Najpopulárnejšie petície v roku 2018 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Slovensko nie je len Bratislava !

Žiadame aby sa ministerstvo kultúry a nová vláda začali zaujímať o kultúru v regiónoch a zveľaďovať naše kultúrne poklady a nie odsúvať na vedľajšiu koľaj a chváliť sa nimi len ako atraktívny darček významným návštevám.Aktuálny stav prvej budovy Matice slovenskej v Martine, dnes v nej sídli  Literárne múzem v rámci Slovenskej národnej knižnice.   Slovensko nie je len Bratislava ! Slováci patria nepochybne medzi národy s bohatou kultúrou, ktorú po stáročia aj napriek útrapám chránili naši otcovia

Vytvorené: 2018-04-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 197 190
2018 197 190

Petícia proti zrušeniu pobočky SLOVENSKEJ SPORITEĽNE V TERCHOVEJ!

Prosím všetkých ľudí, ktorí sú proti zrušeniu pobočky SLOVENSKEJ SPORITEĽNE V TERCHOVEJ, aby sa podpísali pod túto petíciu. Ďakujem za zapojenie.

Vytvorené: 2018-06-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 193 191
2018 193 191

za prioritnú výstavbu mestskej plavárne s 50m krytým bazénom v lokalite Zvolen - Bariny s celoročnou prevádzkou a až následné dobudovanie športovo-rekreačného areálu s letným kúpaliskom

My, dole podpísaní občania mesta Zvolen, okresu Zvolen a príľahlých okresov, žiadame Mestský úrad vo Zvolene, primátorku Mesta Zvolen a Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene aby: zastavili realizáciu prvej etapy výstavby "letného kúpaliska" na Barinách, začali prioritne s prípravou projektovej dokumentácie a výstavbou mestskej plavárne s 50m krytým bazénom s celoročnou prevádzkou, využili aj už existujúce dostupné, obnoviteľné a ekologické zdroje tepla v lokalite Bariny (napr. splašková kanalizácia)

Vytvorené: 2018-05-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 193 193
2018 192 192

Petícia na podporu podnetu Advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC zaslanému RTVS na zrušenie spolupráce s novinárom M. Havranom za hanobenie katolíckeho náboženstva viery a jej predstaviteľov

RTVS by mala zrušiť spoluprácu s novinárom Havranom, žiada Advokátska kancelária Čarnogurský ULC BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o., podala v piatok podnet na RTVS na zrušenie spolupráce s novinárom, ktorý napísal a zverejnil článok na portáli denníka SME s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom „Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci“ a podnadpisom „Z Márie Barbie“.Ako ďalej agentúru SITA informovala zástupkyňa advokátskej kancelárie Mi

Vytvorené: 2018-07-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 195 189
2018 191 185

PETÍCIA ZA CYKLOTRASY

My, občania Bratislavy, žiadame Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a Miestny úrad Bratislava-Ružinov, o zrekonštruovanie pôvodných a vybudovanie nových funkčných cyklotrás na území Bratislavy za účelom rozšírenia bicykla ako bezpečného dopravného prostriedku a za účelom celorodinnej rekreácie. Cyklotrasy žiadame vybudovať fyzicky oddelené od hlavných ciest a chodníkov pre chodcov. Cyklotrasy žiadame napojiť na obidve strany hrádze Dunaja, do Starého Mesta,

Vytvorené: 2018-02-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 191 189
2018 191 189

Petícia za obnovenie parkovacích miest na ulici Tomášikova v Košiciach

Touto petíciou žiadame Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 odsek 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o obnovenie parkovacích miest na ulici Tomášikova na ľavej strane v smere od križovatky Tolstého - Tomášikova. Parkovacie miesta žiadame obnoviť v pôvodnom stave, a to osadením dopravnej značky IP 15b: ako aj vyznačením vodoroveného dopravného značenia označujúceho p

Vytvorené: 2018-11-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 190 189
2018 190 189

Proti prístavbe k ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku.

My, podpísaní obyvatelia mesta Pezinok, žiadame primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, aby na najbližšom MsZ zaradil do programu rokovania MsZ, ako riadny bod schôdze MsZ, zámer výstavby pavilónu s 10-mi triedami v areály ZŠ Jána Kupeckého.   Ďalej žiadame poslancov MsZ aby tento bod prerokovali a jednoznačne odmietli tento zámer vedenia mesta Pezinok o rozšírenie školy o ďalších 10 tried v priestore areálu ZŠ Jána  Kupeckého.   Žiadame vedenie mesta a poslancov MsZ, by v spolupráci s odborníkmi na

Vytvorené: 2018-01-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 181 179
2018 181 179

Predčasné voľby

  My dole podpísaný sme za to , aby na Slovensku boli predčasné parlamentné voľby. Vzhľadom na to že, bol spáchaný podvod na občanov a voličov strán SNS, MOST- HID a strany SIEŤ.  Zastavme spoločne ďalšie rozkrádanie SR.  

Vytvorené: 2016-03-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 240 224
2018 176 162

Petícia za zvýšenie prepravnej kapacity osobnej vlakovej dopravy na trati Skalica - Kúty

My, občania Slovenskej republiky, svojím podpisom žiadame ZSSK za okamžité vymenenie vlakov na trati Skalica na Slovensku -Kúty. Dňa 19. januára sme prišli na železničnú stanicu v Holíči a čakali na vlak o 13:59 smerujúci do Kútov. Prišiel len jednovagónový osobný vlak, ktorý opäť kapacitne nestačil na všetkých, ktorí si chceli do vlaku nastúpiť. Všetkých nás teda nemohli pustiť do vlaku a niekoľkí z nás zostali  na stanici a museli počkať ešte hodinu, kým prišiel ďalší vlak. Aj napriek tomu, že

Vytvorené: 2018-01-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 166 162
2018 164 160

STOP SKLÁDKE NA SPIŠI!

„My, dolepodpísaní občania z dôvodov uskutočnenia rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. o etapu 4 a 5, celkovo o 1 050 000  m³ odpadu (cca 1 260 000 ton odpadu) ŽIADAME V TEJTO FÁZE ZASTAVIŤ akékoľvek činnosti! Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s rozšírením skládky Kúdelník II., nakoľko dobudovanie bude mať rovnako ako súčasný stav prevádzkovania negatívny ekologický dopad na okolie krajiny a obyvateľov žijúcich v dotknutých obciach Lieskovany, Markušovce, Odorín, Danišovce, ...

Vytvorené: 2018-12-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 154 153
2018 154 153Facebook