Petícia za zastavenie podávania elektrokonvulzívnej terapie na území Slovenskej republiky v záujme ochrany zdravia

My, podpísaní pod túto petíciu, vyjadrujeme nesúhlas s poškodzovaním ľudského zdravia aplikovaním elektrokonvulzívnej terapie /ďalej len „ECT“/, ľudovo nazývanej elektrošoky, resp. elektrošoková terapia a s tým súvisiacou stratou na životoch. Okrem iného aj v niektorých krajinách Európskej únie je táto terapia zakázaná /Slovinsko, Luxembursko, častiach Švajčiarska, Talianska/, alebo je silne obmedzovaná zo strany štátu.  

Taktiež svojim podpisom žiadame príslušné orgány, aby v záujme ochrany zdravia, iniciovalo zmenu súčasnej legislatívy tak, aby podávanie ECT bolo na území Slovenskej republiky zakázané.

Svoj podpis  dávam slobodne a bez nátlaku.


Občianska komisia za ľudské práva Slovensko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianska komisia za ľudské práva Slovensko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...