Petícia za Nové herné prvky na ihrisku Pádivec Trenčín

A7422974-D9E0-486F-8A9A-A7372A299225.jpeg6F9285A6-A833-4816-A141-EE81F10AC1A8.jpeg594D6C85-1DCA-4288-8D28-7F028CFCDA97.jpegE361C382-6279-443C-B16C-AEA4CA0E4759.jpegCE2D776B-A5E8-4299-AE7E-2900646846D0.jpeg73E3F3DC-394A-4107-9588-41CDAC465AB5.jpeg9E635906-D01B-4566-A669-7A6FBB4EE372.jpeg6AF9A9A9-5C6F-473D-B223-987DD8CA02E0.jpeg
Žiadame o odstránenie starých herných prvkov/ lanová dráha, stará šmýkalka, stará preliezačka s autopneumatikami, zvyšok 6 uholníku z lezeckej steny/ a ich nahradenie novými hernými prvkami na ihrisku Pádivec.

Deti žiadajú trampolíny, hojdačky aj pre najmenších preliezačky, šmýkalky, nové herné prvky, ktoré budú bezpečné a estetické v 21. Storočí.

Žiadame o odstránenie konštrukcií nad zvukovými prvkami, ktoré z pôvodnej vizualizácie ostali 2 ks a neplnia funkciu tienenia pred slnkom, ktorú podľa vizualizácie mali zabezpečovať. Konštrukcia s montážou bola v hodnote 12 450€

Žiadame o odstránenie vyvýšených záhonov spred stoličiek, ktoré bránia rodičom vo výhľade na deti.

Žiadame o výmenu červených šikmých stoličiek, ktoré majú taký sklon, že sa z nich človek ťažko postaví.

Žiadame o doplnenie detských stoličiek- momentálny počet 3 ks je nedostatočný na tak veľký priestor.

Žiadame o odstránenie zvyšku starej pergoly nad stoličkami, ktorá nemá funkciu tienenia a nahradenie funkčnou novou pergolou.

Žiadame o odstránenie hmyzích domčekov z priestorov, kde sa majú pohybovať deti- teda z celého priestranstva. 
Žiadame o odstránenie domčekov pre ježkov, nakoľko ježko je plaché zviera a na ihrisko, kde kričia celý deň deti, ježko nepríde. Grilovací stôl na uhlie je umiestnený cca 10 m od parkoviska. Žiadame o odstránenie.

Žiadame o znovuvybudovanie schodiska na autobusovú zástavku, ktoré bolo odstránené. 
Žiadame doplniť zábradlie pre bezpečnosť obyvateľov.

Žiadame o odstránenie kríkov/ stromov z briežka od cesty, kde sa deti 30 rokov sánkovali.

Žiadame o odstránenie "Brezového hájika" a žiadame o vybudovanie priestoru pre detské spoločenské hry- deti očakávajú futbalové ihrisko, bránky, basketbalové koše...


Mgr.art. Romana Pavlačka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr.art. Romana Pavlačka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...