Za preskúmanie výberového riadenia AVU na post prof. M. Knížáka

Petícia za preskúmanie rozhodnutia komisie pre výberové riadenie vo veci obsadenia miesta vedúceho pedagóga Ateliéru intermediálnej tvorby I. na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (AVU) vzhľadom na kvality pedagógov a záujmy študentov.

 

Petíciu zostavil a za súčastných študentov Ateliéru intermediálnej tvorby I. jedná petičný výbor v zložení:

MgA. Vladan Kolář, zástupca petičného výboru, študent 4. ročníka doktorského štúdia, Malířská 328/16, Praha 7

MgA. Jan Vlček, študent 3. ročníka doktorského štúdia, Bolevecká 24, Plzeň

MgA. Zbyněk Havlín, študent 1. ročníka doktorského štúdia, Brunclíkova 1758/20, Praha 6

MgA. Kateřina Tichá, študentka 4. ročníka doktorského štúdia, Husova 215, Čáslav

 

My nižšie podpísaný, žiadame o preskúmanie rozhodnutia komisie pre výberové riadenie vo veci voľby vedúceho pedagóga Ateliéru intermediálnej tvorby I. na AVU z dňa 26. 1. 2015 a to z dôvodou:

·       Zakladateľ a dosavadný vedúci Ateliéru intermediálnej tvorby I, prof. Milan Knížák, DrA, preukázal behom výberového riadenia,  riadenie zo všetkých kandidátov  najvyššie pedagogické kvality a predpoklady pre vedenie ateliéru.

·       Rozhodnutie  komisie i rektora by malo sledovať predovšetkým záujmy školy a študentov, ktorých sa zmena pedagoga bezprostredne týká.

·       Zmena vedúcého pedagóga pre súčastných študentov magisterského a doktorského štúdia dozaista zásadne narušuje už započatú cestu individuálného rozvoja, založeného na prepracovanosti pedagogickej metodiky prof. M. Knížáka.

·       S konceptom výuky intermediality prišiel profesor Knížák ako prvý v Československu a dnešné Intermediálne ateliéry vychádzajú z jeho definovanej intermediality ako voľného pohybu medzi médiami.

·       Pedagogické úspechy  prof. Knížáka potvrdzuje i fakt, že obaja jeho protivníci (doc. MgA. Milena Dopitová and Mgr. ak. mal. Ivan Vosecký, Ing. arch.) sú jeho bývalí študenti.

·       Skutočnosť, že umelec zo svetovým kreditom sa venuje pedagogickej činnosti, je významná pre celé umelecké školstvo ČR.

·       Milan Knížák je v súčastnosti vo vrcholnej pedagogickej a umeleckej forme a nie je dôvod ukončovať jeho pôsobenie na AVU. Domnievame sa,  nielenže pre intermediány ateliér, ale i pre celú školu je osobnosť s týmto pedagogickým espritom a umeleckým renomé nepostrádateľná.

 

Ako predloženie tohoto tvrdenia prikladáme výber ocenení prof. Milana Knížáka:

- Cena Jiřího Koláře v roku 1977, Praha

- Grand Prix na V. medzinárodnom Triennale kresby, 1992, Wroclav, Polsko

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za pedagogickou činnosť, 1997, Praha

- Cena roku za za celoživotnú umeleckú činnosť, “ARTeon”, 2002, Poznan, Poľsko

- Cena Nadácie Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita, Brno, 2006

 

Vyznamenanie udelené prezidentom za zásluhy o štát v oblasti kultúry a umenia I. stupňa (28. 10. 2010)


MgA. Vladan Kolář    Kontaktujte autora petície