Petícia PROTI VZNIKU Technologickej linky na sanáciu haldy trosky

Petícia za vyjadrenie zásadného nesúhlasu s uskutočnením zámeru činnosti „ Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“, ktorú má realizovať OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223
Podľa § 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako verejnosť vyslovujeme nesúhlas s uskutočnením zámeru „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“ navrhovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223 

V Istebnom chcú vytvoriť linku na dlhých cca 10 rokov, ktorá okrem emisií, prenosných vzduchom, bude aj hlučná. Linka má spracovávať haldy trosky. Halda je obrovitánskych rozmerov, nečudo, veď sa začala zbierať už v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Materiálu je tam až 4,4 milióna ton. Linka odseparuje z trosky kovové podiely a nežiadúce prímesi. Nežiadúce prímesi budú odvezené mimo areál. Podľa našich informácii ešte nikto nikdy na Slovensku neodstraňoval takú veľkú a takú starú skládku trosky, čiže nikto ani nevie, aký presný dopad to bude mať na životné prostredie. J
edno z najhlavnejších rizík na tomto pláne je, že troska s jedmi bude v jemnejšej, až prašnej forme, čo znamená, že sa oveľa ľahšie rozptyľuje, vyluhuje a vstrebe do prostredia  ako tá troska, ktorá ležala doposiaľ na skládke vo veľkých kusoch. Zarážajúce je to, že trosku s nebezpečnými látkami budú prevážať dvomi nákladnými autami, kto zaručí, či sa z áut nebude prášiť nebezpečný odpad popred naše záhrady a domy? Nik! Dokonca firma neuvádza ani trasu, kadiaľ tieto vozidlá denne cca 10 rokov budú prechádzať! 
Ak sa nezomkneme proti tejto devastácii našej Oravy, stavba sa začne v  júni 2015 a prevádzka v januári 2016. Firma by haldu mala spracovávať až do  roku 2025. Po činnosti chcú uzavrieť skládku, kde by mali byť už len  jedy a nepotrebný odpad, tentoraz však bez vzácneho kovu.


Alena Prečová    Kontaktujte autora petície