Peticia za predlzenie platnosti konciacej zmluvy o nájme Quadraton klubu v Zlatých Moravciach

My, nižšie podpísaní občania sa prostredníctvom tejto petície obraciame na primátora mesta Zlaté Moravce
a poslancov mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce so žiadosťou o predĺženie platnosti končiacej zmluvy
o nájme nebytových priestorov - tzv. “ESPRESSO štadión“ (súčasný názov “QUADRATON KLUB“),
uzatvorenou medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p. o. ako prenajímateľom a p. Dávidom KUKLOM
- konateľom spoločnosti DJ DAVIS, s.r.o. ako nájomcom týchto nebytových priestorov a prevádzkovateľom
klubu QUADRATON. O predĺženie platnosti vyššie uvedenej zmluvy žiadame z dôvodu zachovania existencie
alternatívnej kultúrnej scény (punk, hardrock, metal, drum & bass, techno, reggae, hip - hop, dubstep a i.) v
meste Zlaté Moravce, ktorej predstavitelia nemajú žiadnu inú priestorovú možnosť na realizáciu svojich
podujatí, koncertov, tanečných párty a pod. Celková existencia a prežitie alternatívnej kultúrnej scény,
ktorá má v meste Zlaté Moravce viac než 17 ročnú históriu a tradíciu, sú bytostne a úzko späté s ďalším
fungovaním klubu QUADRATON. Preto prosíme a žiadame o predĺženie platnosti vyššie spomenutej zmluvy.


Nikola Kuklová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nikola Kuklová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...