Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nebuďme psími rasistami

Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti to

Vytvorené: 2012-09-21 Štatistiky

Podpora „Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv“

Vyhlásenie My tradičné slovenské rodiny, týmto vyhlasujeme podporu „Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv“. Prehlasujeme, že ctíme ľudské práva ako jeden z najväčších výdobytkov modernej civilizácie. Podporujeme právo všetkých na rovné zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich rasu, pôvod, náboženstvo, pohlavie, zdravotné postihnutie či sexuálnu orientáciu. Je správne, ak má štát na zreteli práva menšín, považujeme to za dôkaz vyspelosti

Vytvorené: 2013-09-13 Štatistiky

Petícia za obnovu koncertov a pôvodných otváracích hodín

Svojim elektronickým podpisom žiadam o obnovenie živých koncertov a pôvodných otváracích hodín Apollo music clubu v Považskej Bystrici a to do 24.00 hod. a v piatok a sobotu do 4.00 hod. Mám za to, že nové otváracie hodiny do 22.00hod. a zrušenie živých koncertov na základe sťažností dvoch susedných rodinných domov sú neopodstatnené, nakoľko klub je podľa možností maximálne odhlučnený, nedejú sa v ňom ani pred ním žiadne výtržnosti, ani nie sú ľudia neprimerane hluční. Nakoľko zonácia mesta ozna

Vytvorené: 2013-08-08 Štatistiky

Podpora pre pani učiteľku

Nedávna nepríjemná situácia, ktorá sa odohrala na ZŠ Gbely týkajúca sa pani učiteľky Ivony  sa dotkla i nás rodičov. Myslíme si, že unáhlené jednanie – prepustenie pani učiteľky zo strany školy by bolo neprimerané k danej situácii. Pani učiteľka je medzi žiakmi veľmi obľúbená, žiaci ju majú radi a my rodičia  si s ňou rozumieme, dá sa s ňou dohodnúť, poradiť, ochotne k nám pristupuje.  Každý máme svoj život, svoje súkromie a je na nás ako ho naplníme. Pani učiteľka nijakým spôsobom nepohoršovala

Vytvorené: 2013-04-26 Štatistiky

Petícia za riaditeľské voľno GYM PU 20.12. 2013!

Svojím podpisom súhlasím a žiadam o udelenie riaditeľského voľna dňa 20.12. 2013 (piatok) študentom a zamestnancom Gymnázia v Púchove.

Vytvorené: 2013-12-16 Štatistiky

1 škola - ZS M:R: Stefanika Pieštany

Petícia pre 1 školu - ZS M:R: Stefanika Pieštany. Zachránťe školu, ktorú mesto chce zatvoriť. Potrebujeme čo najviac podpisov. Zapoj sa podpisom a bojuj o zachovanie školy pre naše deti.

Vytvorené: 2013-03-20 Štatistiky

Park Pod Záhradami

Zachovanie parku v Dúbravke Pod záhradami.  

Vytvorené: 2013-06-11 Štatistiky

Odmietam klamstvo a demagógiu. Mandátna zmluva.

  Ahoj človek, máš jedinečnú možnosť zmeniť situáciu a budúcnosť svojich detí k lepšiemu. Zápisné do života sme už zaplatili na niekoľko generácií dopredu. Otázka je či to tak necháš, alebo sa budeš podieľať na zmene. Ja, občan Slovenskej republiky, svojím podpisom splnomocňujem týmto aktivistov SOS Občan ( http://www.facebook.com/SosObcan?ref=ts&fref=ts )a všetkých tých, ktorí sú aktívni s týmto hnutímza presadenie záujmov širokej verejnosti na vytvorenie priestoruvo vysielaní verejnoprávny

Vytvorené: 2013-05-21 Štatistiky

AKO VYŽIŤ Z 300EUR

Som za to, aby mi pán minister Kažimír názorne ukázal, ako mám vyžiť z 300Eur, keďže ako deklaroval, on by dokázal vyžiť aj z menej. Následne chcem, aby to naučil svojich politických kolegov, ich poradcov a ostatný manažment parlamentu. Nechám na osobnom zvážení pána Kažimíra, či to naučí i prokurátorov, sudcov atď.

Vytvorené: 2012-10-13 Štatistiky

Peticia za nulovú daň za psa pre dôchodcov a ZŤP v Prešove

Mesto Prešov odsúhlasilo pre rok 2013 že každý občan musí zaplatiť za psa daň.Doposiaľ od tejto dane boli oslobodení dôchodcovia a ZŤP občania.Od roku 2013 majú zľavu len dôchodcovia nad 70 rokov ktorí nie sú v domácnosti s mladším spolubývajúcim.Nesúhlasíme s touto daňou už aj tak je privysoká 66 eur a mesto Prešov to nijak psíkom nevracia.Je tu len jeden zdemolovaný výbeh a zopár košov na sídlisku 3 zvyšok mesta ma bohužiaľ smolu. Chceme naspäť oslobodenie od platenia dane pre dôchodcov a ZŤP

Vytvorené: 2013-04-28 Štatistiky

Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval v roku 2012 dva preparáty, ktoré spôsobujú umelé ukončenie tehotenstva chemickým/antihormonálnym spôsobom. Ide o preparáty s účinnou látkou mifepriston: Medabon a Mifegyne. My, farmaceuti podpísaní pod touto výzvou, nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na liečenie chorôb. Naopak, negatívne ovplyvňujú fyziologické funkcie matky a embrya/plodu s cieľom usm

Vytvorené: 2013-02-06 Štatistiky

Zmena zákona o voľbách

Označenie podania: P E T Í C I AAdresa orgánu verejnej správy: Národná rada Slovenskej republiky,  Do rúk jej predseda Mgr. Pavla Pašku Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Predmet verejného záujmu: Zvrchovaný, demokratický a právny štát a ľudské práva a slobody občanov Kto ju podáva: Ing. Štefan Štefanides, nar.: 23.11.1952 bytom Cintorínska 240/13, 991 06 Želovce Ja, dole podpísaný Ing. Štefan Štefanides, týmto podávam Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu „Za zmenu

Vytvorené: 2013-02-13 Štatistiky

Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

Nesúhlasím so zavedením registrovaných partnerstiev homosexuálov na Slovensku.

Vytvorené: 2012-09-28 Štatistiky

Justin Bieber - Chceme koncert na Slovensku!!!

Chceme koncert Justina Biebera na Slovensku!!! Kto súhlasí prosím podpis .

Vytvorené: 2013-05-27 Štatistiky

Odstráňme herňu od Centra pre liečbu závislostí v Ružinove

V Bratislave, 26. októbra 2013 Adresované: doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy   Vážený pán primátor,   obraciame sa na Vás ako občania Ružinova, Bratislavy a Slovenskej republiky s nádejou, že z moci Vám zverenej dokážete zmeniť abnormálnu situáciu, ktorá nastala v našom hlavnom meste. V týchto dňoch sa v Ružinove na hranici ulíc Gagarinova a Prievozská otvára nová herňa Merkur. Hoci herne ako také majú málokedy pozitívny vplyv na život v sídlisku, v tomto p

Vytvorené: 2013-10-26 Štatistiky

MEMORANDUM RÓMSKEHO NÁRODA

Rómky a Rómovia, v roku 1991 bol nám, Rómom, priznaný štatút národnostnej menšiny. Bolo to gesto vládnucej moci, ktoré dalo nášmu národu šancu zaradiť sa medzi ostatné národnosti žijúce na Slovensku ako rovnocenný partner. Bola to šanca po rokoch asimilácie pozdvihnúť svoju kultúru na také miesto v spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Po viac ako dvoch desaťročiach od tohto momentu si však musíme klásť otázku: čo sme my, Rómovia, urobili pre rozvoj svojej kultúry, pre rozvoj nášho národa? Rómky

Vytvorené: 2013-11-11 Štatistiky

Petícia za zachovanie areálu Action Park Čunovo

Petícia za zachovanie športových a voľnočasových aktivít v obci Čunovo a za zmenu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.   „My, dolupodpísaní občania, žiadame o zachovanie Lanového centra a obslužného zázemia (šatní, toaliet, bufetu, parkoviska a iné)nachádzajúceho sa na Schengenskej ulici v mestskej časti Bratislava – Čunovo na parc. č.: 1286, 1291, 1292. V tejto súvislosti žiadame o zmenu územného plánu, v zmysle ktorej dôjde k zmene funkčného využitia pozemkov parc. č. 1286, 1291, 1292

Vytvorené: 2013-10-05 Štatistiky

Výzva politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Podpora otvoreného listu predsedom politických strán na Slovensku My, podpísaní občania Slovenskej republiky, sme hlboko znepokojení skutočnosťou, že politici presadili mimoriadne zdanenie vkladov súkromných osôb a firiem v cyperských bankách. Vklady sú súkromným majetkom vkladateľa a bolo by nespravodlivé, aby komukoľvek z už zdanených vkladov hrozila ďalšia štátna konfiškácia čo i len časti majetku. Vyzývame Vás, aby ste hájili záujem a majetok občanov a voličov, o ktorých hlasy sa uchádzate a

Vytvorené: 2013-03-23 Štatistiky

Zachovanie Základnej školy s materskou školou Jastrabá č. 188

My, dolu podpísaní obyvatelia obce Jastrabá a blízkeho okolia, priatelia ZŠ s MŠ Jastrabá č. 188, svojím podpisom vyjadrujeme podporu tejto škole. Žiadame, aby bola zachovaná jej existencia nielen v školskom roku 2013/2014, ale aj v nasledujúcich rokoch.

Vytvorené: 2013-11-12 Štatistiky

Rómska problematika

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :   1. Rómskou problematikou   2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom   , a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.       Nespokojní občania Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2013-07-18 Štatistiky