo každý normálny človek - rešpektovanie jeden druhého pri našich záľubách. 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že TET Slovakia bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...