MEMORANDUM RÓMSKEHO NÁRODA

Rómky a Rómovia,

v roku 1991 bol nám, Rómom, priznaný štatút národnostnej menšiny. Bolo to gesto vládnucej moci, ktoré dalo nášmu národu šancu zaradiť sa medzi ostatné národnosti žijúce na Slovensku ako rovnocenný partner. Bola to šanca po rokoch asimilácie pozdvihnúť svoju kultúru na také miesto v spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Po viac ako dvoch desaťročiach od tohto momentu si však musíme klásť otázku: čo sme my, Rómovia, urobili pre rozvoj svojej kultúry, pre rozvoj nášho národa?

Rómky a Rómovia,

či sa nám to páči alebo nie, musíme konštatovať, že v uplynulých desaťročiach sme pod tlakom ekonomických zmien úplne zabudli na ochranu svojej kultúry, na ochranu svojho jazyka, na poznávanie vlastnej minulosti, na hrdosť či na osobnosti rómskej kultúry. Nenesú však za to vinu naši bratia a sestryv osadách, žijúci v chudobe.  Zodpovedná by mala byť naša inteligencia. Dnes po mnohých rokoch sa tak stalo. Dobrovoľne a so všetkou vážnosťou chceme ako inteligentní a vzdelaní Rómovia prebrať dnes zodpovednosť ale na druhej strane aj vyzvať tých, čo rozhodujú, k tomu, aby nám tu zodpovednosť za stav našej vlastnej kultúry aj zverili. Lebo zmena je viac ako žiaduca! O našej kultúre nemôžu naďalej rozhodovať ľudia, ktorí o nej nič nevedia a ani jej nerozumejú.

Rómky a Rómovia,

uvedomujeme si zlú situáciu v stave rómskej kultúry, ktorá nám pred očami zaniká. Namiesto podpory dôležitých aktivít či inštitúcií, ktoré majú potenciál kvalitne budovať a šíriť odkaz našich predkov, tak ako v každej inej národnosti to robia ich inštitúcie, dnes viac ako kedykoľvek predtým vidíme systematické podporovanie klišé projektov, aktivít, ktorých dopad na samotný rozvoj kultúry je minimálny. Vnímame plytvanie  prostriedkov na podporovanie najmä predsudkových projektov, pričom pre národnosť dôležité kultúrne nástroje ako je napr. rómsky jazyk, rómske divadlo, rómske médiá, rómska literatúra, sa vyčlenilo miesto niekde na konci našich kultúrnych potrieb. To, čo formuje a buduje každú inú národnosť, sme my, Rómovia, dovolili odsunúť na vedľajšiu koľaj.

Rómky a Rómovia,

vyzývame vás preto všetkých – nedopusťme pokračovanie tohto stavu. Vráťme sa ku koreňom našej kultúry, dajme jej úroveň, ktorá jej právom patrí, dajme jej vážnosť a úctu. Majme na pamäti, že kultúra národa, to nie je u Rómov len spev a tanec. V tom už vynikáme dávno a všetci to vieme.

Čo teda potrebuje naša kultúra?

  1. Rómska kultúra potrebuje systematickú podporu rómskeho jazyka. Je nevyhnutné, aby finančné prostriedky v rámci dotačných programov na podporu kultúry smerovali predovšetkým do rozvoja jazyka, lebo to je naše jediné bohatstvo a dedičstvo po našich predkoch. Ak dopustíme, aby bol náš jazyk prznený, ak sa nenaučíme úcte k štandardizovanému jazyku, ak dopustíme, že sa v roku nevydá ani jediná kniha v našej materčine, kopeme svojmu národu hrob.
  2. Rómska kultúra potrebuje podporu výskumu a vydávania publikácií (DVD, filmov) z oblasti teórie kultúry, histórie, politológie, sociológie, etnológie, muzikológie s dôrazom na život Rómov na Slovensku, podporu mapingu stavu rómskej kultúry v jednotlivých regiónoch
  3. Rómska kultúra potrebuje rovnomerný a trvaloudržateľný rozvoj všetkých ostatných oblastí kultúry – divadla, literatúry, výtvarného umenia. Všetky tieto oblasti potrebujú takú podporu, aby sa mohli kontinuálne rozvíjať a tým obohacovať kultúru krajiny, v ktorej žijeme.
  4. Rómska kultúra potrebuje rozvoj informovanosti a v tomto prípade predovšetkých rómskych médií, ktoré pracujú v rómskom jazyku. Rómske médiá môžu byť nielen silným zjednocujúcim prvkom nášho národa, ale tiež môžu zohrať dôležitú vzdelávaciu funkciu hlavne pre tie časti komunity, ktoré žijú v segregovaných lokalitách. Médiá nám dávajú šancu pochopiť kto sme a nájsť si svoju cestu ako národ, preto na ne nesmieme zabúdať.
  5. Budúcnosť našej kultúry je v mládeži. Mrzí nás, že v ostatných rokoch zanikli mnohé mládženícke kluby a organizácie, že sa mládeži nevenuje pozornosť, ktorá by sa mala. Aj preto zdôrazňujeme: odovzdávajme mládeži všetko to dobré, čo v našej kultúre je.

Rómky a Rómovia,

Vieme, že byť Rómom v dnešnej dobe nie je ľahké. Aj preto oceňuje odvahu všetkých tých, ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti pri sčítaní ľudu. Hoci nás oficiálne pribúda len pomaly, je potrebné zvôrazniť, že pri každom sčítaní je nás viacej. Od roku 2011 oficiálne 105 738 osôb. Sme šťastní, že k rómskemu jazyku ako jazyku materinskému sa prihlásilo 122 518 osôb, pretože to je už sila, ktorú je potrebné brať vážne. A za to vám všetkým ďakujeme.

Rómky a Rómovia, milí priatelia, sympatizanti, Nerómovia,

obraciame sa aj k vám, ktorí vnímate situáciu našej kultúry a naše problémy s nami prežívate. Budeme radi za každú pomocnú ruku. Budujme spoločne kultúru hodnú našej histórie a najmä vhodnú a potrebnú pre nové dni rómskeho národa, ktorá by obohacovala celú slovenskú spoločnosť. Dobre a najmä rozumne využívajme možnosti, ktoré nám zákony Slovenskej republiky dávajú na to, aby sa naša kultúra uchovala, budovala, zveľaďovala.

 

Účastníci konferencie Rómska kultúrna identita ako kľúčový segment pri presadzovaní ľudských práv a v procese integrácie, ktorá sa konala v Prešove 7. novembra 2013.

 

Prví signatári:

 

Agnes Horváthová, Bratislava

Eva Demeová, Lučenec

Štefan Miľo,

Karel Adam, Košice

Monika Sinuová, Bidovce

Tomáš Sivák, Svidník

Erika Godlová, Prešov

Kristína Magdolenová, Košice

Roman Čonka, Prešov

Shane McNary, Košice/USA

Marián Balog, Banská Bystrica

Jarmila Vaňová, Košice

Jozef  Ferko, Prešov

Jana Belišová, Bratislava

 

Konanie konferencie Rómska kultúrna identita ako kľúčový segment pri presadzovaní ľudských práv a v procese integrácie bolo podporené MK SR v rámci programu Košice 2013-Európske hlavné mesto kultúry a Úradom vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín.


Kristina Magdolenova    Kontaktujte autora petície