Peticia za prestahovanie Rafinerie Slovnaft z Bratislavy

8601586_1200x.jpgMy podpisani občania žiadame presťahovať Rafineriu Slovnaft z Bratislavy

na územie mimo mesta a obce, ako najväčšsi znečistovateľ ovzdušia a prekračovateľ hlukových limitov  je dnes tento neekologicky podnik v hlavnom meste nebezpečenstvo číslo 1 pre zdravie občanov.

Preto ked chceme v hlavnom meste iba električky a ekolobežky, bicykle , tak začnime od najväčšieho znečistovatela ovzdusia a hluku..

Minister Budaj túto situaciu už pred mesiacmi navrhol akcionárom Slovnaftu.  Je čas na začiatok konca Slovnaftu?

pokracujeme co nebolo dokončene

http://www.ekoforum.sk/peticia/slovnaft

 

We, the undersigned citizens, are asking to move the Slovnaft Refinery from Bratislava

to the territory outside the city and municipality, as the biggest air pollutant and exceeder of noise limits, today this non-ecological enterprise in the capital is the number one danger for the health of citizens.

Therefore, if we only want trams and eco-scooters, bicycles in the capital, we start with the biggest air and noise polluters.

Minister Budaj proposed this situation to Slovnaft's shareholders months ago. Is it time to start the end of Slovnaft?

we continue what was not finished

http://www.ekoforum.sk/peticia/slovnaft


Aktivna iniciativa    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Aktivna iniciativa na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...