Petícia za lepšiu MHD v Šali

V súčasnosti prebieha súťaž na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD) v meste Šaľa. Bohužiaľ, podmienky súťaže neriešia základné problémy MHD v meste, naopak, predlžujú súčasný stav o ďalších 10 rokov. Domnievame sa, že takto nastavená súťaž do budúcnosti prinesie ďalší pokles cestujúcich a rastúce náklady pre mesto. 

Podľa prieskumu z roku 2014, do ktorého sa zapojilo 287 respondentov:
- 60% považuje za jeden z najväčších nedostatkov nízku frekvenciu spojov,
- 40% prekáža nenadväznosť na vlakovú dopravu,
- 87% súhlasí s prevádzkovaním menších autobusov, ktoré by premávali každých 15-20 minút počas pracovných dní,
- 38% považuje rekonštrukciu zastávok ako potrebnú pre zatraktívnenie MHD v meste.

Dolupodpísaní občania mesta Šaľa žiadame:
1. premávanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v intervale aspoň každých 30 minút počas pracovných dní,
2. zabezpečenie prípojov k rýchlikom a expresom v poobedných a večerných hodinách,
3. rekonštrukciu zastávok MHD,
4. posilnenie spojov na zastávkach Sídlisko Váh a Nemocnica,
5. zabezpečenie prístrešku pre čakajúcich na MHD pri železničnej stanici a zvýšenie bezpečnosti ľudí prichádzajúcich na zastávku zo železničnej stanice.


Michael Angelov, Peter Plenta    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Michael Angelov, Peter Plenta na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

kysytään!-- Large modal -->