Petícia za záchranu Slovenska a občanov SR

Vážení spoluobčania,   

„všetci bez rozdielu sme súčasťou planéty Zem, ktorá nepatrí žiadnemu jednotlivcovi ani skupine. Keď chceme, aby nebol život na planéte Zem len o prežívaní, ale predovšetkým o naplnení všetkých našich ľudských potrieb a práv nie len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie mali by sme sa podľa toho správať a chrániť svoju krajinu a túto planétu.

Globálne otepľovanie je celosvetový problém. Sme za neho zodpovední všetci. Keď sa roztopí posledný ľadovec a uhynie posledná včela, keď sa z riek  stanú stoky a z morí odpadové nádrže, skončíme všetci, bez ohľadu na to, či sme chudobní alebo bohatí.

Všetko, čo je uvedené v tejto petícii, každé jedno slovo, je mojim autorským dielom a je písané s čistým a nezištným zámerom doslova zachrániť slovenský národ a našu krajinu. Otázky v tejto petícii sa týkajú každého z nás. Na základe týchto závažných skutočností vás žiadam o podporu tejto petície Vaším podpisom.  

Svojím podpisom prispejete k naplneniu tejto petície v prospech nás všetkých.   „Ja, autorka tejto petície a kandidátka na post Prezidenta SR v r. 2019  týmto prehlasujem na svoju česť, že v prípade môjho zvolenia občanmi SR urobím potrebné kroky pre lepší život nás všetkých, v zmysle nižšie uvedených bodov. Táto petícia je písaná s čistým a nezištným zámerom zachrániť slovenský národ, a preto si dovolím upozorniť, že kto pôjde proti mne, pôjde proti sebe samému.„                                                                                                                     

Jana Lachkovičová, Kandidátka na post Prezidenta SR,


prezidentka mieru https://www.facebook.com/Prezidentka-mieru-2017690788272634/

 

JANA_L_OBR11.jpg10 petičných bodov:

1.Súhlasíte s tým, aby nezmyselné a komplikované zákony boli nahradené novými, zrozumiteľnými zákonmi, ktoré budú platiť pre každého rovnako a aby o veciach týkajúcich sa Slovenskej republiky ako štátu, rozhodovali výlučne jej občania a nie len politici?

2. Súhlasíte s tým, aby zdravotníctvo a školstvo prebehlo kompletnou rekonštrukciou?

3. Súhlasíte s tým, aby štát vytváral a garantoval svojim občanom iba výhodné podmienky a pracovné prostredie. Podnikateľom a zamestnávateľom znížil odvodové povinnosti aby mohli zamestnanci dostávať riadne zaplatenú mzdu na úrovni vyspelejších krajín?

4. Súhlasíte s tým, aby štát chránil rodinu ako základnú bunku spoločnosti a okamžite zvýšil minimálnu mzdu, príspevok matkám na materskej dovolenke, starobné a invalidné dôchodky a to aj v prípadoch, kde sa rodičia starajú o postihnutého člena rodiny.   

5. Súhlasíte s tým, aby sa skorumpovaná RTVS stala ozajstným Občianskym médiom, v ktorom sa budú môcť prezentovať všetci občania, ktorí majú skvelé myšlienky, nápady, projekty a riešenia?

6. Súhlasíte s tým, aby sme všetci spoločne zabránili ďalšej devastácii našej krajiny a planéty Zem a začali robiť okamžité kroky na záchranu životného prostredia, vody, vodných zdrojov, lesných porastov a v tomto duchu vychovávali aj ďalšie generácie?  

7. Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko stalo sebestačnou krajinou a podporovalo farmárov a remeselníkov pri výrobe kvalitných, zdravých potravín, oblečenia, kozmetiky, krmív a iných spotrebiteľských výrobkov a  poskytovali kvalitné služby bez chémie?   

8. Súhlasíte s tým, aby sme eliminovali výfukové  plyny pre čistejší vzduch, odstránili cestné zápchy a celkovo vyriešili infraštrukrúru hlavného mesta a  celého Slovenska?  

9. Súhlasíte s tým, aby sme vytvárali viac zelenej plochy, vysádzali stromy, stavali domy, budovy a detské ihriská  podľa  nových  ekologických  projektov?  

10. Súhlasíte so zákazom vojenských základní na Slovensku ?  

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, využijúc svoje právo podľa     č. 27 Ústavy SR  a Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame p. Janu Lachkovičovú ako budúcu prezidentku SR o splnenie vyššie uvedených bodov. Sľubujeme jej pomoc, podporu a spoluprácu na ceste k lepšiemu životu  bez stresu a živorenia pre nás všetkých.  Vyjadrujeme svojim podpisom svoju podporu pre jej kandidatúru za Prezidentku SR a svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov. Vyplňte prosím čitateľne nasledujúce údaje, inak bude Váš podpis neplatný!!! Meno a priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu (obec,ulica,číslodomu) ďakujem.


Jana Lachkovičová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jana Lachkovičová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook