Odmietam klamstvo a demagógiu. Mandátna zmluva.

 

Ahoj človek, máš jedinečnú možnosť zmeniť situáciu a budúcnosť svojich detí k lepšiemu. Zápisné do života sme už zaplatili na niekoľko generácií dopredu. Otázka je či to tak necháš, alebo sa budeš podieľať na zmene.

Ja, občan Slovenskej republiky, svojím podpisom splnomocňujem týmto
aktivistov SOS Občan ( http://www.facebook.com/SosObcan?ref=ts&fref=ts )a všetkých tých, ktorí sú aktívni s týmto hnutím
za presadenie záujmov širokej verejnosti na vytvorenie priestoru
vo vysielaní verejnoprávnych médií. Takisto dávam súhlas na to, aby
v prípade nutnosti mohli použiť aj článok 32 Ústavy SR - občianska
neposlušnosť na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa. 
Aktivity zamestnancov verejnoprávnych médií,
aktivity represívnych zložiek polície, resp.armády SR alebo NATO
aktivity vlády, vrátane ignorancie záujmov občanov, vykazujúc znaky
potlačenia občianskych práv a záujmov, plne odsudzujem 
a žiadam ich zastavenie a prípadne potrestanie,
nevylučujúc možnosť prípadného riešenia aj vyššou formou
medzinárodného práva.

Ja, občan ČR - členského štátu EU rovnako ako Slovensko svojím podpisom dávam súhlas s obsahom tejto Mandátnej zmluvy a hlavne vo vzťahu k odsúdeniu prípadných represívynch akcií proti členom presadzujúcim právo občianskej účasti vo vysielaní verejnoprávnych médií.

 

Ja, PhDr. Milan Laurinec, nar. 2.6.1954 v Bratislave, ( http://silvestersipos2.blogspot.com/2013/02/milan-laurinec-rebel-clovek-ktoreho.html )
za seba a za spoluúčastnú inciatívu SOS Občan a za aktivistov
združujúcich sa v akcii vybojovania priestoru vo verejnoprávnych médií -
v mene občanov SR nespokojných so stavom súčasnej spoločnosti -
prehlasujem, že za našimi aktivitami nie sú priame záujmy žiadnych
politických strán, finančných zoskupení, vládnych prepojení,
ani žiadnych osôb snažiacich sa profitovať z týchto aktivít.
Všetky naše záujmy a aktivity smerujú k súčasnému cieľu - osloviť
občana SR cez verejnoprávne médiá, vytvoriť priestor pre všetkých
aktívnych občanov SR, aby sme dosiahli nutnú zmenu a premenu
spoločnosti na skutočných občianskych demokratických princípoch.

PhDr. Milan Laurinec     2.6.1954  Bratislava 
Trv.b.: Trenčín, Ul.kpt.Jaroša 1322/38

Pre viac informácii navštívte :http://www.facebook.com/events/327291747399034/

 

 

 

Prohlašuji, že nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani občanského sdružení. Veškeré moje aktivity a názory jsou čistě soukromého charakteru. Chci pouze důstojně žít, pracovat za odpovídající mzdu ve slušné společnosti bez politických stran.

Ing.Miloslav Žák ( http://www.facebook.com/nemo.zmore ), nar.4.3.1963 v Čáslavi
trvalé bydliště: Přibice 348, 691 24 Přibice
povolání: OSVČ (živnostník) - revizní technik-elektro

Ja, Vladimír Pavlík( http://silvestersipo.blogspot.com/ ), občiansky kandidát na funkciu prezidenta čestne prehlasujem, že nestojí za mnou žiadna politická strana a nemám žiadneho sponzora.

Ja Silvester Šípoš ( http://www.facebook.com/silvester.sipos?ref=tn_tnmn ) nar. 26.2.1980 prehlasujem, že za mnou nie je žiadna politická strana, alebo sponzor. Inšpirovaný pravdivým poznaním stavu našej spoločnosti sa chcem podieľať na zmene k lepšiemu.
Prisahám pred očami boha a Slovenského Národa, že za pomoci ľudí, sa celou svojou dušou a mentálnou zdatnosťou budem usilovať o to, aby bola potrestaná každá neprávosť a zastavená prebiehajúca genocída Slovenského Národa. Prisahám všetkým matkám, ktoré nás porodili v bolestiach, že pravda bude mojou košeľou pre dobro a prospech všetkých ľudí, ktorí o to budú stáť.

S pozdravom Váš Zahraničný  Slovák Silvester Šípoš

Týmto čestne prehlasujem že som nebola, nie som a ani nemám v úmysle byť členkou žiadnej politickej strany .
Dáša Tonková ( http://www.youtube.com/watch?v=nuQa3Gi2Nw4 )

Prehlasujem na svoju česť, že túto petíciu som podpísal, ako slobodný občan SR a príslušník národnostnej menšiny Rómov v SR
Som oficiálne členom OZ Danubka, ale za toto združenie nevystupujem a ani ma vystupovaním a podpisom nepoverilo.
Som presvedčený, že SR a občania v nej potrebujú nevyhnutne a čím skôr radikálnu zmenu spoločenského systému riadenia nášho spoločného štátu SR.
A to s priamou účasťou občana na riadení štátu takým spôsobom, ktorý občanovi umožní mať kontrolu nad všetkou mocou v štáte a jeho bežnom chode .
Marek Baláž ( http://moje.hnonline.sk/node/13415 )

 


Silvester Sipos    Kontaktujte autora petície