Petícia proti výstavbe Veterného parku Tvrdošín

Sme občania mesta Tvrdošín a okolitých oblastí, ktorí s obavami sledujeme plány na výstavbu veterného parku v blízkosti našej krásnej horskej krajiny. Chceme vyjadriť náš dôrazný nesúhlas s týmto projektom, nakoľko veríme, že jeho realizácia bude mať negatívny dopad na naše životné prostredie a hodnoty, ktoré nám sú drahé.

Jedným z hlavných dôvodov nášho odporu voči výstavbe veterného parku je jeho umiestnenie v týchto lokalitách. Blízkosť nášho mesta je dôležitá pre našu pohodu a kvalitu života. Veterné turbíny by priniesli hlučnosť, záblesky svetla a estetickú zmenu do nášho okolia. To by mohlo mať nepriaznivý vplyv na našu psychickú a fyzickú pohodu, ako aj na hodnotu našej nehnuteľnosti.

Okrem toho je výstavba veterného parku v týchto horských oblastiach nebezpečná pre našu prírodu a biodiverzitu. Naša krásna horská krajina je domovom mnohých rôznorodých druhov rastlín a živočíchov, ktoré by mohli byť narušené týmto projektom. Veterné turbíny by si vyžadovali odlesňovanie a prípravu terénu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na ekosystémy a životné prostredie.

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý nás znepokojuje, je potenciálny ohlas na migráciu vtákov. Naša oblasť je súčasťou dôležitých migračných trás pre vtáky, ktoré prelietajú cez našu krajinu. Veterné turbíny by mohli vytvoriť prekážky a ohroziť tieto migračné cesty, čo by mohlo mať negatívny dopad na vtáčiu populáciu a ekosystém ako celok.

Preto vyzývame miestne a regionálne orgány, aby zvážili naše obavy a zastavili plány na výstavbu veterného parku v našej oblasti. Namiesto toho by sme radi videli investície do udržateľnej energie a alternatívnych riešení, ktoré by neohrozili náš životný priestor a prírodu.

Podpisom tejto petície vyjadrujeme svoj pevný odpor voči výstavbe veterného parku v Tvrdošíne a žiadame, aby naše obavy boli vážne zvážené a rešpektovali sa naše životné prostredie, kultúra a hodnoty.


Bc. Lukáš Lepáček    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Bc. Lukáš Lepáček bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...