Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Aspoň jedno vegánske jedlo v dennom menu

V tom lepšom prípade si z denného menu nevyberiete nič, pretože všetko, čo sa už ako tak podobá na jedlo na rastlinnej báze je buď robené na masle, alebo je na zjemnenie pridaná smotana. A tak vám neostáva nič iné ako si vybrať z jedálneho lístka duplovanú porciu predjedla za cenu mäsitej porcie. V tom horšom si môžete svoje hlavné jedlo poskladať z príloh na jedálnom lístku. Veď to poznáte...Hlavne v tých menších mestách. Podstatou tejto petície je informovať, čo najviac reštauračných zariadení

Vytvorené: 2015-12-16 Štatistiky

Petícia PROTI VZNIKU Technologickej linky na sanáciu haldy trosky

Petícia za vyjadrenie zásadného nesúhlasu s uskutočnením zámeru činnosti „ Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“, ktorú má realizovať OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223Podľa § 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako verejnosť vyslovujeme nesúhlas s uskutočnením zámeru „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“ navrhovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223 V Istebnom chcú vytvoriť linku na dlhých cca 10 rokov, kto

Vytvorené: 2015-01-02 Štatistiky

Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici

  Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici                      (pri historickej budove Ymca)      Na Šancovej ulici pod kinom Ymca plánuje firma FINEP postaviť druhú najvyššiu budovu v meste s 23 nadzemnými podlažiami. Realizácia uvedenej stavby zhorší kvalitu bývania na ulici, ktorá už dnes  nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Plán stavby zároveň predstavuje významný architektonický zásah do celej lokality cez oblasť Račianského mýta až po Trnavské mýto. Výstavba takejto stavby

Vytvorené: 2015-01-27 Štatistiky

Za preskúmanie výberového riadenia AVU na post prof. M. Knížáka

Petícia za preskúmanie rozhodnutia komisie pre výberové riadenie vo veci obsadenia miesta vedúceho pedagóga Ateliéru intermediálnej tvorby I. na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (AVU) vzhľadom na kvality pedagógov a záujmy študentov.   Petíciu zostavil a za súčastných študentov Ateliéru intermediálnej tvorby I. jedná petičný výbor v zložení: MgA. Vladan Kolář, zástupca petičného výboru, študent 4. ročníka doktorského štúdia, Malířská 328/16, Praha 7 MgA. Jan Vlček, študent 3. ročníka doktorské

Vytvorené: 2015-01-26 Štatistiky

Vráťme seniorom a ŤZP občanom dopravu v Bratislave

Vyzývame primátora Iva Nesrovnala a poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave, aby umožnili zdravotne ťažko postihnutým občanom a dôchodcom z Bratislavy cestovať v MHD bez zbytočnej byrokracie a bez zbytočných poplatkov.   Petičný výbor: Miloš Moravčík, Jána Stanislava 24, 841 05 Bratislava Zuzana Rattajová, Račianska 33, 831 02 Bratislava Martina Uličná, Železničiarska 3, 811 04 Bratislava   Osoba určená na zastupovanie v styku s kompetentným orgánom verejnej správy: Martina Uličná, Želez

Vytvorené: 2015-12-15 Štatistiky

Za rovnaké práva pre všetkých občanov SR

Žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby upravili zákony nášho štátu tak, aby zabezpečovali rovnaké práva pre všetkých občanov Slovenskej republiky a to vrátane LGBTI občanov. 

Vytvorené: 2015-02-18 Štatistiky

zachráňme bezplatné cestovanie pre držiteľov ZŤP preukazov

Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), platných od 1. januára 2014. Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Br

Vytvorené: 2013-03-04 Štatistiky

Zachráňme slovenský hokej. Skontrolujme SZĽH!

Otvorený list Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja v období, kedy bol na jeho čele prezident Igor Nemeček, približne 47 miliónov eur. My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, chceme vedieť, ako presne využili tieto prostriedky ľudia, ktorí volili sami seba. Ľudia, ktorí sú v podozrení, že posluhujú Jurajovi Širokému, ľudia, ktorí sa zubami-nechtami držia svojich kresiel, hoci v očiac

Vytvorené: 2015-07-14 Štatistiky

Petícia za odvolanie riaditeľky CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice

Po nástupe novej riaditeľky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice, v apríli 2015 dochádza na pracovisku k porušovaniu zákonov ako v oblastiach riadiacej, ekonomickej, odbornej aj v oblasti pracovných vzťahov. Konštatujeme necitlivý a neodborný prístup pani riaditeľky v riadení centra, porušovanie základných právnych predpisov a platných vnútorných predpisov pracoviska. Konfrontačný prístup k podriade

Vytvorené: 2015-10-16 Štatistiky

Memorandum pietneho spomienkového zhromaždenia

My, dolupodpísaní občania žiadame prezidenta SR Andreja Kisku, aby oboznámil všetky hlavy štátov Európy s nasledovným memorandom: Memorandum pietneho spomienkového zhromaždenia v Kľaku a Ostrom Grúni 21. januára 1945 bolo v obciach Kľak a Ostrý Grúň zavraždených 148 nevinných ľudí. Civilné obete: deti, ženy, muži, starcovia a starenky bez zbrani v ruke. Nechceli vojnu a museli zomrieť. Nikto nechápal prečo, veď najmladší mal len 3 mesiace. 70 rokov mieru v Európe je minulosťou. Opätovne zomie

Vytvorené: 2015-01-18 Štatistiky

Petícia za lepšiu MHD v Šali

V súčasnosti prebieha súťaž na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD) v meste Šaľa. Bohužiaľ, podmienky súťaže neriešia základné problémy MHD v meste, naopak, predlžujú súčasný stav o ďalších 10 rokov. Domnievame sa, že takto nastavená súťaž do budúcnosti prinesie ďalší pokles cestujúcich a rastúce náklady pre mesto.  Podľa prieskumu z roku 2014, do ktorého sa zapojilo 287 respondentov:- 60% považuje za jeden z najväčších nedostatkov nízku frekvenciu spojov,- 40% prekáža nenadväznosť

Vytvorené: 2015-12-04 Štatistiky

Petícia proti výstavbe základňovej GSM stanice spoločnosti Slovak Telekom pod hradom Krasna Horka

Nájomca pozemkov na úpätí hradu Krásna Hôrka, a zároveň stavebník, započal výstavbu telekomunikačného zariadenia  na parcele č. KNC 3731 v katastrálnom území Krásnohorského Podhradia vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu  v blízkosti miestnej základnej školy. Je to územie  v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky, ktoré je spolu s ňou kultúrno-historickým dedičstvom po našich predkoch,  miestom na prechádzky, šport a rekreáciu. Plánovanou a už započatou výstavbou by sa tento historic

Vytvorené: 2015-01-29 Štatistiky

Petícia za vystúpenie z Európskej únie

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhvyhlásilreferendum s nasledovnými otázkami:1. Súhlasite s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie?2. Súhlasíte s tým, aby bol islam v Slovenskej republike vyhlasený za ideológiu smerujúcu k potláčaniu   práv a slobôd občanov?

Vytvorené: 2015-09-10 Štatistiky

Hrádok STOP ťažbe - pohorie Vtáčnik

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava Horolezecký klub Baník SUB Prievidza, Hviezdoslavova 10, 972 01Bojnice Alpin klub Prievidza, Svätoplukova 2/6, 971 01 Prievidza Generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody Mgr. Rastislav Rybanič Ministerstvo životného prostredia Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Vec: Vyjadrenie nesúhlasu pre „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v dobývacom priestore Bystričany“____________________________________ Zásadne n

Vytvorené: 2014-01-31 Štatistiky

STOP IMIGRANTOM

podpisujem peticiu na obmedzenie prijimania imigrantov do SR. zivotna uroven nieje dostacujuca ani pre obyvatelov prave teraz tu zijucich, nie este pre ludi z dalsich krajin. odmietam imigraciu pokym sa nevyriesi na slovensku nezamestnanost a dochodky a platy nedosiahnu "uroven statov EU" stale tisice slovakov opustaju krajinu presne z rovnakych dovodov ako chudobni imigranti prichadzaju do europy. 

Vytvorené: 2015-05-24 Štatistiky

Tomko a Zůbek von

Petícia za bezodkladné odvolanie Antona Tomka z postu hlavného trénera a taktiež odvolanie večného asistenta Pavla Zůbeka.

Vytvorené: 2015-01-11 Štatistiky

* * * ZA POVINNÉ KVOTY PRE MIGRANTOV VYSTÚPENIE SR Z EÚ. * * *

                     Za to, že boli schválené povinné kvoty pre utečencov žiadame, aby SR zvážila vystúpenie SR z EÚ.          A žiadame všetkých europoslancov za SR, aby sa na protest proti povinným kvotam pre migrantov vzdali mandátov. Všetci. Alebo nech na protest nechodia na schôdze EP a jeho orgánov až do zrušenia povinných kôt pre migrantov.      Alebo nech odmietnú hlasovať v EP až do zrušenia povinných kôt pre utečencov. Alebo nech SR odmietne usporiadať najbližšie voľby do EP a nech bud

Vytvorené: 2015-09-22 Štatistiky

Petícia za zrušenie herní, kasín a výherných automatov Galanta

My občania mesta Galanta sa obraciame na vedenie mesta, aby už ďalej neumožnilo prevádzkovanie nových herní, kasín a výherných automatov na celom území mesta Galanta vrátane mestských častí Hody, Javorinka a Nebojsa. Žiadame tiež ukončiť prevádzku súčasných herní, kasín a výherných automatov a to buď po skončení nájmu prípadne ihneď po skončení licencie. 

Vytvorené: 2015-04-04 Štatistiky

Nerušte seriál Panelák!

Panelák spríjemňuje naše televízne večery už dlhých 7 rokov. Touto petíciou prosíme tvorcov, aby náš obľúbený seriál nerušili!

Vytvorené: 2015-03-05 Štatistiky

KOŠICKÉ METRO

Košice prežívajú rozsiahlu rekonštrukciu električkových tratí. Tá opäť oživila otázku výstavby metra v meste.     Prax ukazuje, že mesto nemusí byť veľkou metropolou, aby malo metro. Príkladom je švajčiarske mesto Lausanne, ktoré je omnoho menšie ako Košice, a to rozlohou i počtom obyvateľov.   Podľa dopravného experta, ktorého k téme oslovil denník košice:dnes, nie sú Košice zatiaľ pripravené na metro finančne, ani svojou veľkosťou.   Keď však nedajú obyvatelia Košíc najavo svoj záujem, niet d

Vytvorené: 2015-02-24 Štatistiky