Petícia za reguláciu medveďa hnedého na Slovensku.

Podpisom petície občan vyjadruje súhlas, aby bol na Slovensku stanovená akceptovateľná početnosť medveďa hnedého a bol pod dohľadom štátu vykonávaný odlov medveďa na území mimo národných parkov, kvôli udržaniu jeho  početnosti. 


Marek Ianosteac    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Marek Ianosteac bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...