Petícia proti výstavbe základňovej GSM stanice spoločnosti Slovak Telekom pod hradom Krasna Horka

Nájomca pozemkov na úpätí hradu Krásna Hôrka, a zároveň stavebník, započal výstavbu telekomunikačného zariadenia

 na parcele č. KNC 3731 v katastrálnom území Krásnohorského Podhradia vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu 

v blízkosti miestnej základnej školy.

Je to územie  v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky, ktoré je spolu s ňou kultúrno-historickým dedičstvom po našich predkoch, 

miestom na prechádzky, šport a rekreáciu. Plánovanou a už započatou výstavbou by sa tento historický skvost navždy znehodnotil. 

Výšková stavba taktiež naruší ráz krajiny a pravdepodobne ohrozí aj zdravie obyvateľov obce.

 

Dolupodpísaní občania Slovenskej republiky žiadame Obec Krásnohorské Podhradie 

a poslancov obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí:

 

1. aby bola výstavba telekomunikačného stožiaru - základňovej GSM stanice pre 4G sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

na parcele č. KNC 3731 s okamžitou platnosťou zastavená 

2. aby sa všetkými prostriedkami územnej samosprávy zabránilo akejkoľvek ďalšej výstavbe v tejto oblasti a aby sa zachovalo

prírodné a historické prostredie okolia hradu Krásna Hôrka

3. aby bol pozemok uvedený do pôvodného stavu a stavba premiestnená nie bližšie ako 500 m od obytnej zóny a všetkých

historických pamiatok v obci

 

Petičný výbor / petíciu podávajú:

1. Dávid Baffi, Rožňavská 540, 049 41  Krásnohorské Podhradie

2. Štefan Kún, 1.mája  677, 049 41  Krásnohorské Podhradie

3. Peter Bernáth, Pokroková 197, 049 41  Krásnohorské Podhradie

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem david baffi na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook