Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Výzva na odvolanie ministra školstva!

Otvorený list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi Vážený pán predseda vlády SR, Zmenou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení poukázal financie určené na záujmové vzdelávanie detí samosprávam. Negatívne výsledky tohto kroku, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali, pociťujeme už dnes, keď mnohé centrá voľného času už oznamujú svoj blížiaci zánik. Štrajk učiteľov ukázal potrebu zvýšeného prílevu financií do finančne poddimenzovaného školstva. Mini

Vytvorené: 2013-03-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 889 881
2013 858 851

Chceme pokračovanie serialu Bratislava Deň a noc

Svojim podpisom chcem podporiť seriál a ukázať že nesúhlasím s jeho zrušením!

Vytvorené: 2013-12-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 942 819
2013 783 696

Petícia za uvádzanie celkovej ceny za zájazd

PETÍCIA ZA UVÁDZANIE CELKOVEJ CENY ZA ZÁJAZDMy, dolupodpísaní občania Slovenskej rebupliky, už máme dosť klamlivých a zavádzajúcich cien pri propagovaní zájazdov cestovnými kanceláriami. Tieto nás lákajú na zdanlivo nízku cenu zájazdov, ktorá  však nezodpovedá skutočným cenám, ktoré ako spotrebitelia musíme za daný zájazd zaplatit.Oceňujeme, že na 27. schôdze Národnej rady SR bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zá

Vytvorené: 2013-11-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 815 807
2013 781 773

Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP

Komu: Rada Európy Vyhlásenie Podpora slovenskej kandidátky na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.   Dňa 4. decembra 2013 vláda Slovenskej republiky schválila návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v zložení JUDr. Andrea Krišková, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Marica Pirošíková, ktorý predložila Súdna rada Slovenskej republiky. V piatok 13. decembra 2013 a v pondelok 16. decembra 2013 boli zverejnené vyhlásenia a články programovej riaditeľky Aliancie Fair-p

Vytvorené: 2013-12-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 797 727
2013 729 661

Zastavme výstavbu v CHKO Malé Karpaty

Odvolávame sa proti novým Zmenám a doplnkom č.5 územného plánu obce Lozorno, ktoré sú v rozpore so zadaním Územného plánu obce Lozorno 2002, a ktoré výrazne narušia ráz tejto obce a okolitej krajiny. Nesúhlasíme s výstavbou v okolí priehrady, oblasť Rusniaky a Hrubej Lintavy, ktorá podľa hlavného Územného plánu obce Lozorno má byť výlučne využitá na športovo rekreačné a oddychové aktivity viazané na atraktivitu vodnej plochy a aktívneho využitia okolitého prostredia okraja lesného masívu Malých

Vytvorené: 2013-10-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 774 767
2013 726 720

Otvorený list na podporu Oľgy Pietruchovej

Vážený pán Ján Richter minister Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 6-8 Bratislava 816 43   Na vedomie:   Robert Fico predseda vlády SR Úrad vlády SR Námestie slobody 1 813 70 Bratislava   Miroslav Lajčák minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37       Bratislava, 10.10. 2013     Vec: Otvorený list na podporu rodovej rovnosti a riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Oľgy

Vytvorené: 2013-10-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 732 680
2013 717 666

Deklarácia Stop "eutanáziám z ľahostajnosti" v ZSS

Stop eutanáziám v ZSS (zariadenia sociálnych služieb) Ak je tri dni mŕtva pani Gabriela v izbe sociálneho zariadenia v Košiciach a nikomu nechýba, nik neskontroluje lieky a stravu u nej, tak to je zlyhanie spoločnosti. Ak bežne vznikajú dekubity v zariadeniach sociálnych služieb a prevencia bezvládnym nie je poskytovaná, tak musí prísť k zmene. Chceme sa bezbranne prizerať červíkom v hnisavých ranách pacientov? Nepodávať umierajucim kyslík, infúzie, netlmiť účinne b

Vytvorené: 2013-07-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 700 678
2013 665 646

Petícia proti zrušeniu tv relácie Modré z neba

Vyzyvam gen.riaditela TV Markíza pána:Matthiasa Setteleho aby opatovne rokoval z Viliamom Rozborilom o spustení relácie Modré z neba na obrazovky divákov TV Markíza.

Vytvorené: 2013-12-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 893 539
2013 660 405

Poslanec Kuffa, ospravedlňte sa LGBTI ľuďom a ich blízkym!

Pán poslanec Štefan Kuffa,cestou otvoreného listu Vás informujem, že za výrok zo dňa 19. septembra 2013 na adresu LGBTI komunity, respektíve jej jednotlivcov, ktorý ste predniesli na pôde Národnej rady Slovenskej republiky (nota bene na pôde inštitúcie, ktorá má hájiť práva VŠETKÝCH slovenských občanov a občianok) v znení: "Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých," budem hľadať všetky dostupné legálne p

Vytvorené: 2013-09-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 656 596
2013 643 584

Zachráňme Staromestské ihrisko Kontakt!

My, dolu podpísaní občania týmto žiadame starostku mestskej časti Staré mesto Tatianu Rosovú, aby predčasne nevypovedala zmluvu Staromestskému ihrisku Kontakt. Zároveň žiadame poslancov zastupiteľstva, aby podporili takéto občianske iniciatívy a umožnili pokračovanie projektu aj v budúcnosti. Už počas prvého mesiaca fungovania navštívilo ihrisko priemerne 20 detí denne so svojimi rodičmi a priateľmi. Len pri udržaní takejto návštevnosti to bude do konca augusta  1720 detských návštev. Kontakt za

Vytvorené: 2013-08-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 621 602
2013 621 602