Petícia za vytvorenie oficálne uznanej enduro trasy (TST Trans Slovakia Trails) na území Slovenskej republiky

Svojim podpisom žiadam o vytvorenie oficiálnej trasy na území Slovenskej republiky pre účely enduro/dual sportu, ktorá nebude zasahovať do chránených oblastí SR a bude viesť len cez nespevnené verejne dostupné komunikácie a cesty III. triedy. Táto trasa bude legálna, oficiálne uznaná ako trasa určená výlučne pre účely enduro/dual sportu. 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem TET Slovakia na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...