Odhlučnenie mosta Lafranconi a priľahlej dialnice a komunikácií Petícia

050620222634.jpg  Diaľnica D2 v Mlynskej doline v Bratislave dlhé roky otravuje život obyvateľov priľahlých kopcov. To je potrebné ukočiť !

   My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. (O petičnom práve, v znení neskorších predpisov) - ako dotknutá verejnosť  žiadame Národnú diaľničnú spoločnosť, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Magistrát hlavného mesta SR, aby bez zbytočného omeškania zabezpečili opravu resp. výmenu vadných dilatačných uzáverov na Moste Lafranconi v Bratislave a náväzne aby zabezpečili odhlučnenie diaľnice od mosta Lafranconi na Petržalskej strane až po tunel Sitiny; ako aj Nábrežia arm.gen.L.Svobodu.

   Diaľnica/ premávka vozidiel generuje hluk a akustické rázy (najmä od nákladných vozidiel) a Nabrežie arm.gen.L.Svobodu/ premávka vozidiel a električiek  vytvára hluk a dunenie (najmä od nových, ťažkých električiek Škoda).

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo konštatované už 24.3.2004 v elaboráte znalca Ing. Svetozára Hruškoviča, Bratislava

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo potvrdené tak isto zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  - listom riaditeľa NDS, a.s.: Ing. Igora Chomu z 22.8.2007

   Prekračovanie povolených hodnôt hluku bolo tak isto potvrdené v máji 2017 v elaboráte Klubu ZPS vo vibroakustike, Žilina

   Zodpovedené organizácie - teda NDS, a.s a Magistrát hlavného mesta SR  Bratislavy porušili (aj) európsku legislatívu - nakoľko od roku 2016 riadne nespracovávajú Hlukové mapy teritória. (pozri zákon č. 2/2005 Zz a Nar. Vlády č. 43/2005 Zz.)

   Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !

 

Desatoro:

- oprava asfaltu okolo vadného dilatačného uzáveru na strane Starého mesta pri zjazde do Karlovej vsi
- výmena vsetkých vadne konštruovaných dilatačných uzáverov na Bratislavskej strane mosta Lafranconi
- výmena asfaltu na celej trase mosta Lafranconi až po tunel Sitiny za tichý asfalt
- realizácia protihlukových opatrení/ čiastočné prekrytie na moste Lafranconi
- realizácia protihlukových opatrení v Mlynskej doline
- realizácia protihlukových opatrení/ prekrytie diaľnice pri výjazde z Tunela Sitiny
- zniženie max. rýchlosti na moste Lafranconi a v Mlynskej doline na 80 km/h
- zníženie max. rýchlosti na Nábr. arm.gen.L.Svobodu v úseku od križovatky Žižková po križovatku Lafranconi na 40km/h
- výmena vadnej antivibračnej rohože v električkovej trati na Dúbravsko Karloveskej radiale za bezvadnú
- odškodnenie obyvateľov regionu za 20 rokov porušovania zákona zo strany NDS a 2 roky porušovania zákona zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 
za peticiu koná
Ivan Matušík
Láb
827 70 Bratislava 212

Ivan Matušík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Matušík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...