Výzva členov Slovenského centra PEN za slobodu prejavu a právo na informácie

Sloboda_slova_titulok_copy2.pngSme svedkami doby, keď eskalujú emócie a zdravé vnímanie sveta sa dostáva do vážnej krízy. Svet sa v novom tisícročí zmenil. Stal sa zložitejším, plný hrozieb a stúpajúceho napätia.

Keď koncom osemdesiatych rokov padla železná opona, všetci sme žili v očakávaní pozitívnych zmien. Verili sme, že sa ľudstvu podarí vyriešiť konflikty, ktoré hatili úsilie o porozumenie a vzájomnú spoluprácu krajín, národov, národností, ale i jednotlivcov. V roku 1948 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, v ktorej významnú úlohu zohrávala a dúfajme, že zohráva dodnes - sloboda slova. Tak ako má človek právo na život, právo vyvinúť úsilie na základe politických a hospodárskych práv,  má aj nezastupiteľné sociálne a kultúrne práva.

Dnes sme však na rozličných úrovniach čoraz častejšie svedkami porušovania týchto základných práv, ktoré priamo, ale aj nepriamo ovplyvňujú kvalitu nášho života.

Preto vyzývame politikov, politické strany a významné názorové skupiny, aby sa zasadili za uplatňovania práva na slobodu prejavu a informácie, ktorá je podmienkou riešenia konfliktov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu spoločenského, rodinného i osobného života. Zároveň vyzývame, aby politické špičky energickejšie presadzovali  uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie podľa článku 11 o Slobode prejavu a práva na informácie, ktorý jasne deklaroval odhodlanie európskych štátov uplatňovať vo svojich krajinách právo na dôstojnosť, slobodu, rovnosť, solidaritu, spravodlivosť a občianske právo na spravovanie vecí verejných.

Signatári výzvy protestujú proti svojvoľnému zasahovaniu štátnych inštitúcií do slobody slova, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou občianskych práv, zakotvených aj v Ústave Slovenskej republiky. Jedine uplatňovanie zákonov môže vyviesť našu spoločnosť z krízy, ktorá už nie je len ekonomická, ale prerastá aj do spoločenskej a politickej oblasti, čo navyše neprispieva k mierovej koexistencii v Európe a následne aj na celom svete.  

Signatári výzvy:

Ľubomír Belák - hudobník

Pavol Dinka - spisovateľ

Anton Hykisch - spisovateľ

Ivan Popovič - výtvarník

Milan Richter – básnik

Alexander Halvoník - literárny kritik

Ladislav Volko - publicista

Etela Farkašová - spisovateľka  

Ján Tazberík - básnik

 
k výzve sa pripája
 
Eduard Chmelár - historik
Vladimír Skalský - Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Olga Ruppeldtová - prekladateľka
Peter Kováč - divadelník
Jozef Špaček - prozaik
Juraj Hradský - spisovateľ
Radoslava Brhlikova - politologička aďalší

 


členovia Slovenského centra PEN    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že členovia Slovenského centra PEN bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...