Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval v roku 2012 dva preparáty, ktoré spôsobujú umelé ukončenie tehotenstva chemickým/antihormonálnym spôsobom. Ide o preparáty s účinnou látkou mifepriston: Medabon a Mifegyne.

My, farmaceuti podpísaní pod touto výzvou, nesúhlasíme s registráciou preparátov Medabon a Mifegyn v SR, pretože nechránia pred chorobami, nie sú určené na diagnostiku chorôb a na liečenie chorôb. Naopak, negatívne ovplyvňujú fyziologické funkcie matky a embrya/plodu s cieľom usmrtiť embryo/plod. Používanie takýchto preparátov považujeme za neetické a je v rozpore s výkonom povolania farmaceuta, ktorého primárnou úlohou vždy bolo, je a bude život chrániť, a nie ho zničiť.

Žiadame preto predsedu vlády SR, ministerku zdravotníctva SR i celú vládu SR, ale tiež ŠÚKL, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnú radu SR, aby prehodnotili a zrušili registráciu uvedených preparátov. Sme presvedčení, že chrániť život od počiatku až do konca, by mal byť hlavným bodom politiky štátu, ktorého primárnym účelom je slúžiť spoločnému dobru všetkých ľudí.