Za odhlučnenie mosta Lafranconi a priľahlej dialnice a komunikácií - Petícia

zip_Ml_dolina1.jpg

   Diaľnica D2 v Mlynskej doline v Bratislave dlhé roky otravuje život obyvateľov priľahlých kopcov. To je potrebné ukočiť !

   My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. (O petičnom práve, v znení neskorších predpisov) - ako dotknutá verejnosť  žiadame Národnú diaľničnú spoločnosť, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Magistrát hlavného mesta SR, aby bez zbytočného omeškania zabezpečili výmenu vadných dilatačných uzáverov na Moste Lafranconi v Bratislave a náväzne aby zabezpečili odhlučnenie diaľnice od mosta Lafranconi na Petržalskej strane až po tunel Sitiny; ako aj Nábrežia arm.gen.L.Svobodu.

   Diaľnica/ premávka 90.000 vozidiel denne generuje hluk a akustické rázy (najmä od nákladných vozidiel) a Nabrežie arm.gen.L.Svobodu/ premávka vozidiel a električiek  vytvára hluk a dunenie (najmä od nových, ťažkých električiek Škoda).

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo konštatované už 24.3.2004 v elaboráte znalca Ing. Svetozára Hruškoviča, Bratislava

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo potvrdené tak isto zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  - listom riaditeľa NDS, a.s.: Ing. Igora Chomu z 22.8.2007

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo tak isto potvrdené v máji 2017 v elaboráte Klubu ZPS vo vibroakustike, Žilina

   Zodpovedené organizácie - teda NDS, a.s a Magistrát hlavného mesta SR  Bratislavy porušili (aj) európsku legislatívu - nakoľko od roku 2016 riadne nespracovávajú Hlukové mapy teritória. (pozri zákon č. 2/2005 Zz a Nar. Vlády č. 43/2005 Zz.)

   Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !

 

Požiadavky:

- výmena vsetkých vadne konštruovaných dilatačných uzáverov na Bratislavskej strane mosta Lafranconi
- výmena asfaltu na celej trase mosta Lafranconi až po tunel Sitiny za tichý asfalt
- realizácia protihlukových opatrení/ čiastočné prekrytie na moste Lafranconi
- realizácia protihlukových opatrení v Mlynskej doline
- realizácia protihlukových opatrení/ prekrytie diaľnice pri výjazde z Tunela Sitiny
- zniženie max. rýchlosti na moste Lafranconi a v Mlynskej doline na 80 km/h
- zníženie max. rýchlosti na Nábr. arm.gen.L.Svobodu v úseku od križovatky Žižková po križovatku Lafranconi na 40km/h
- výmena vadnej antivibračnej rohože v električkovej trati na Dúbravsko Karloveskej radiale za bezvadnú
- odškodnenie obyvateľov regionu za 20 rokov porušovania zákona zo strany NDS a 2 roky porušovania zákona zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 
za peticiu koná
Ivan Matušík / Razzle
P.O.Box 70
827 70 Bratislava 212

Ivan Matusik, Razzle    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ivan Matusik, Razzle bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...