Za rovnaké práva pre všetkých občanov SR

Žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby upravili zákony nášho štátu tak, aby zabezpečovali rovnaké práva pre všetkých občanov Slovenskej republiky a to vrátane LGBTI občanov. 


Zuzana Varhaníková    Kontaktujte autora petície