Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici

  Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici

                     (pri historickej budove Ymca)

 

   Na Šancovej ulici pod kinom Ymca plánuje firma FINEP postaviť druhú najvyššiu budovu v meste s 23 nadzemnými podlažiami. Realizácia uvedenej stavby zhorší kvalitu bývania na ulici, ktorá už dnes  nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Plán stavby zároveň predstavuje významný architektonický zásah do celej lokality cez oblasť Račianského mýta až po Trnavské mýto. Výstavba takejto stavby by tak výrazne narušila charakter širšieho centra Bratislavy. Negatívne stanovisko k stavbe mrakodrapu už vydal aj Krajský pamiatkový úrad. Podľa jeho názoru sa stavba na Šancovú ulicu z hľadiska viacerých urbanistických princípov nehodí, pričom výškové budovy by mali stáť na otvorených plochách alebo významných uzloch v meste. Pôvodné stavebné povolenie bolo vydané len na 8 podlažnú budovu.

 

   My, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností žiadame, aby stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto neumožnil zmenu stavby na Šancovej ulici pod kinom Ymca a zabránil tak výstavbe vysokopodlažnej budovy v tejto lokalite.