Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za vymenovanie nového riaditeľa Agrokomplexu

My, dolu podpísaní občania žiadame ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jána Mičovského o vymenovanie nového riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO (ďalej len "Agrokomplex"). Žiadame ho, aby tak učinil na základe transparentného výberového konania odbornej výberovej komisie tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj a budúcnosť Agrokomplexu. My, dolu podpísaní občania si uvedomujeme dôležitosť Agrokomplexu a jeho prínos pre mesto Nitra, ako aj jeho nadnárodný rozmer

Vytvorené: 2020-05-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 86 86
Minulý mesiac 86 86

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR My, dolupodpísaní občania, zásadne nesúhlasíme s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov (ďalej ako „RAO“) zahraničného pôvodu (t.j. nepochádzajúcich zo Slovenskej republiky) na území Slovenskej republiky. Tento nesúhlas vyjadrujeme pre všetky kategórie zahraničného RAO, aj nízko a veľmi nízko aktívny RAO, a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie. Pritom sme si vedomí, že po spracovan

Vytvorené: 2019-12-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2561 2537
Minulý mesiac 84 84

Výzva na zriadenie svetelnej signalizácie a prechodu pre chodcov na nebezpečnej križovatke Račianska – Sliačska v Bratislave.

Táto križovatka je od uzavretia prejazdu pri Mc Donalde neúnosne zaťažená dopravou a vozidlá smerujúce z Račianskej ulice smerom na Sliačsku ( a opačne ) majú veľmi veľký problém prejsť touto križovatkou, kde prakticky na dennej báze vznikajú dopravné nehody a kolízie.  My vodiči, ktorý túto križovatku denne používame, nesúhlasíme s pripravovaným návrhom Magistrátu Hl. mesta Bratislavy s obmedzením dopravných možností ( ktorého realizácia by značne predĺžila dopravné trasy obyvateľov a zbytočne

Vytvorené: 2020-05-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 127 126
Minulý mesiac 81 81

Stop policajnej brutalite!

Týmto žiadame predsedu vlády SR - Igora Matoviča aby zahájil okamžité vyšetrovanie brutálneho napadnutia piatich rómskych detí dňa 27.4.2020 v Krompachoch zo strany príslušníka polície SR.   Táto skutočnosť otriasla našou komunitou a verejnosťou. Je absolútne neprijateľné aby orgány verejnej moci svojvoľne a neprimeranou silou vynucovali na občanoch dodržiavanie práva mimo zákonom stanovených procesov. Dlhodobo sa Rómovia na Slovensku stretávajú s neprimeraným zasahovaním polície SR, averziou a 

Vytvorené: 2020-04-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 382 197
Minulý mesiac 81 45

ZA ZATVORENIE OBCHODOV V ŠTÁTNE SVIATKY A NEDELE.

                              Žiadame Národnú radu SR, aby uzákonila zatvorenie všetkých obchodov v dni štátnych sviatkov, dni pracovného pokoja a nedele.  

Vytvorené: 2017-01-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 113 112
Minulý mesiac 81 80

Zachovanie letných prázdnin!

Žiadame zachovanie letných prázdnin! Nechceme aby žiaci museli počas letných horúčav sedieť v rúškach v škole! Veríme,že situácia sa počas leta už upokojí a študenti si budú môcť oddýchnuť tak ako si zaslúžia. Počas karantény sa učia, venujú sa úlohám a nie je to pre nich žiadny oddych! Teda až na výnimky..Preto nech sa do školy vrátia len deti, ktoré nemajú prístup k internetu, a tak sa nemôžu venovať škole. 

Vytvorené: 2020-05-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 79 79
Minulý mesiac 79 79

Pomôžte zachrániť samosprávu v tejto krajine

My, starostovia obcí, primátori miest, prednostovia úradov, sa týmto obraciame  na premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča a Vládu Slovenskej republiky s výzvou o pomoc pri  riešení financovania originálnych či prenesených kompetencií samospráv. Každý deň počúvame z tlačových konferencií  ako pomáhate podnikateľom, živnostníkom, ako sa pomáha občanom, ktorí museli ostať s deťmi doma, nájomcom v bytoch..... Mestá a obce tiež robia pre občanov, pracujeme vo verejnom záujme. Zabezpečujeme pren

Vytvorené: 2020-04-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 324 324
Minulý mesiac 75 75

Zvýšenie sumy životného minima na 420 Eur z doterajšich 210,20 Eur

Žiadame vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšenie sumy životného minima zo sumy 210,20 € zákonom aspoň na dvojnásobok t.j. 420 €. Mnoho občanov Slovenskej republiky trpí chudobou, t.j. žije pod hranicou chudoby, ktorá je vyjadrená sumou 360 Eur na osobu a mesiac.  Suma životného minima je zákonom daná 210,20 Eur. Tento zákon o životnom minime č.601/2003 Z.z. ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod

Vytvorené: 2020-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 635 613
Minulý mesiac 75 72

Zrušenie niektorých opatrení pre skupinu: reštaurácii, barov, pubov, kaviarní, shishabarov

Žiadame úrad vlády a konzílium epidemiologických odborníkov o zrušenie opatrení ktoré podliehajú ako posledné k uvolňovaniu k 4. fáze. Žiadame o zrušenie opatrení ktoré sa týkajú služieb, gastra (kaviarní, reštaurácii, barov, shishabarov, pubov, verejného stravovania) 1. Počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 osoba na 15m22. Maximálna skupina za jedným stolom v jednom okamihu nesmie prekročiť počet viac ako 2 osoby3. Medzi stolmi musia byť zachované minimálne 2m rozost

Vytvorené: 2020-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 69 69
Minulý mesiac 68 68

Väzenie pre tyranov psov

Žiadame vymožitelnosť zákona "zviera nieje vec". Žiadame tvrdšie tresty pre ľudí, ktorí zabijú, trápia a iným spôsobom ubližujú psom/mačkám. (Spoločenským zvieratám obecne) Žiadame reálne tresty, nie nekonanie alebo maximálne krátkodobú podmienku! Žiadame aby bol tyran povinný zaplatiť výdaje spojené s liečbou (rehabilitáciou) zvieratka vrátane pokuty za ublíženie. Žiadame spravodlivosť! Žiadame nepodmienečný trest (odňatie slobody) pre Slávku Plevovú a ďalších tyranov. Žiadame reálne riešenie a

Vytvorené: 2020-01-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8327 7623
Minulý mesiac 66 64Facebook