Dajme stopku Cyklopruhom (na Šancovej) v Bratislave. Peticia

   Priatelia, Bratislavčania

   včera teda 25.4.2024 zaviazali poslanci Mestského zastupiteľstva Bratislavy Magistrát k realizácii znefunkčnenia Šancovej ulice v Bratislave po vzore Vajanského nábrežia. Podrobnosti sú dolu. Lehota je 6 mesiacov.

   Preto 

   My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. (O petičnom práve, v znení neskorších predpisov) - ako dotknutá verejnosť  žiadame Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, p. Matúša Valla a jeho pracovníkov z Magistrátu, aby okamžite ukončili útok na motoristickú verejnosť realizovaný vytváraním cyklopruhov, buspruhov, stavaním zákerných prekážok na rozbíjanie podvozkov áut do jazdných pruhov a plánovaním či prípravou  takýchto zásahov - ako je napríklad znefunkčnenie Šancovej ulice v Bratislave schválené na Mestskom zastupitelstve Bratislava dňa 25.4.2024 (rokovací bod 32). 

   Tak isto žiadame o okamžité odstránenie škodlivých cyklopruhov na Karpatskej ul.,  Špitálskej ul., Štúrovej ul., Vajanského nábreží, Molecovej ul. v Bratislave, ktoré spôsobujú dopravné problémy, dopravné zápchy a znemožňujú vodičom zastať na kraji cesty alebo odbočiť.

   Tak isto žiadame o odstránenie zlomyselných (združených) cyklochodníkov ako napríklad na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré znemožňujú vodičom príkladmo zastaviť alebo odstaviť vozidlo pred svojím vlastným domom !

   Vodiči nie sú ovce !

 

Čo sa plánuje  pre Šancovú? Okrem iného

- Zniženie počtu jazdných pruhov individuálnej automobilovej dopravy na 1 v obidvoch smeroch.
- Zavedenie bus pruhov v obidvoch smeroch pre zefektivnenie MHD.
- Vytvorenie čo najbezpečnejšej infraštruktúry pre bicyklovanie - zriadenie fyzicky oddelených cyklotrás, pripadne zdieľaných cyklo+bus pruhov a ďalšie
- "Skvalitnenie" infraštruktúry pre pešich a aplikovanie prvkov pre upokojenie dopravy., atď

teda také isté zápchy ako na nábreží

Priatelia

treba s tým spraviť rázny koniec !

 

 


Ivan Matusik, Razzle    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ivan Matusik, Razzle bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...