Odstráňme herňu od Centra pre liečbu závislostí v Ružinove

V Bratislave, 26. októbra 2013

Adresované:

doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.

primátor hlavného mesta SR Bratislavy

 

Vážený pán primátor,

 

obraciame sa na Vás ako občania Ružinova, Bratislavy a Slovenskej republiky s nádejou, že z moci Vám zverenej dokážete zmeniť abnormálnu situáciu, ktorá nastala v našom hlavnom meste.

V týchto dňoch sa v Ružinove na hranici ulíc Gagarinova a Prievozská otvára nová herňa Merkur. Hoci herne ako také majú málokedy pozitívny vplyv na život v sídlisku, v tomto prípade je situácia o to horšia, že herňa sa nachádza hneď vedľa budovy Centra pre liečbu drogových závislostí s celomestským významom, pričom jednou z liečených diagnóz v tomto centre je gamblerstvo.

Veríme, že absurdnosť a nesprávnosť tejto situácie Vám nie je potrebné vysvetľovať - bezprostredné susedstvo týchto dvoch inštitúcií je zvrátené a spoločensky nezdravé a zaslúži si minimálne rovnakú mieru regulácie ako napríklad predaj cigariet a alkoholu pri školách.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme v mene nás, podpísaných občanov, požiadať o nasledovné kroky:

 

1. Okamžitá analýza situácie a pomenovanie možností jej riešenia

2. Zrušenie povolenia na umiestnenie herne, prípadne záväzný prísľub o jeho zrušení v najkratšom možnom čase

3. Vyvodenie osobnej zodpovednosti voči osobe či osobám, ktoré súčasnú situáciu dopustili

 

Touto petíciou by sme radi vyjadrili vieru, že sa na Vás obraciame ako na slušného a racionálne uvažujúceho zástupcu voličov, ktorý túto vec prirodzene prijme ako výzvu bez ohľadu na to, či bude alebo nebude medializovaná, alebo či sa počet signatárov bude pohybovať v desiatkach alebo v tisíckach.

Herna vedla liecebneHerna vedla liecebne 2

 


Mgr. Michal Brat, PhD.    Kontaktujte autora petície