Rómska problematika

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :

 

1. Rómskou problematikou

 

2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom

 

, a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.

 

 

 

Nespokojní občania Slovenskej republiky.