Petícia za vystúpenie z Európskej únie

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhvyhlásil
referendum s nasledovnými otázkami:

1. Súhlasite s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie?
2. Súhlasíte s tým, aby bol islam v Slovenskej republike vyhlasený za ideológiu smerujúcu k potláčaniu
   práv a slobôd občanov?


MUDr. Soběslav Šašek    Kontaktujte autora petície